Downloads

உடைமை, ஒரு புதிய கெச்சாரா கேளிச்சித்திரம்

உடைமை, ஒரு புதிய கெச்சாரா கேளிச்சித்திரம்

Aug 28, 2021 | Views: 71

கெச்சாரா ஃபோரஸ்ட் ரிட்ரீட்டில் காலை நேர மத்தியில் புனிதமானவர் திசெம் ரின்போச்சே எங்களில் சிலரை தனது அறைக்கு அழைத்தார். நாங்கள் அவருக்கு முன்னால் அமர்ந்தபோது, ரின்போச்சே தனது...

Read more »
வரலாற்றின் மிகச் சாதுரிய தப்பித்தல்!

வரலாற்றின் மிகச் சாதுரிய தப்பித்தல்!

Aug 21, 2021 | Views: 83

இப்போது முதன் முறையாக கேளிச்சித்திர வடிவத்தில், பரிசுத்தமானவர் தலாய் லாமா எவ்வாறு காப்பாற்றப்பட்டார், ஏன் இந்தக் கதை “வரலாற்றில் மிக அருமையான தப்பிக்கும் கதைகளில் ஒன்று” என்று...

Read more »
Fauvistic Dorje Shugden

Fauvistic Dorje Shugden

Aug 16, 2021 | Views: 1,668

Dear friends around the world, I recently commissioned a very special image of the Dharma protector Dorje Shugden in the Indian and Byzantine styles. I like art a lot, especially spiritual...

Read more »
Byzantine Art Form of Saint Dorje Shugden

Byzantine Art Form of Saint Dorje Shugden

Aug 9, 2021 | Views: 7,465

Dear friends around the world, I recently commissioned a very special image of the Dharma protector Dorje Shugden in an Indian style. I like art a lot, especially spiritual...

Read more »
财王多杰雄登

财王多杰雄登

Jun 7, 2021 | Views: 2,430

在过去无数劫前,智慧佛文殊择中国五台山为自己的其中一个道场。据《华严经》,五台山也称“清凉山”,是文殊菩萨常以无数化身示现加持朝圣者及那片疆土的地方。

Read more »
39th Sakya Trizin Dragshul Trinley Rinchen

39th Sakya Trizin Dragshul Trinley Rinchen

May 24, 2021 | Views: 5,336

(By Tsem Rinpoche and Pastor David) At the beginning of the 19th Century, the ruling family that governs the Sakya tradition split into two great houses – the Drolma...

Read more »
டோர்ஜே ஷுக்டேன் அவர்களை எல்லா இடங்களுக்கும் கொண்டு செல்வோம்! (ஆங்கிலம், திபெத், சீனம், ஹிந்தி, தமிழ் மற்றும் நேபாளம்)

டோர்ஜே ஷுக்டேன் அவர்களை எல்லா இடங்களுக்கும் கொண்டு செல்வோம்! (ஆங்கிலம், திபெத், சீனம், ஹிந்தி, தமிழ் மற்றும் நேபாளம்)

Apr 5, 2021 | Views: 752

டோர்ஜே ஷுக்டேன் அவர்களை பிரபலப்படுத்துவதில் எங்களுடன் இணைந்து கொள்ள வாருங்கள். டோர்ஜே ஷுக்டேன் அவர்களின் வழிபாட்டால் கிடைக்கும் நன்மைகளை உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்களுக்கு கொண்டு

Read more »
把多杰雄登带到每个角落!(中文、英文、藏文 བོད་ཡིག、印度文 हिंदी、淡米尔文 தமிழ் 和尼泊尔文 नेपाली)

把多杰雄登带到每个角落!(中文、英文、藏文 བོད་ཡིག、印度文 हिंदी、淡米尔文 தமிழ் 和尼泊尔文 नेपाली)

Mar 22, 2021 | Views: 1,036

欢迎大家一同加入我们推广多杰雄登的行列,将多杰雄登修持的益处带到世界的每个角落,让人们跟文殊菩萨化身的证悟护法神结缘。

Read more »
Bring Dorje Shugden EVERYWHERE! (English, Tibetan བོད་ཡིག, Chinese 中文, Hindi हिंदी, Tamil தமிழ் and Nepali नेपाली)

Bring Dorje Shugden EVERYWHERE! (English, Tibetan བོད་ཡིག, Chinese 中文, Hindi हिंदी, Tamil தமிழ் and Nepali नेपाली)

Feb 22, 2021 | Views: 15,384

Join us in bringing the benefits of Dorje Shugden’s practice to all corners of the globe!

Read more »
Dorje Shugden Retreat: A powerful practice to fulfill wishes

Dorje Shugden Retreat: A powerful practice to fulfill wishes

Feb 15, 2021 | Views: 25,456

This blog post is a compilation of teachings and commentaries on Dorje Shugden’s practice and retreat by H.E. Tsem Rinpoche. In this post, you will find clear and easy-to-follow...

Read more »
Refutation as Strong as Lightning and Thunder | བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར།

Refutation as Strong as Lightning and Thunder | བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར།

Feb 8, 2021 | Views: 8,951

The Tibetan government in-exile, otherwise known as the CTA (Central Tibetan Administration), have lived in exile in the gracious land of India since 1959, when they were given safe...

Read more »
༄༅།།འཛམ་གླིང་གང་སར་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བརྒྱུད་མི་ཉམས་སྲོལ་འཛིན་བྱེད་དགོས༏ (དབྱིན་ཡིག ། English བོད་ཡིག ། Tibetan རྒྱ་ཡིག ། Chinese ཧིན་ཡིག ། Hindi ཏ་མིལ་ཡིག ། Tamil དང་བལ་ཡིག ། Nepali)

༄༅།།འཛམ་གླིང་གང་སར་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བརྒྱུད་མི་ཉམས་སྲོལ་འཛིན་བྱེད་དགོས༏ (དབྱིན་ཡིག ། English བོད་ཡིག ། Tibetan རྒྱ་ཡིག ། Chinese ཧིན་ཡིག ། Hindi ཏ་མིལ་ཡིག ། Tamil དང་བལ་ཡིག ། Nepali)

Dec 21, 2020 | Views: 644

༄༅།།ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བརྒྱུད་མི་ཉམས་སྲོལ་འཛིན་བྱེད་ནས་གོང་སྤེལ་དུ་གཏོང་ཕྱིར་ང་ཚོ་དང་འབྲེལ་ཞུགས་གནང་བར་ཕེབས་ཤོག །རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བརྒྱུད་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་ཕན་ཡོན་འདི་འཛམ་གླིང་གང་སར་གོང་སྤེལ་དུ་གཏོང་ནས། འགྲོ་ཀུན་ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལས་ལྷག་པ་མེད་པའི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དེ་ཉིད་དང་གཉེར་དུ་གཏད་བར་བྱའོ།།

Read more »
दोर्जे शुग्देन सबै ठाँउमा फैलाउ। (अंग्रेजी English, तिब्बती བོད་ཡིག, चिनियाँ 中文, हिन्दी, तामील தமிழ் र नेपाली)

दोर्जे शुग्देन सबै ठाँउमा फैलाउ। (अंग्रेजी English, तिब्बती བོད་ཡིག, चिनियाँ 中文, हिन्दी, तामील தமிழ் र नेपाली)

Dec 14, 2020 | Views: 356

आउनुहोस! दोर्जे शुग्देनको प्रचार गर्ने कार्यमा सहभागीभई हामीलाई साथ दिनुहोस् । यसरी विश्व भर मा रहेका मानिसहरूले दोर्जे शुग्देनका पुजा-पाठ बाट हुने लाभहरू उठाऊन सकुन

Read more »
दोर्जी शुगदेनको सभी जगह ले आओ। (हिन्दी, अंग्रजी English, तिबेटीयन བོད་ཡིག, चाइनीस 中文, तामील தமிழ், और नेपाली)

दोर्जी शुगदेनको सभी जगह ले आओ। (हिन्दी, अंग्रजी English, तिबेटीयन བོད་ཡིག, चाइनीस 中文, तामील தமிழ், और नेपाली)

Dec 7, 2020 | Views: 353

आइये दोर्जी शुगदेन भगवानका अभ्यास स्थापित करनेके लिए हमारे साथ शरिफ होकर उनके अभ्यासको दुनियाके कोने कोने तक प्रसारित कीजीए और जो लोगोको ज्ञानी बुद्धा मंजू़श्रीेेकी जानकारी प्राप्त न...

Read more »
Main Assistants of the Dharma King

Main Assistants of the Dharma King

Nov 30, 2020 | Views: 4,453

Dear friends around the world, I hope this latest post finds you all well. In 2009 I visited Tibet and one of the places was the holy Tashi Lhunpo...

Read more »
大护法的主要眷属

大护法的主要眷属

Nov 23, 2020 | Views: 1,066

致世界各地的朋友们: 借此新博文祝愿你们安好。2009年,我到西藏去,其中一个地点,就是至尊班禅仁波切驻锡地——扎什伦布寺。

Read more »
Unique Dorje Shugden Oracle Statue in Kechara Forest Retreat

Unique Dorje Shugden Oracle Statue in Kechara Forest Retreat

Sep 7, 2020 | Views: 9,089

(By Tsem Rinpoche) Dorje Shugden is a very special Dharma protector, with a close relationship to people of this day and age, due to our karmic propensity. One of...

Read more »
多杰雄登金泽(增益)法门——增长寿命、功德和财富

多杰雄登金泽(增益)法门——增长寿命、功德和财富

Aug 31, 2020 | Views: 3,612

许多年前,当我首次踏入甘丹寺时,负责管理寺院许多博学大师、禅修老师和几百位僧人的伟大住持是尊贵的堪殊杰尊强巴耶喜仁波切。

Read more »
十世班禅著作集

十世班禅著作集

Aug 24, 2020 | Views: 872

致世界各地的朋友们: 很高兴能在这里为大家呈现另一珍贵文献——至尊十世班禅大师的著作集(桑本)。

Read more »
Dorje Shugden Graphic Novels

Dorje Shugden Graphic Novels

Jun 29, 2020 | Views: 3,357

(By Tsem Rinpoche) Dear friends, The Dharma protector Dorje Shugden arose out of great enlightened compassion to benefit sentient beings during our time. His line of previous incarnations stem...

Read more »
Geshe Tsultrim Gyeltsen’s special thangka | 属于格西簇亲格而辛的非凡唐卡

Geshe Tsultrim Gyeltsen’s special thangka | 属于格西簇亲格而辛的非凡唐卡

Jun 15, 2020 | Views: 19,357

(译文请往下阅读) In Tibetan Buddhism, especially when you have entered the Tantric path, it is vital that you have your teacher’s blessings, that you are in good relations with your teacher (have clean samaya) and that whatever you do within the religious sphere, you have your teacher’s permission. At a ve...

Read more »
Dorje Shugden – Pelindung Masa Kini (Bahasa Indonesia)

Dorje Shugden – Pelindung Masa Kini (Bahasa Indonesia)

Jun 10, 2020 | Views: 64

Teman-teman di seluruh penjuru dunia, Saya merasa sangat terhormat telah diberi kesempatan menulis tentang Sang pelindung Dharma Dorje Shugden untuk blog Yang Mulia Tsem Rinpoche. Bagi mereka yang berdoa...

Read more »
Kyabje Zong Rinpoche’s Advice on Dorje Shugden’s Practice with Chinese, Japanese, Nepali and Spanish subtitles

Kyabje Zong Rinpoche’s Advice on Dorje Shugden’s Practice with Chinese, Japanese, Nepali and Spanish subtitles

Jun 8, 2020 | Views: 142,088

(By Tsem Rinpoche) Dear friends, In 1983 His Holiness Kyabje Zong Rinpoche bestowed the initiation of Dorje Shugden to Geshe Tsultrim Gyeltsen’s students. The initiation, or sogtae in Tibetan,...

Read more »
Possessed, a NEW Kechara Comic

Possessed, a NEW Kechara Comic

May 14, 2020 | Views: 18,194

Possessed, the latest title from Kechara Comics, is a riveting tale of black magic as experienced by the Krishna family, set in the old tin mining capital of Ipoh...

Read more »
Dorje Shugden illustrated story and graphic novel

Dorje Shugden illustrated story and graphic novel

May 4, 2020 | Views: 21,422

(By Tsem Rinpoche) Dear special friends around the world, Thank you for visiting today. I have a very special treat for all of you. This is by special permission...

Read more »
Mitra teaches Bhagwan Dorje Shugden in Nepali

Mitra teaches Bhagwan Dorje Shugden in Nepali

Mar 9, 2020 | Views: 2,694

(By Tsem Rinpoche) Dear students and friends, I thought that I should share with you about one of my long time student and friend from Nepal, Mitra, whom recently...

Read more »
கருணா தேர்ந்தெடுத்த வழி

கருணா தேர்ந்தெடுத்த வழி

Mar 2, 2020 | Views: 202

கேலிச்சித்திரத்தைப் பிடிக்காதவர்கள் உண்டா? கேலிச்சித்திரம் பவ வகையில் சிறப்பாக கதைச் சொல்வதற்குச் சிறந்த வழி.

Read more »
Dorje Shugden Trakze Untuk Menghalau Gangguan Ilmu Hitam & Makhluk Halus (Bahasa Indonesia)

Dorje Shugden Trakze Untuk Menghalau Gangguan Ilmu Hitam & Makhluk Halus (Bahasa Indonesia)

Mar 1, 2020 | Views: 7,401

(Oleh Tsem Rinpoche) Penjelasan Mengenai Praktik Trakze: Sebuah Praktik Untuk Menghalau Ilmu Hitam dan Makhluk Halus Penjelasan mengenai praktik Trakze ini disusun berdasarkan sumber tradisional oleh Yang Mulia Tsem...

Read more »
Dorje Shugden Trakze to Dispel Black Magic & Spirits

Dorje Shugden Trakze to Dispel Black Magic & Spirits

Feb 10, 2020 | Views: 39,423

(By Tsem Rinpoche) Commentary on Trakze Practice: A Practice to Dispel Black Magic and Spirits This commentary on Trakze practice was compiled from traditional sources by His Eminence Tsem...

Read more »
Dorje Shugden Shize: Sebuah Praktik Untuk Penyembuhan dan Umur Panjang (Bahasa Indonesia)

Dorje Shugden Shize: Sebuah Praktik Untuk Penyembuhan dan Umur Panjang (Bahasa Indonesia)

Jan 19, 2020 | Views: 60

(Oleh Tsem Rinpoche) Sri Manjushri adalah salah satu siswa utama dari Buddha historis, Shakyamuni. Meskipun Manjushri sangat piawai dalam meditasi dan praktiknya, beliau masih menampakkan dirinya seolah-olah sedang belajar...

Read more »
A Study on Chöd Practice

A Study on Chöd Practice

Jan 15, 2020 | Views: 1,778

Dear friends around the world, Since the time of the previous Buddhas, enlightened beings have manifested numerous bodhicitta actions to be an example of Buddhahood to lead sentient beings...

Read more »
The Greatest Escape in History!

The Greatest Escape in History!

Oct 18, 2019 | Views: 17,662

Now in comic form for the first time, read the true story of how His Holiness the Dalai Lama was saved and why this story has been called “one...

Read more »
करुणाले बाटो भेट्टाउँछिन्

करुणाले बाटो भेट्टाउँछिन्

Jul 15, 2019 | Views: 361

(Karuna Finds A Way) कमिकहरू कसलाई मन पर्दैन र? कमिकहरू धेरै तरिकाले गजब हुन्छन् – यी एक कथा भन्ने गजबका तरिका हुन्, यी कलात्मक अभिव्यक्तिका सुन्दर रुप हुन्, र...

Read more »
Karuna Finds A Way

Karuna Finds A Way

Jul 15, 2019 | Views: 24,224

The first title published by Kechara Comics is Karuna Finds A Way. It tells the tale of high-school sweethearts Karuna and Adam who had what some would call the...

Read more »
Dorje Shugden – The Protector of Our Time

Dorje Shugden – The Protector of Our Time

May 20, 2019 | Views: 37,488

Dear friends around the world, I am extremely honoured to be given the opportunity to write about the Dharma Protector Dorje Shugden on H.E. Tsem Rinpoche’s blog. Even in...

Read more »
丹杰林寺蒙冤受屈的“梅塔”护法

丹杰林寺蒙冤受屈的“梅塔”护法

May 6, 2019 | Views: 1,812

(詹杜固仁波切撰写)致世界各地的朋友:我想跟大家分享一个关于一位强大护法神——梅塔(མེ་ཐར་)的故事,以及他如何崛起成为一位佛教护法神、如何成为多杰雄登护法坛城的其中一员。

Read more »
Methar of Tengyeling Monastery

Methar of Tengyeling Monastery

Apr 29, 2019 | Views: 7,392

(By Tsem Rinpoche) Dear friends around the world, I wanted to share with all of you the story of the very potent Methar and how he arose as a...

Read more »
The Fifth Dalai Lama & Dorje Shugden | ༧གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན། | 第五世达赖尊者与多杰雄登

The Fifth Dalai Lama & Dorje Shugden | ༧གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན། | 第五世达赖尊者与多杰雄登

Mar 18, 2019 | Views: 51,268

(译文请往下阅读) Tulku Drakpa Gyeltsen Tulku Drakpa Gyeltsen was the last of the Drepung Zimkhang Gongma line of incarnations. While this illustrious lineage was established by the unmatched Panchen Sonam Drakpa, its genealogy extends all the way back to ancient India. It comprises of various Indian and Ti...

Read more »
Dorje Shugden Shize: A practice for healing and long life

Dorje Shugden Shize: A practice for healing and long life

Jan 14, 2019 | Views: 16,892

(By Tsem Rinpoche) Lord Manjushri was one of the foremost disciples of the historical Buddha Shakyamuni. Although Manjushri was very advanced in his meditations and practices, he still manifested...

Read more »
Stunning Paintings of Buddha’s Life Story

Stunning Paintings of Buddha’s Life Story

Jan 1, 2019 | Views: 1,784

(By Tsem Rinpoche) Dear friends around the world, I have presented here for all you stunning pictures of paintings depicting the life and activities of Lord Buddha. Each painting...

Read more »
The Buddhist Divide – An Unholy Campaign against Religious Freedom

The Buddhist Divide – An Unholy Campaign against Religious Freedom

Nov 19, 2018 | Views: 15,268

(By Tsem Rinpoche and Li Kheng) It all started in 1976, when His Holiness the 14th Dalai Lama made a public statement that the practice of Dorje Shugden is...

Read more »
Karma Kagyu’s Lodreu Rabsel Rinpoche asks the Dalai Lama for Religious Freedom

Karma Kagyu’s Lodreu Rabsel Rinpoche asks the Dalai Lama for Religious Freedom

Nov 12, 2018 | Views: 16,522

Recently, one of my students drew my attention to a letter written by a Karma Kagyu Lama, His Eminence Lodreu Rabsel Rinpoche. It was addressed to His Holiness the...

Read more »
Sakya Trizin’s Dorje Shugden Prayer

Sakya Trizin’s Dorje Shugden Prayer

Oct 22, 2018 | Views: 7,705

(By Tsem Rinpoche) Dear friends around the world, Before Dorje Shugden was widely practised in Gelugpa tradition, he was enthroned as a protector of the Sakya tradition. As stated...

Read more »
Cittamani Tara

Cittamani Tara

Sep 17, 2018 | Views: 13,431

(By Tsem Rinpoche and Pastor David) Dear Friends, Cittamani Tara is one of Kyabje Zong Rinpoche’s three main practices that was conferred upon H. E. Tsem Rinpoche in Thubten...

Read more »
PDF Free Tibetan, Nepalese, Indian Art Downloads

PDF Free Tibetan, Nepalese, Indian Art Downloads

Aug 22, 2018 | Views: 9,702

Buddhist art has a rich and intricate tradition of expressing the divine iconography of awakened beings. They are not just beautiful works of art but contain powerful symbolism and...

Read more »
Nechung – A Dissertation by Christopher Bell

Nechung – A Dissertation by Christopher Bell

Aug 19, 2018 | Views: 785

(By Tsem Rinpoche) Over the years there have been a number of studies on the Dharma Protector Nechung who is commonly known as Pehar Gyalpo. Amongst the various works...

Read more »
Beautiful ancient Tibetan art to share with you

Beautiful ancient Tibetan art to share with you

Aug 11, 2018 | Views: 12,668

Recently I was going through the Himalayan Art Resources website when I stumbled across their Dorje Shugden section featuring art from all traditions and schools of Buddhism...

Read more »
The Sakya Lineage & Dorje Shugden

The Sakya Lineage & Dorje Shugden

Jul 30, 2018 | Views: 21,630

(By Tsem Rinpoche and Pastor David) Dear friends, It is a well-known fact that Dorje Shugden has a long history of association and practice within the Sakya School of...

Read more »
Panchen Lama sungbum

Panchen Lama sungbum

Jul 2, 2018 | Views: 18,129

Dear friends around the world, I am delighted to present you with another precious text, His Holiness the 10th Panchen Lama’s sungbum (or collected works). Historically, the Panchen Lama...

Read more »
དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་བརྒྱ་དང་གཅིག་རྗེ་བཙུན་ལུང་རིག་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གི་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་བཀའ་ཁྲིད་དང་ཕྱག་དཔེ།

དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་བརྒྱ་དང་གཅིག་རྗེ་བཙུན་ལུང་རིག་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གི་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་བཀའ་ཁྲིད་དང་ཕྱག་དཔེ།

Jun 13, 2018 | Views: 1,164

(H.H. the 101st Gaden Trisur Rinpoche's Vajra Yogini Teachings and Text) སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༧ ཉིན། ༧འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་གདུང་ཚབ་ཁྲི་ཟུར་རྡོ་རྗེ་འཆང་རྗེ་བཙུན་ལུང་རིག་རྣལ་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཕེ་རིན་སི་ལ་ཡོད་པའི་ཁོང་གི་ཆོས་ཚོགས་ཐར་འདོད་གླིང་

Read more »
H.H. the 101st Gaden Trisur Rinpoche’s Vajrayogini Teachings and Text

H.H. the 101st Gaden Trisur Rinpoche’s Vajrayogini Teachings and Text

Jun 7, 2018 | Views: 2,176

From 31st May to 2nd June 2018, H.H.the 101st Gaden Trisur Rinpoche gave a three-day teaching on the practice of Vajrayogini to a group of approximately 50 Sangha members...

Read more »
Music Delighting the Ocean of Protectors – A Definitive Guide to Dorje Shugden by Trijang Rinpoche

Music Delighting the Ocean of Protectors – A Definitive Guide to Dorje Shugden by Trijang Rinpoche

May 28, 2018 | Views: 21,290

Dear friends around the world, I would like to present to you this precious teaching about the Dharma Protector Dorje Shugden, Music Delighting The Ocean of Protector: An Account...

Read more »
Panchen Lama’s Dorje Shugden Puja text

Panchen Lama’s Dorje Shugden Puja text

May 14, 2018 | Views: 15,590

Dear special friends around the world, I am most happy to bring you this blog post about His Holiness the 10th Panchen Lama. Although I have never had the...

Read more »
Gyenze Fire Puja or the Fire Puja of the Wealth/ Increasing Form of Dorje Shugden

Gyenze Fire Puja or the Fire Puja of the Wealth/ Increasing Form of Dorje Shugden

Apr 16, 2018 | Views: 3,639

Since Gyenze is the emanation of Dorje Shugden’s aggregate of feeling that has been purified, every aspect of his body represents various enlightened qualities. Furthermore, Gyenze’s physical form reveals...

Read more »
DS-Comic-Nepali-001a

दोर्जे शुग्देनका उदाहरणीय कथाहरु र सजीव उपन्यास

Dec 17, 2017 | Views: 421

(Dorje Shugden Illustrated Story and Graphic Novel) आजको आगमनको लागि धेरै धन्यवाद । मसँग तपाईंहरु सबैको लागि एकदमै विशिष्ट उपहार छ ।

Read more »
Walter Evans-Wentz: American Pioneer Scholar on Tibetan Buddhism

Walter Evans-Wentz: American Pioneer Scholar on Tibetan Buddhism

Sep 17, 2017 | Views: 4,178

(By Tsem Rinpoche and Pastor David) Walter Yeeling Evans-Wentz was an American explorer, anthropologist, writer, and, most famously, a pioneer in the field of Tibetan Buddhist studies. His writings...

Read more »
Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 聊天室时间表

(除了每个月的第一个星期五)
SUNDAY
8 - 9PM (GMT +8)
4 - 5AM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR OCTOBER / 十月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

KECHARA FOREST RETREAT PROGRESS UPDATES

Here is the latest news and pictorial updates, as it happens, of our upcoming forest retreat project.

The Kechara Forest Retreat is a unique holistic retreat centre focused on the total wellness of body, mind and spirit. This is a place where families and individuals will find peace, nourishment and inspiration in a natural forest environment. At Kechara Forest Retreat, we are committed to give back to society through instilling the next generation with universal positive values such as kindness and compassion.

For more information, please read here (english), here (chinese), or the official site: retreat.kechara.com.

Noticeboard

Name: Email:
For:  
Mail will not be published
 • Samfoonheei
  Sunday, Oct 24. 2021 01:30 PM
  Well even it an old post, yet reading it with interest how much Sharon and Susan cares for their furry friends. A very good example for friends to follow. Yes I have heard many doggie ran out , feeling excited and lost their way home. Building such a place will definitely comfortable for the doggie to go freely….more spacious. I feel sorry for doggie attached to a chain. Animals have no voice , they can’t ask for help, they can’t ask for freedom and can’t ask for protection. Humanity must be their voice.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/students-friends/compassionate-doggie-fence.html
 • Samfoonheei
  Sunday, Oct 24. 2021 01:29 PM
  Togden Yanga Rinpoche is a highly-regarded Drikung kagyu Yamantaka Master. Inspiring …..Yanga Rinpoche entered in to Yamantaka retreat practice for the life. Amazing he even master the Yamantaka practice and accumulated over 1.3 billion Yamantaka mantras. He spent his life achieving liberation and enlightenment, meditating in a cave for life. Here we have Kechara Forest Retreat such a peaceful place for retreat, we have Rinpoche to thanks for . May more people coming to this beautiful place for retreat.
  Thank you Rinpoche for this inspiring sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/yanga-rinpoche.html
 • Samfoonheei
  Sunday, Oct 24. 2021 01:28 PM
  Thank you Rinpoche for sharing what it means to be spiritual . A well explanation and easy understanding for everyone of us.
  Everyone of us came to learning Dharma at centre for a reason. To me learning , practicing Dharma is something I wanted to do since retirement. From nothing and someone like me who knew nothing , learning from scratch get to learn and practice Dharma is indeed blessing. I wanted to make use of my finally journey meaningfully. We came to this world with nothing hence we leave with nothing. Life is ironic. Time is short though yet I am glad coming into dharma….gave me a peaceful mind especially in recitation of mantras, learning to let go of things, attachments and so forth. We are fortunate to have meet Rinpoche who cares more for us than himself. That’s truly a teacher. Reading those articles in the blogs have me learn a tiny fragment of what is like to be spiritual.
  Thank you Rinpoche again with folded hands.
  Well said by Rinpoche ….There is no such thing as you are ready or not to do dharma intensely or seriously. As long as you are in samsara and enduring birth, sickness, old age and death, YOU ARE MORE THAN READY.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/students-friends/for-those-who-seek-spirituality.html
 • Samfoonheei
  Saturday, Oct 23. 2021 01:05 PM
  Inspiring Master Xuyun or Hsu Yun a renowned Chinese Chan Buddhist master was one of the most influential Buddhist teachers of the 19th and 20th centuries. An extraordinary Buddhist Master had gone through countless hardships and illnesses yet continue tirelessly worked as a bodhisattva, giving teachings, explaining sutras and even restoring old temples. Going through all the hardships did not stop him from his Dharma endeavours. He had successfully revitalised the Chinese Buddhist teachings, and had since benefitted many. Master Xuyun has spent his whole life devoted to the Dharma. He lived into his 120th year, and his life spanned two centuries and three dynasties. Interesting read of a bodhisattva.
  Thank you Rinpoche and Pastor Adeline for this inspiring sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/empty-cloud.html
 • Samfoonheei
  Saturday, Oct 23. 2021 01:04 PM
  Thank you Rinpoche for sharing all about the special Dharma Protector Dorje Shugden Oracle Statue. Looking at those beautiful pictures paints a thousands words and it’s a blessing . Dorje Shugden oracle statue is the first of its kind in the world where it enshrined in the Wisdom Hall Audience Room, at Kechara Forest Retreat in Malaysia. We are fortunate to have this Dorje Shugden oracle statue , all thanks to our guru Tsem Rinpoche. We rely on the tradition of oracles to receive blessings and advices.
  Oracles are called upon as protectors, healers and predictors of the future, have played an important role in Tibetan culture. For hundreds of years, Tibetans have consulted the Nechung Oracle, the State Oracle, during Losar, the lunar new year celebration. It was the oracle who had saved Dalai Lama , leaving Tibet to India during the Chinese invasion in 1959.
  Thanks again Rinpoche with folded hands, having this special Dharma Protector Dorje Shugden Oracle Statue which allow us and everyone to be connected and generate merits.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/unique-dorje-shugden-oracle-statue-in-kechara-forest-retreat.html
 • Samfoonheei
  Saturday, Oct 23. 2021 01:02 PM
  Very precious video clips of the Powerful oracle by Choyang Duldzin Kuten. He was the official oracle of Gaden Monastery and a layman. He took trance of various powerful Dharma Protectors and in the videos he took trance of both the peaceful and wrathful forms of Dorje Shugden. When Dorje Shugden takes trance, those who were there will receive blessing and advice from Dorje Shugden. Even makes prayers for everyone to achieve Bodhicitta. That’s wonderful…a rare video indeed.
  Thank you Rinpoche for this sharing. I have yet to see one but hope in future and have enough merits to see it.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/dorje-shugden-taking-trance-in-peaceful-form.html
 • Samfoonheei
  Wednesday, Oct 20. 2021 04:13 PM
  Most Venerable Zasep Tulku Rinpoche born in the eastern province of Kham, Tibet. Rinpoche was recognized as 13th incarnation of Lama Chubdak by high lamas of the Kagyu, Sakya and Gelug traditions. Rinpoche’s life has been eventful receiving many teachings from a long line of illustrious of legendary teachers and great lamas in Tibet prior to the Chinese invasion.
  Venerable Zasep Rinpoche is the last of his generation of incarnate lamas and in his book A Tulku’s Journey from Tibet to Canada of tells us a first-hand account of life. A beautiful book to have and interesting read. In his autobiography he spoke of the importance for the preservation of the Gelug lineage and Tibetan Buddhism as a whole. Rinpoche has spends countless hours giving teachings to many around the world. Many of them has benefited from his profound teachings .
  Thank you Rinpoche for this sharing of a great Lama.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/zasep-rinpoche-speaks-plainly-about-dorje-shugden.html
 • Samfoonheei
  Wednesday, Oct 20. 2021 04:12 PM
  The Third Trijang Rinpoche, Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso (1901–1981) was a Gelugpa Lama and a direct disciple of Pabongkhapa Dechen Nyingpo. HE Kyabje Trijang Rinpoche .succeeded Ling Rinpoche as the junior tutor of the 14th Dalai Lama when the Dalai Lama was nineteen years old. He also composed chants for spiritual practices and ceremonies and scores for their music for use by Ganden Shartse monastery. He received many teachings and empowerments from his root Guru Pabongkhapa . He even travelled extensively giving extensive teachings on Lamrim and initiations at many Gelugpa places all over Tibet. He also taught at Sakyapa and Nyingmapa Centers at their request. And ordained hundreds of young monks along those teachings. The teachings of the Lamrim that he taught were simply extraordinary and everyone left the teaching a better person. Thousands were inspired by the blessing would definitely guide and sustain each one throughout the rest of their lives.
  Inspiring indeed H.E Kyabje Trijang Rinpoche was also a poet and a writer who left behind his complete works in seven volumes, written in a style of rare elegance. Interesting read .
  Thank you Rinpoche for this inspiring sharing of Tibet’s Teacher of Teachers H E Kyabje Trijang Rinpoche’s Autobiography.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/books-poetry/tibets-teacher-of-teachers-reading-kyabje-trijang-rinpoches-autobiography.html
 • Samfoonheei
  Wednesday, Oct 20. 2021 04:11 PM
  Inspiring read of a courage Lama His Eminence Gyara Rinpoche spoke about Dorje Shugden openly and giving Dorje Shugden initiation to thousands at Yading, Daocheng County of Sichuan Province, China. Yading, Daocheng Ling Monastery, also known as Shugden Monastery. The monumental hall at the monastery was built specifically in order to spread and preserve the Pure Je Tsongkhapa Tradition and pure Buddha Dharma in General. An erudite scholar,Gyara Rinpoche received many teachings, instructions, initiations, commentaries and empowerments of both Sutra and Tantra from his main teacher, H E Kyabje Dagom Rinpoche. He also studied under many other highly accomplished masters. Carrying on the tradition of spreading Dorje Shugden’s practice, he travelled extensively giving teachings and explaining about the ban on Dorje Shugden’s practice. Thousands of practitioners were at Yading, Daocheng Ling Monastery listening to his teachings, initiation and so forth. He has been spreading the Dorje Shugden practices to many Tibetans in Tibet during difficult times when there is still a ban of Dorje Shugden. Interesting read.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/gyara-rinpoche-gives-dorje-shugden-sogtae.html
 • Samfoonheei
  Saturday, Oct 16. 2021 03:43 PM
  The film Faces of Death shows nothing is more precious than being in the present moment, fully alive , fully aware . We won’t know what happening next. Death is a significant and inevitable part of life. Death teaches us that life is impermanent. There is no escape from death. We are all going to die some day. It doesn’t matter whether we are rich or poor, successful or ordinary, evil or good, we are going to die one day. Death refers to the end of life, we all go through this sad occurrence, and it is unavoidable. We have to accept death, but for as long as we are alive, we should live our life to the fullest meaningfully and make sure to enjoy it. Life is a lot more fragile than we think. So we should treat others in a way that leaves no regrets. Nothing is permanent in this world. Life’s impermanence.
  Buddhism emphasizes the importance of accepting the impermanence of life. Some scenes in the video appear quite gruesome, not to me as I have seen real ones as I been working and assisting surgeon in open surgeries before. Have seen thousands of births and many deaths occur while working . Life’s impermanence, I realised is what makes every single time and hour so precious. Its what shapes us our time and what makes it so important than not a single moment be wasted. We should not cling on to our body and our self-cherishing mind. It takes facing death to appreciate life and each other fully people die remains in the memory of those who live on. Everything must have its beginning and must have ending. We never know how much we really believe anything until its truth becomes a matter of life and death to us. The source of human suffering and discontent is that we crave and cling to the things of this world. Human life is brief, nothing does. Our hair , teeth fall our bodies decline and decay. Watching this documentary film is indeed powerful, truthful and tells us more, Life is certain , death is uncertain , I am glad to have across Rinpoche ‘s blog learning and practicing dharma . I have immersed myself in learning more and accepting that life is finite. All that exists is impermanent, nothing lasts. Therefore nothing can be grasped onto. Awareness of impermanence and appreciation of our human potential will give us a sense of urgency that we must use every precious moment. Profound teachings reading those comments.
  Thank you Rinpoche for this precious sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/film-tv-music/faces-of-death-movie-review.html
 • Samfoonheei
  Saturday, Oct 16. 2021 03:37 PM
  Wow …interesting read . You would not believe this . A boy named, Jacob Barnett was 2 years old when he was diagnosed with moderate to severe autism by doctors. It seem this boy would likely never talk or read and would probably be forever unable to independently manage basic daily activities. At the age 3 he is able to able to solve 5,000-piece jigsaw puzzles. They were wrong this child turned to be a math whiz heralded as a boy genius whose passion and mastery of physics impressed experts later . At age nine, while playing with shapes, he built a series of mathematical models. That’s fantastic and shock his parents. He even demonstrated how he imagined numbers as shapes. Jacob enrolled in university at age 12, and he even published his first physics paper. He is considered as one of the world’s most promising physicists and the youngest researcher to ever be accepted in the Institute for Theoretical Physics.
  Jacob Barnett is indeed another proof of reincarnation, I do believe.
  Thank you Rinpoche for this interesting post.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/science-mysteries/another-proof-of-reincarnation.html
 • Samfoonheei
  Saturday, Oct 16. 2021 03:35 PM
  Back in 2015, Kechara had the privilege and great merits to witness an auspicious trance in Wisdom Hall at Kechara Forest Retreat. Those who were there witnessed a rare event where Dharma protector Dorje Shugden taken full trance of his official Panglung Oracle. Kechara has been very honoured and blessed that Dorje Shugden took trance of the Protector Dorje Shugden via the 7th Panglung Oracle or Chojela, an authentic and genuine oracle of Dorje Shugden . Wow all of the prayers, offerings, invocations, ritual instruments and recitations were all performed by Kecharians. They really did a good job. Rejoice. I not in Kechara yet back then , would hope one day Chojela will be taking trance again in the near furture.
  Thank you Rinpoche for this sharing with beautiful pictures that tell us all.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/dorje-shugden/700-meet-a-buddha.html
 • Sarassitham
  Wednesday, Oct 13. 2021 06:08 PM
  This is an amazing and extremely inspiring story of a young brave woman who was willing to help and save many innocent children, in spite of her own personal danger. She did not give up easily and would find a solution to problems. She took great courage to take a stand against oppression, and facing a great wrong of those holding power.

  Though she lost her father at an early age, his dedication to others and his last words made a deep impression on her. Her kindness and compassion won many heart.
  She was recognized as a heroine during the holocaust and made history of winning many internationally awards and was nominated for the Nobel Peace Prize.

  Thank you for the wonderful sharing, May God blessed her wonderful soul.

  https://bit.ly/3AwsEhy
 • Sarassitham
  Tuesday, Oct 12. 2021 08:37 PM
  Wow ..that’s scary and shocking. Can’t deny the fact that human are indeed the most terrifying species in the world. Unlike every other species on this list the vast majority of human killings are intentional, showing that appreciation of life needs to drastically improve.

  Most of these animals are now facing extinction or nearing extinction due to man’s greediness. The rush towards wealth has out weight and causes this issue which we don’t realize now that it may belongs to one of our losses.

  We should appreciate all living creature and hope that more people will be more compassionate and aware on our ecology.

  https://bit.ly/3BLZzzS
 • Samfoonheei
  Tuesday, Oct 12. 2021 12:58 PM
  Beautiful story of Tsem Rinpoche’s mother . Thank you, Rinpoche for sharing those precious picture of Rinpoche’s mother. Looking at those pictures tell us she is indeed beautiful


  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/me/i-like-this-picture-of-my-mother.html

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: https://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

Previous Live Videos

MORE VIDEOS

Shugdenpas Speaking Up Across The Globe

From Europe Shugden Association:


MORE VIDEOS

From Tibetan Public Talk:


MORE VIDEOS

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

Total views today
1,014
Total views up to date
23,131,465

Stay Updated

What Am I Writing Now

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche

Photos On The Go

Click on the images to view the bigger version. And scroll down and click on "View All Photos" to view more images.
According to legend, Shambhala is a place where wisdom and love reign, and there is no crime. Doesn\'t this sound like the kind of place all of us would love to live in? https://www.tsemrinpoche.com/?p=204874
2 years ago
According to legend, Shambhala is a place where wisdom and love reign, and there is no crime. Doesn't this sound like the kind of place all of us would love to live in? https://www.tsemrinpoche.com/?p=204874
108 candles and sang (incense) offered at our Wish-Fulfilling Grotto, invoking Dorje Shugden\'s blessings for friends, sponsors and supporters, wonderful!
2 years ago
108 candles and sang (incense) offered at our Wish-Fulfilling Grotto, invoking Dorje Shugden's blessings for friends, sponsors and supporters, wonderful!
Dharmapalas are not exclusive to Tibetan culture and their practice is widespread throughout the Buddhist world - https://www.tsemrinpoche.com/?p=193645
2 years ago
Dharmapalas are not exclusive to Tibetan culture and their practice is widespread throughout the Buddhist world - https://www.tsemrinpoche.com/?p=193645
One of our adorable Kechara Forest Retreat\'s doggies, Tara, happy and safe, and enjoying herself in front of Wisdom Hall which has been decorated for Chinese New Year
2 years ago
One of our adorable Kechara Forest Retreat's doggies, Tara, happy and safe, and enjoying herself in front of Wisdom Hall which has been decorated for Chinese New Year
Fragrant organic Thai basil harvested from our very own Kechara Forest Retreat farm!
2 years ago
Fragrant organic Thai basil harvested from our very own Kechara Forest Retreat farm!
On behalf of our Puja House team, Pastor Tat Ming receives food and drinks from Rinpoche. Rinpoche wanted to make sure the hardworking Puja House team are always taken care of.
2 years ago
On behalf of our Puja House team, Pastor Tat Ming receives food and drinks from Rinpoche. Rinpoche wanted to make sure the hardworking Puja House team are always taken care of.
By the time I heard about Luang Phor Thong, he was already very old, in his late 80s. When I heard about him, I immediately wanted to go and pay my respects to him. - http://bit.ly/LuangPhorThong
2 years ago
By the time I heard about Luang Phor Thong, he was already very old, in his late 80s. When I heard about him, I immediately wanted to go and pay my respects to him. - http://bit.ly/LuangPhorThong
It\'s very nice to see volunteers helping maintain holy sites in Kechara Forest Retreat, it\'s very good for them. Cleaning Buddha statues is a very powerful and effective way of purifying body karma.
2 years ago
It's very nice to see volunteers helping maintain holy sites in Kechara Forest Retreat, it's very good for them. Cleaning Buddha statues is a very powerful and effective way of purifying body karma.
Kechara Forest Retreat is preparing for the upcoming Chinese New Year celebrations. This is our holy Vajra Yogini stupa which is now surrounded by beautiful lanterns organised by our students.
2 years ago
Kechara Forest Retreat is preparing for the upcoming Chinese New Year celebrations. This is our holy Vajra Yogini stupa which is now surrounded by beautiful lanterns organised by our students.
One of the most recent harvests from our Kechara Forest Retreat land. It was grown free of chemicals and pesticides, wonderful!
2 years ago
One of the most recent harvests from our Kechara Forest Retreat land. It was grown free of chemicals and pesticides, wonderful!
Third picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal.
Height: 33ft (10m)
2 years ago
Third picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal. Height: 33ft (10m)
Second picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal.
Height: 33ft (10m)
2 years ago
Second picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal. Height: 33ft (10m)
First picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal.
Height: 33ft (10m)
2 years ago
First picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal. Height: 33ft (10m)
The first title published by Kechara Comics is Karuna Finds A Way. It tells the tale of high-school sweethearts Karuna and Adam who had what some would call the dream life. Everything was going great for them until one day when reality came knocking on their door. Caught in a surprise swindle, this loving family who never harmed anyone found themselves out of luck and down on their fortune. Determined to save her family, Karuna goes all out to find a solution. See what she does- https://bit.ly/2LSKuWo
2 years ago
The first title published by Kechara Comics is Karuna Finds A Way. It tells the tale of high-school sweethearts Karuna and Adam who had what some would call the dream life. Everything was going great for them until one day when reality came knocking on their door. Caught in a surprise swindle, this loving family who never harmed anyone found themselves out of luck and down on their fortune. Determined to save her family, Karuna goes all out to find a solution. See what she does- https://bit.ly/2LSKuWo
Very powerful story! Tibetan Resistance group Chushi Gangdruk reveals how Dalai Lama escaped in 1959- https://bit.ly/2S9VMGX
2 years ago
Very powerful story! Tibetan Resistance group Chushi Gangdruk reveals how Dalai Lama escaped in 1959- https://bit.ly/2S9VMGX
At Kechara Forest Retreat land we have nice fresh spinach growing free of chemicals and pesticides. Yes!
2 years ago
At Kechara Forest Retreat land we have nice fresh spinach growing free of chemicals and pesticides. Yes!
See beautiful pictures of Manjushri Guest House here- https://bit.ly/2WGo0ti
2 years ago
See beautiful pictures of Manjushri Guest House here- https://bit.ly/2WGo0ti
Beginner’s Introduction to Dorje Shugden~Very good overview https://bit.ly/2QQNfYv
2 years ago
Beginner’s Introduction to Dorje Shugden~Very good overview https://bit.ly/2QQNfYv
Fresh eggplants grown on Kechara Forest Retreat\'s land here in Malaysia
2 years ago
Fresh eggplants grown on Kechara Forest Retreat's land here in Malaysia
Most Venerable Uppalavanna – The Chief Female Disciple of Buddha Shakyamuni - She exhibited many supernatural abilities gained from meditation and proved to the world females and males are equal in spirituality- https://bit.ly/31d9Rat
2 years ago
Most Venerable Uppalavanna – The Chief Female Disciple of Buddha Shakyamuni - She exhibited many supernatural abilities gained from meditation and proved to the world females and males are equal in spirituality- https://bit.ly/31d9Rat
Thailand’s ‘Renegade’ Yet Powerful Buddhist Nuns~ https://bit.ly/2Z1C02m
2 years ago
Thailand’s ‘Renegade’ Yet Powerful Buddhist Nuns~ https://bit.ly/2Z1C02m
Mahapajapati Gotami – the first Buddhist nun ordained by Lord Buddha- https://bit.ly/2IjD8ru
2 years ago
Mahapajapati Gotami – the first Buddhist nun ordained by Lord Buddha- https://bit.ly/2IjD8ru
The Largest Buddha Shakyamuni in Russia | 俄罗斯最大的释迦牟尼佛画像- https://bit.ly/2Wpclni
2 years ago
The Largest Buddha Shakyamuni in Russia | 俄罗斯最大的释迦牟尼佛画像- https://bit.ly/2Wpclni
Sacred Vajra Yogini
2 years ago
Sacred Vajra Yogini
Dorje Shugden works & archives - a labour of commitment - https://bit.ly/30Tp2p8
2 years ago
Dorje Shugden works & archives - a labour of commitment - https://bit.ly/30Tp2p8
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha.
2 years ago
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha.
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha. She was his step-mother and aunt. Buddha\'s mother had passed away at his birth so he was raised by Gotami.
2 years ago
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha. She was his step-mother and aunt. Buddha's mother had passed away at his birth so he was raised by Gotami.
Another nun disciple of Lord Buddha\'s. She had achieved great spiritual abilities and high attainments. She would be a proper object of refuge. This image of the eminent bhikkhuni (nun) disciple of the Buddha, Uppalavanna Theri.
2 years ago
Another nun disciple of Lord Buddha's. She had achieved great spiritual abilities and high attainments. She would be a proper object of refuge. This image of the eminent bhikkhuni (nun) disciple of the Buddha, Uppalavanna Theri.
Wandering Ascetic Painting by Nirdesha Munasinghe
2 years ago
Wandering Ascetic Painting by Nirdesha Munasinghe
High Sri Lankan monks visit Kechara to bless our land, temple, Buddha and Dorje Shugden images. They were very kind-see pictures- https://bit.ly/2HQie2M
2 years ago
High Sri Lankan monks visit Kechara to bless our land, temple, Buddha and Dorje Shugden images. They were very kind-see pictures- https://bit.ly/2HQie2M
This is pretty amazing!

First Sri Lankan Buddhist temple opened in Dubai!!!
2 years ago
This is pretty amazing! First Sri Lankan Buddhist temple opened in Dubai!!!
My Dharma boy (left) and Oser girl loves to laze around on the veranda in the mornings. They enjoy all the trees, grass and relaxing under the hot sun. Sunbathing is a favorite daily activity. I care about these two doggies of mine very much and I enjoy seeing them happy. They are with me always. Tsem Rinpoche

Always be kind to animals and eat vegetarian- https://bit.ly/2Psp8h2
2 years ago
My Dharma boy (left) and Oser girl loves to laze around on the veranda in the mornings. They enjoy all the trees, grass and relaxing under the hot sun. Sunbathing is a favorite daily activity. I care about these two doggies of mine very much and I enjoy seeing them happy. They are with me always. Tsem Rinpoche Always be kind to animals and eat vegetarian- https://bit.ly/2Psp8h2
After you left me Mumu, I was alone. I have no family or kin. You were my family. I can\'t stop thinking of you and I can\'t forget you. My bond and connection with you is so strong. I wish you were by my side. Tsem Rinpoche
2 years ago
After you left me Mumu, I was alone. I have no family or kin. You were my family. I can't stop thinking of you and I can't forget you. My bond and connection with you is so strong. I wish you were by my side. Tsem Rinpoche
This story is a life-changer. Learn about the incredible Forest Man of India | 印度“森林之子”- https://bit.ly/2Eh4vRS
2 years ago
This story is a life-changer. Learn about the incredible Forest Man of India | 印度“森林之子”- https://bit.ly/2Eh4vRS
Part 2-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
2 years ago
Part 2-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
Part 1-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
2 years ago
Part 1-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
The great Protector Manjushri Dorje Shugden depicted in the beautiful Mongolian style. To download a high resolution file: https://bit.ly/2Nt3FHz
2 years ago
The great Protector Manjushri Dorje Shugden depicted in the beautiful Mongolian style. To download a high resolution file: https://bit.ly/2Nt3FHz
The Mystical land of Shambhala is finally ready for everyone to feast their eyes and be blessed. A beautiful post with information, art work, history, spirituality and a beautiful book composed by His Holiness the 6th Panchen Rinpoche. ~ https://bit.ly/309MHBi
2 years ago
The Mystical land of Shambhala is finally ready for everyone to feast their eyes and be blessed. A beautiful post with information, art work, history, spirituality and a beautiful book composed by His Holiness the 6th Panchen Rinpoche. ~ https://bit.ly/309MHBi
Beautiful pictures of the huge Buddha in Longkou Nanshan- https://bit.ly/2LsBxVb
2 years ago
Beautiful pictures of the huge Buddha in Longkou Nanshan- https://bit.ly/2LsBxVb
The reason-Very interesting thought- https://bit.ly/2V7VT5r
2 years ago
The reason-Very interesting thought- https://bit.ly/2V7VT5r
NEW Bigfoot cafe in Malaysia! Food is delicious!- https://bit.ly/2VxdGau
2 years ago
NEW Bigfoot cafe in Malaysia! Food is delicious!- https://bit.ly/2VxdGau
DON\'T MISS THIS!~How brave Bonnie survived by living with a herd of deer~ https://bit.ly/2Lre2eY
2 years ago
DON'T MISS THIS!~How brave Bonnie survived by living with a herd of deer~ https://bit.ly/2Lre2eY
Global Superpower China Will Cut Meat Consumption by 50%! Very interesting, find out more- https://bit.ly/2V1sJFh
2 years ago
Global Superpower China Will Cut Meat Consumption by 50%! Very interesting, find out more- https://bit.ly/2V1sJFh
You can download this beautiful Egyptian style Dorje Shugden Free- https://bit.ly/2Nt3FHz
2 years ago
You can download this beautiful Egyptian style Dorje Shugden Free- https://bit.ly/2Nt3FHz
Beautiful high file for print of Lord Manjushri. May you be blessed- https://bit.ly/2V8mwZe
2 years ago
Beautiful high file for print of Lord Manjushri. May you be blessed- https://bit.ly/2V8mwZe
Mongolian (Oymiakon) Shaman in Siberia, Russia. That is his real outfit he wears. Very unique. TR
2 years ago
Mongolian (Oymiakon) Shaman in Siberia, Russia. That is his real outfit he wears. Very unique. TR
Find one of the most beautiful temples in the world in Nara, Japan. It is the 1,267 year old Todai-ji temple that houses a 15 meter Buddha Vairocana statue who is a cosmic and timeless Buddha. Emperor Shomu who sponsored this beautiful temple eventually abdicated and ordained as a Buddhist monk. Very interesting history and story. One of the places everyone should visit- https://bit.ly/2VgsHhK
2 years ago
Find one of the most beautiful temples in the world in Nara, Japan. It is the 1,267 year old Todai-ji temple that houses a 15 meter Buddha Vairocana statue who is a cosmic and timeless Buddha. Emperor Shomu who sponsored this beautiful temple eventually abdicated and ordained as a Buddhist monk. Very interesting history and story. One of the places everyone should visit- https://bit.ly/2VgsHhK
Manjusri Kumara (bodhisattva of wisdom), India, Pala dynesty, 9th century, stone, Honolulu Academy of Arts
2 years ago
Manjusri Kumara (bodhisattva of wisdom), India, Pala dynesty, 9th century, stone, Honolulu Academy of Arts
Click on "View All Photos" above to view more images

Videos On The Go

Please click on the images to watch video
 • Pig puts his toys away
  2 yearss ago
  Pig puts his toys away
  Animals are so intelligent. They can feel happiness, joy, pain, sorrow, just like humans. Always show kindness to them. Always show kindness to everyone.
 • Always be kind to animals-They deserve to live just like us.
  2 yearss ago
  Always be kind to animals-They deserve to live just like us.
  Whales and dolphins playing with each other in the Pacific sea. Nature is truly incredible!
 • Bodha stupa July 2019-
  2 yearss ago
  Bodha stupa July 2019-
  Rainy period
 • Cute Tara girl having a snack. She is one of Kechara Forest Retreat’s resident doggies.
  2 yearss ago
  Cute Tara girl having a snack. She is one of Kechara Forest Retreat’s resident doggies.
 • Your Next Meal!
  2 yearss ago
  Your Next Meal!
  Yummy? Tasty? Behind the scenes of the meat on your plates. Meat is a killing industry.
 • This is Daw
  2 yearss ago
  This is Daw
  This is what they do to get meat on tables, and to produce belts and jackets. Think twice before your next purchase.
 • Don’t Take My Mummy Away!
  2 yearss ago
  Don’t Take My Mummy Away!
  Look at the poor baby chasing after the mother. Why do we do that to them? It's time to seriously think about our choices in life and how they affect others. Be kind. Don't break up families.
 • They do this every day!
  2 yearss ago
  They do this every day!
  This is how they are being treated every day of their lives. Please do something to stop the brutality. Listen to their cries for help!
 • What happened at Fair Oaks Farm?
  2 yearss ago
  What happened at Fair Oaks Farm?
  The largest undercover dairy investigation of all time. See what they found out at Fair Oaks Farm.
 • She’s going to spend her whole life here without being able to move correctly. Like a machine. They are the slaves of the people and are viewed as a product. It’s immoral. Billions of terrestrial animals die annually. Billions. You can’t even imagine it. And all that because people don’t want to give up meat, even though there are so many alternatives. ~ Gabriel Azimov
  2 yearss ago
  She’s going to spend her whole life here without being able to move correctly. Like a machine. They are the slaves of the people and are viewed as a product. It’s immoral. Billions of terrestrial animals die annually. Billions. You can’t even imagine it. And all that because people don’t want to give up meat, even though there are so many alternatives. ~ Gabriel Azimov
 • Our Malaysian Prime Minister Dr. Mahathir speaks so well, logically and regarding our country’s collaboration with China for growth. It is refreshing to listen to Dr. Mahathir’s thoughts. He said our country can look to China for many more things such as technology and so on. Tsem Rinpoche
  2 yearss ago
  Our Malaysian Prime Minister Dr. Mahathir speaks so well, logically and regarding our country’s collaboration with China for growth. It is refreshing to listen to Dr. Mahathir’s thoughts. He said our country can look to China for many more things such as technology and so on. Tsem Rinpoche
 • This is the first time His Holiness Dalai Lama mentions he had some very serious illness. Very worrying. This video is captured April 2019.
  2 yearss ago
  This is the first time His Holiness Dalai Lama mentions he had some very serious illness. Very worrying. This video is captured April 2019.
 • Beautiful Monastery in Hong Kong
  3 yearss ago
  Beautiful Monastery in Hong Kong
 • This dog thanks his hero in such a touching way. Tsem Rinpoche
  3 yearss ago
  This dog thanks his hero in such a touching way. Tsem Rinpoche
 • Join Tsem Rinpoche in prayer for H.H. Dalai Lama’s long life~ https://www.youtube.com/watch?v=gYy7JcveikU&feature=youtu.be
  3 yearss ago
  Join Tsem Rinpoche in prayer for H.H. Dalai Lama’s long life~ https://www.youtube.com/watch?v=gYy7JcveikU&feature=youtu.be
 • These people going on pilgrimage to a holy mountain and prostrating out of devotion and for pilgrimage in Tibet. Such determination for spiritual practice. Tsem Rinpoche
  3 yearss ago
  These people going on pilgrimage to a holy mountain and prostrating out of devotion and for pilgrimage in Tibet. Such determination for spiritual practice. Tsem Rinpoche
 • Beautiful new casing in Kechara for Vajra Yogini. Tsem Rinpoche
  3 yearss ago
  Beautiful new casing in Kechara for Vajra Yogini. Tsem Rinpoche
 • Get ready to laugh real hard. This is Kechara’s version of “Whatever Happened to Baby Jane!” We have some real talents in this video clip.
  3 yearss ago
  Get ready to laugh real hard. This is Kechara’s version of “Whatever Happened to Baby Jane!” We have some real talents in this video clip.
 • Recitation of Dorje Dermo‘s mantra or the Dharani of Glorious Vajra Claws. This powerful mantra is meant to destroy all obstacles that come in our way. Beneficial to play this mantra in our environments.
  3 yearss ago
  Recitation of Dorje Dermo‘s mantra or the Dharani of Glorious Vajra Claws. This powerful mantra is meant to destroy all obstacles that come in our way. Beneficial to play this mantra in our environments.
 • Beautiful
  3 yearss ago
  Beautiful
  Beautiful sacred Severed Head Vajra Yogini from Tsem Rinpoche's personal shrine.
 • My little monster cute babies Dharma and Oser. Take a look and get a cute attack for the day! Tsem Rinpoche
  3 yearss ago
  My little monster cute babies Dharma and Oser. Take a look and get a cute attack for the day! Tsem Rinpoche
 • Plse watch this short video and see how all sentient beings are capable of tenderness and love. We should never hurt animals nor should we eat them. Tsem Rinpoche
  3 yearss ago
  Plse watch this short video and see how all sentient beings are capable of tenderness and love. We should never hurt animals nor should we eat them. Tsem Rinpoche
 • Cruelty of some people have no limits and it’s heartbreaking. Being kind cost nothing. Tsem Rinpoche
  3 yearss ago
  Cruelty of some people have no limits and it’s heartbreaking. Being kind cost nothing. Tsem Rinpoche
 • SUPER ADORABLE and must see
  3 yearss ago
  SUPER ADORABLE and must see
  Tsem Rinpoche's dog Oser girl enjoying her snack in her play pen.
 • Cute!
  3 yearss ago
  Cute!
  Oser girl loves the balcony so much. - https://www.youtube.com/watch?v=RTcoWpKJm2c
 • Uncle Wong
  3 yearss ago
  Uncle Wong
  We were told by Uncle Wong he is very faithful toward Dorje Shugden. Dorje Shugden has extended help to him on several occasions and now Uncle Wong comes daily to make incense offerings to Dorje Shugden. He is grateful towards the help he was given.
 • Tsem Rinpoche’s Schnauzer Dharma boy fights Robot sphere from Arkonide!
  3 yearss ago
  Tsem Rinpoche’s Schnauzer Dharma boy fights Robot sphere from Arkonide!
 • Cute baby owl found and rescued
  3 yearss ago
  Cute baby owl found and rescued
  We rescued a lost baby owl in Kechara Forest Retreat.
 • Nice cups from Kechara!!
  3 yearss ago
  Nice cups from Kechara!!
  Dorje Shugden people's lives matter!
 • Enjoy a peaceful morning at Kechara Forest Retreat
  3 yearss ago
  Enjoy a peaceful morning at Kechara Forest Retreat
  Chirping birds and other forest animals create a joyful melody at the Vajrayogini stupa in Kechara Forest Retreat (Bentong, Malaysia).
 • This topic is so hot in many circles right now.
  4 yearss ago
  This topic is so hot in many circles right now.
  This video is thought-provoking and very interesting. Watch! Thanks so much to our friends at LIVEKINDLY.
 • Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
  4 yearss ago
  Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
 • BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
  4 yearss ago
  BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
 • Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
  4 yearss ago
  Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
 • Do psychic mediums have messages from beyond?
  4 yearss ago
  Do psychic mediums have messages from beyond?
 • Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
  4 yearss ago
  Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
 • This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  4 yearss ago
  This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  she received “one last visit from an old friend” 💔💔
 • Bigfoot sighted again and made it to the news.
  4 yearss ago
  Bigfoot sighted again and made it to the news.
 • Casper is such a cute and adorable. I like him.
  4 yearss ago
  Casper is such a cute and adorable. I like him.
 • Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
  4 yearss ago
  Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
 • Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
  4 yearss ago
  Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
 • Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
  4 yearss ago
  Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
 • What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  4 yearss ago
  What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  Sick animals are more profitable... farms calculate how close to death they can keep animals without killing them. That's the business model. How quickly they can be made to grow, how tightly they can be packed, how much or how little can they eat, how sick they can get without dying... We live in a world in which it's conventional to treat an animal like a block of wood. ~ Jonathan Safran Foer
 • This video went viral and it's a must watch!!
  4 yearss ago
  This video went viral and it's a must watch!!
 • SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  4 yearss ago
  SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  This happens daily in slaughterhouse so you can get your pork and Bak ku teh. Stop eating meat.

ASK A PASTOR


Ask the Pastors

A section for you to clarify your Dharma questions with Kechara’s esteemed pastors.

Just post your name and your question below and one of our pastors will provide you with an answer.

Scroll down and click on "View All Questions" to view archived questions.

View All Questions

CHAT PICTURES

Mark your calendars - we are about to embark on an epic ride! Kechara Food Bank will be travelling across the Peninsular in our giant truck to send dry food to over 2300 families. Thank you Volvo Trucks Malaysia for your generous donation of this custom-designed truck. What’s more – PPB Group Bhd is generously donating the food provision for this one-of-a-kind journey. Thank you on behalf of our grateful beneficiaries! Want to see all of this in action? Join us live or watch the videos and photos on our social media. Stay tuned!
1 month ago
Mark your calendars - we are about to embark on an epic ride! Kechara Food Bank will be travelling across the Peninsular in our giant truck to send dry food to over 2300 families. Thank you Volvo Trucks Malaysia for your generous donation of this custom-designed truck. What’s more – PPB Group Bhd is generously donating the food provision for this one-of-a-kind journey. Thank you on behalf of our grateful beneficiaries! Want to see all of this in action? Join us live or watch the videos and photos on our social media. Stay tuned!
Underprivileged residents of two PPRs in Kuala Lumpur recently received a total of 427kg from our longterm surplus produce sponsor, Lotuss Stores (formerly Tesco Stores). The 65 families are our regular beneficiaries, and are grateful to receive fresh vegetables on a consistent basis right at their doorstep. One of our recipients, Rajeswari, 52, single mother of 2 children, shared that she stopped receiving welfare aid due to unforeseen circumstances. Her words: "Saya cakap untuk Kechara [Soup Kitchen] banyak terima kasih sebab kasi makanan. Dan lebih mau tolong orang lain yang susah seperti saya". Our heartfelt thank-you goes to Lotuss Stores for being a dependable source of food aid and for #helpingthepoor with us. #kecharafoodbank #makingadifference #kitajagakita #charity #foodbank #bantuan #ngomalaysia #givingback #strongertogether - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
5 months ago
Underprivileged residents of two PPRs in Kuala Lumpur recently received a total of 427kg from our longterm surplus produce sponsor, Lotuss Stores (formerly Tesco Stores). The 65 families are our regular beneficiaries, and are grateful to receive fresh vegetables on a consistent basis right at their doorstep. One of our recipients, Rajeswari, 52, single mother of 2 children, shared that she stopped receiving welfare aid due to unforeseen circumstances. Her words: "Saya cakap untuk Kechara [Soup Kitchen] banyak terima kasih sebab kasi makanan. Dan lebih mau tolong orang lain yang susah seperti saya". Our heartfelt thank-you goes to Lotuss Stores for being a dependable source of food aid and for #helpingthepoor with us. #kecharafoodbank #makingadifference #kitajagakita #charity #foodbank #bantuan #ngomalaysia #givingback #strongertogether - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
Pastor Shin winning some mystery gifts for being the 1st person to answer a BONUS question during last Sunday's Blog chat quiz. Blog chat is a fun way to learn the Dharma. To find out more, check out > tsemrinpoche.com/chat. Joy - Moderator
5 months ago
Pastor Shin winning some mystery gifts for being the 1st person to answer a BONUS question during last Sunday's Blog chat quiz. Blog chat is a fun way to learn the Dharma. To find out more, check out > tsemrinpoche.com/chat. Joy - Moderator
Here is Pastor Antoinette who won some mystery gifts for being the 2nd person to answer a BONUS question during last Sunday's Blog Chat quiz/discussion. To find out more check out our blog chat section for our weekly topic! Joy - Moderator
5 months ago
Here is Pastor Antoinette who won some mystery gifts for being the 2nd person to answer a BONUS question during last Sunday's Blog Chat quiz/discussion. To find out more check out our blog chat section for our weekly topic! Joy - Moderator
#KFBBentong: Ready for some exciting news? We are now at RM154,523.94 - surpassing the funds required for our Pahang food bank operations! Thank you to all who kindly donated, we are deeply moved by your care and generosity towards the less fortunate struggling in our midst. To make our shared goal to continue #helpingthepoor a reality, we are now eagerly looking for suitable premises in Bentong. We will update soon on our progress, so stay tuned! #kecharafoodbank #foodaid #bantuan #kitajagakita #hungerknowsnobarriers #endhunger #charity #ngomalaysia #Pahang - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
6 months ago
#KFBBentong: Ready for some exciting news? We are now at RM154,523.94 - surpassing the funds required for our Pahang food bank operations! Thank you to all who kindly donated, we are deeply moved by your care and generosity towards the less fortunate struggling in our midst. To make our shared goal to continue #helpingthepoor a reality, we are now eagerly looking for suitable premises in Bentong. We will update soon on our progress, so stay tuned! #kecharafoodbank #foodaid #bantuan #kitajagakita #hungerknowsnobarriers #endhunger #charity #ngomalaysia #Pahang - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
#kecharafoodbank: In collaboration with Good Shepherd Services (GSS) based in Ipoh, we travelled to Buntong with food rations for 33 families. Some of the food items given include rice, noodles, cooking oil and biscuits; in total, we gave 726kg of food to these beneficiaries from the underprivileged class. We are glad to have been able to contribute, especially to families with children and in poor living conditions. We wish to thank GSS for alerting us about those in need, and we look forward to extending more support in the future together with this not-for-profit organization doing good work. - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
8 months ago
#kecharafoodbank: In collaboration with Good Shepherd Services (GSS) based in Ipoh, we travelled to Buntong with food rations for 33 families. Some of the food items given include rice, noodles, cooking oil and biscuits; in total, we gave 726kg of food to these beneficiaries from the underprivileged class. We are glad to have been able to contribute, especially to families with children and in poor living conditions. We wish to thank GSS for alerting us about those in need, and we look forward to extending more support in the future together with this not-for-profit organization doing good work. - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
In an urgent effort to provide food and necessities to the poverty-stricken in Bentong and rural areas of Pahang, we are launching Food Bank Bentong. With your support, Food Bank Bentong would be able to feed 500 families totaling 2,300 people on a regular basis, giving them a chance to enjoy a basic sense of security we consider a human right. - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
8 months ago
In an urgent effort to provide food and necessities to the poverty-stricken in Bentong and rural areas of Pahang, we are launching Food Bank Bentong. With your support, Food Bank Bentong would be able to feed 500 families totaling 2,300 people on a regular basis, giving them a chance to enjoy a basic sense of security we consider a human right. - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
Kechara Sunday Dharma School Online Teaching Every Sunday Morning 11am class - KSDS Jayce Goh
9 months ago
Kechara Sunday Dharma School Online Teaching Every Sunday Morning 11am class - KSDS Jayce Goh
Re: Kechara Sunday Dharma School Online Teaching Every Sunday Morning 11am class, students attend Pastor Shin Class happily - KSDS Jayce Goh
9 months ago
Re: Kechara Sunday Dharma School Online Teaching Every Sunday Morning 11am class, students attend Pastor Shin Class happily - KSDS Jayce Goh
Update on Empowerment cookies, special holiday packaging. The bakers are most grateful for the overwhelming support of 834 tubs ordered, with a big order of 314 tubs from a group of friends. Thank you to those cookie lovers who couldn’t get enough of it. Watch out for the next update. Vivian @ Kechara Soup Kitchen
10 months ago
Update on Empowerment cookies, special holiday packaging. The bakers are most grateful for the overwhelming support of 834 tubs ordered, with a big order of 314 tubs from a group of friends. Thank you to those cookie lovers who couldn’t get enough of it. Watch out for the next update. Vivian @ Kechara Soup Kitchen
Thank you, generous and kind donors, made possible by Alice Smith School's Official Site through their Build Kindness Campaign. The whooping amount of RM63,000 will provide much needed food to 25 poor families for the next 12 months. On behalf of these families, thank you! Vivian @ Kechara Soup Kitchen
10 months ago
Thank you, generous and kind donors, made possible by Alice Smith School's Official Site through their Build Kindness Campaign. The whooping amount of RM63,000 will provide much needed food to 25 poor families for the next 12 months. On behalf of these families, thank you! Vivian @ Kechara Soup Kitchen
The global pandemic hasn't been easy for all of us. Some find it diffucult to find a job to support the family. Despite that, we are still delivering basic food pack to our recipients nationwide. Thank you to our volunteers, donors, and sponsors. Without your support, we would be unable to reach out to many families. Vivian @ Kechara Soup Kitchen
10 months ago
The global pandemic hasn't been easy for all of us. Some find it diffucult to find a job to support the family. Despite that, we are still delivering basic food pack to our recipients nationwide. Thank you to our volunteers, donors, and sponsors. Without your support, we would be unable to reach out to many families. Vivian @ Kechara Soup Kitchen
Thanks to Yap Optometry for gifting Robert a new pair of glasses to see better. We wish him many clear and bright days ahead. Thank you to all sponsors. - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
11 months ago
Thanks to Yap Optometry for gifting Robert a new pair of glasses to see better. We wish him many clear and bright days ahead. Thank you to all sponsors. - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
Donation received to date: RM33,468.00 Yes! We've achieved the target for the #TamanNegara project. Fundraising is closed for this project. Thank you to all donors, 113 Orang Asli families will benefit from it. Stay tuned! #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
11 months ago
Donation received to date: RM33,468.00 Yes! We've achieved the target for the #TamanNegara project. Fundraising is closed for this project. Thank you to all donors, 113 Orang Asli families will benefit from it. Stay tuned! #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
FRESHLY BAKED by Kechara Empowerment trainees - Chocolate Chip Butter Cookies - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
11 months ago
FRESHLY BAKED by Kechara Empowerment trainees - Chocolate Chip Butter Cookies - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
In memory of Wilson Lee, one of our most dedicated volunteers in Penang. Our heartfelt condolences to Wilson's wife, Tze Ling, family and friends. Our thoughts are with them for their loss. Thank you for your kindness and service to KSK Penang. From all of us in KSK.
11 months ago
In memory of Wilson Lee, one of our most dedicated volunteers in Penang. Our heartfelt condolences to Wilson's wife, Tze Ling, family and friends. Our thoughts are with them for their loss. Thank you for your kindness and service to KSK Penang. From all of us in KSK.
Last weekend a Soup Kitchen activities @ Penang, Johor & Kuala Lumpur. Hot food, water, masks, biscuits, buns & fruits. This is what we give out to our friends living on the streets. Thank you to our sponsor & volunteers that make it happen. Come spread more love by being a volunteer at our activities. WhatsApp us today at 010-333-3260! See you soon! #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
1 years ago
Last weekend a Soup Kitchen activities @ Penang, Johor & Kuala Lumpur. Hot food, water, masks, biscuits, buns & fruits. This is what we give out to our friends living on the streets. Thank you to our sponsor & volunteers that make it happen. Come spread more love by being a volunteer at our activities. WhatsApp us today at 010-333-3260! See you soon! #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
Kechara Earth Project 13/9/2020
1 years ago
Kechara Earth Project 13/9/2020
Thank you Domino's Pizza Malaysia, Kasih & Piza campaign for sponsoring 85 boxes of pizza to our friends who live on the streets. Your flavourful pizzas have put a smile on their faces. Thank you! - Vivan @ Kechara Soup Kitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen #KasihdanPiza #ItsAllAboutYou
1 years ago
Thank you Domino's Pizza Malaysia, Kasih & Piza campaign for sponsoring 85 boxes of pizza to our friends who live on the streets. Your flavourful pizzas have put a smile on their faces. Thank you! - Vivan @ Kechara Soup Kitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen #KasihdanPiza #ItsAllAboutYou
Thank you Novo Nordisk! Your kind monetary donation and 1,320 boxes of masks will benefit many needy families under the Kechara Food Bank Program. Thank you! Much love from the needy families ~ Vivian @ Kechara Soup Kitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen #novonordisk #novonordiskmalaysia
1 years ago
Thank you Novo Nordisk! Your kind monetary donation and 1,320 boxes of masks will benefit many needy families under the Kechara Food Bank Program. Thank you! Much love from the needy families ~ Vivian @ Kechara Soup Kitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen #novonordisk #novonordiskmalaysia
We were graced with the presence of Tengku Zatashah & The Alice Smith School Foundation yesterday. 130 homeless were blessed to be served by them. RM 20,000 donated by Alice Smith School Foundation will benefit 100 families registered under Kechara Food Bank Program. Thank you! Much love from the needy families ~ Vivian @ Kechara Soup Kitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen #alicesmithschoolfoundation #alicesmithschool #volunteerism #homeless
1 years ago
We were graced with the presence of Tengku Zatashah & The Alice Smith School Foundation yesterday. 130 homeless were blessed to be served by them. RM 20,000 donated by Alice Smith School Foundation will benefit 100 families registered under Kechara Food Bank Program. Thank you! Much love from the needy families ~ Vivian @ Kechara Soup Kitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen #alicesmithschoolfoundation #alicesmithschool #volunteerism #homeless
Thanks to the effort of our outstation team, we were able to mobilise food provisions to 600 families living in Kelantan, Penang, Negeri Sembilan, Melaka and Johor during the Raya period with each of these families receiving RM200 worth of provisions. Adding onto the current 368 families in Klang Valley, a total of 968 families were benefitted from this. Special thanks to the sponsors who have contributed especially Hong Leong Foundation and partially from Tesco Malaysia (where we also ordered the provisions from). ~ Vivian @ Kechara Soup Kitchen
1 years ago
Thanks to the effort of our outstation team, we were able to mobilise food provisions to 600 families living in Kelantan, Penang, Negeri Sembilan, Melaka and Johor during the Raya period with each of these families receiving RM200 worth of provisions. Adding onto the current 368 families in Klang Valley, a total of 968 families were benefitted from this. Special thanks to the sponsors who have contributed especially Hong Leong Foundation and partially from Tesco Malaysia (where we also ordered the provisions from). ~ Vivian @ Kechara Soup Kitchen
So glad that our soup kitchen operations are back in full swing. Good to see the clients are observing the SOPs. Some of them lost their job during MCO and ended up on the streets. Special thanks to our sponsors and volunteers for the great support! - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
1 years ago
So glad that our soup kitchen operations are back in full swing. Good to see the clients are observing the SOPs. Some of them lost their job during MCO and ended up on the streets. Special thanks to our sponsors and volunteers for the great support! - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
From serving cooked food to the homeless clients on the streets to mobilising provisions to the needy individuals in PPRs and shelters, we thank everyone of our Johor Bahru team for their kind contributions and effort to make it for the needy despite all the challenges! - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
1 years ago
From serving cooked food to the homeless clients on the streets to mobilising provisions to the needy individuals in PPRs and shelters, we thank everyone of our Johor Bahru team for their kind contributions and effort to make it for the needy despite all the challenges! - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
More photos taken from our "Hari Raya Hampers" distribution this week. Making sure everyone of our clients have something to be cheerful about. Apart from food, daily used items such as hygiene products, kitchen utensils, assorted fabric items, stationary items and toys were also included into our hamper bags making it extra heavier this month! Food items alone were about 35kg per family! Taking this opportunity to wish everyone of our Muslim volunteers, friends, supporters and clients a Selamat Hari Raya Aidilfitri and Maaf Zahir Batin. No doubt this year's celebration will be very different but appreciate everyone is safe and protected from the pandemic. We are in this together and let's work to fight this pandemic together! Thanking all sponsors and donors for the generous support enabling us to continue serve the needy with food, love and care. Big shoutout too to our wonderful team which already depleted by our very own strict SOP. All of you who worked tirelessly behind the s
1 years ago
More photos taken from our "Hari Raya Hampers" distribution this week. Making sure everyone of our clients have something to be cheerful about. Apart from food, daily used items such as hygiene products, kitchen utensils, assorted fabric items, stationary items and toys were also included into our hamper bags making it extra heavier this month! Food items alone were about 35kg per family! Taking this opportunity to wish everyone of our Muslim volunteers, friends, supporters and clients a Selamat Hari Raya Aidilfitri and Maaf Zahir Batin. No doubt this year's celebration will be very different but appreciate everyone is safe and protected from the pandemic. We are in this together and let's work to fight this pandemic together! Thanking all sponsors and donors for the generous support enabling us to continue serve the needy with food, love and care. Big shoutout too to our wonderful team which already depleted by our very own strict SOP. All of you who worked tirelessly behind the s
Our team have been working extra hours for the past few weeks to deliver provisions and hamper goodies to the needy families before Hari Raya! Heart warming to see the smiling faces of our recipients upon receiving 3 bags full of food and daily used items. Thanks to everyone of you who have contributed to our foodbank enabling us to give all our recipients (especially those celebrating) a Raya to remember! - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
1 years ago
Our team have been working extra hours for the past few weeks to deliver provisions and hamper goodies to the needy families before Hari Raya! Heart warming to see the smiling faces of our recipients upon receiving 3 bags full of food and daily used items. Thanks to everyone of you who have contributed to our foodbank enabling us to give all our recipients (especially those celebrating) a Raya to remember! - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
Thankful to all donors and those who have been committed in contributing not just money but time over the past testing weeks to help us ease the work of our frontliners and also the livelihood of the needy, their struggles over this pandemic period seemed a little easier to bear with because of your contributions! - Vivian @Kechara Soup Kitchen
1 years ago
Thankful to all donors and those who have been committed in contributing not just money but time over the past testing weeks to help us ease the work of our frontliners and also the livelihood of the needy, their struggles over this pandemic period seemed a little easier to bear with because of your contributions! - Vivian @Kechara Soup Kitchen
KSDS Level 2 virtual class, Lin Mun KSDS
1 years ago
KSDS Level 2 virtual class, Lin Mun KSDS
KSDS Level 3 virtual class. Lin Mun KSDS
1 years ago
KSDS Level 3 virtual class. Lin Mun KSDS
Wesak 2020
1 years ago
Wesak 2020
Recycle today for a better tomorrow. KEP-Serena
2 yearss ago
Recycle today for a better tomorrow. KEP-Serena
Today we are having recycling at Kechara Soup Kitchen. Do drop by here if you would like to get ride of the recyclable items from home. KEP - Serena
2 yearss ago
Today we are having recycling at Kechara Soup Kitchen. Do drop by here if you would like to get ride of the recyclable items from home. KEP - Serena
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Seen here is Bam, Vajrayogini’s seed syllable and also Kechara's logo. - shared by Pastor Antoinette
2 yearss ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Seen here is Bam, Vajrayogini’s seed syllable and also Kechara's logo. - shared by Pastor Antoinette
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: More melted butter was offered. - shared by Pastor Antoinette
2 yearss ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: More melted butter was offered. - shared by Pastor Antoinette
H.E. Zawa Rinpoche in deep concentration. - shared by Pastor Antoinette
2 yearss ago
H.E. Zawa Rinpoche in deep concentration. - shared by Pastor Antoinette
Geshela is seen here wearing ceremonial hat called tsoksha. - shared by Pastor Antoinette
2 yearss ago
Geshela is seen here wearing ceremonial hat called tsoksha. - shared by Pastor Antoinette
The Shize Fire Puja was performed according to scriptural sources. - shared by Pastor Antoinette
2 yearss ago
The Shize Fire Puja was performed according to scriptural sources. - shared by Pastor Antoinette
To find out more about the substances offered during jinsek/fire puja, have a read here: http://bit.ly/WhatIsFirePuja - shared by Pastor Antoinette
2 yearss ago
To find out more about the substances offered during jinsek/fire puja, have a read here: http://bit.ly/WhatIsFirePuja - shared by Pastor Antoinette
More about the symbolism of the offering items here: http://bit.ly/WhatIsFirePuja - shared by Pastor Antoinette
2 yearss ago
More about the symbolism of the offering items here: http://bit.ly/WhatIsFirePuja - shared by Pastor Antoinette
Amongst all pujas, the fire puja is considered the king of all Pujas. It is the most powerful of all pujas within Tibetan Buddhism and its purpose is basically to remove all obstacles and its stains to enlightenment.
2 yearss ago
Amongst all pujas, the fire puja is considered the king of all Pujas. It is the most powerful of all pujas within Tibetan Buddhism and its purpose is basically to remove all obstacles and its stains to enlightenment.
The Promise
  These books will change your life
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

Archives

YOUR FEEDBACK

Live Visitors Counter
Page Views By Country
United States 5,971,866
Malaysia 4,545,201
India 2,021,900
Singapore 847,710
Nepal 843,681
United Kingdom 793,148
Bhutan 711,192
Canada 688,268
Australia 528,054
Philippines 446,900
Indonesia 403,764
Germany 317,393
France 288,830
Brazil 221,854
Vietnam 197,763
Thailand 195,647
Taiwan 192,291
Italy 154,709
Spain 144,073
Mongolia 139,594
Netherlands 135,283
Portugal 133,219
Turkey 123,540
United Arab Emirates 115,909
Sri Lanka 105,698
Russia 105,330
South Africa 103,356
Hong Kong 98,794
Romania 97,125
China 96,583
Mexico 88,043
New Zealand 81,745
Japan 80,154
Myanmar (Burma) 79,987
Switzerland 78,459
South Korea 67,769
Pakistan 64,737
Cambodia 64,206
Sweden 61,869
Total Pageviews: 23,131,463

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....