Archive for August, 2021

உடைமை, ஒரு புதிய கெச்சாரா கேளிச்சித்திரம்

Aug 28, 2021
உடைமை, ஒரு புதிய கெச்சாரா கேளிச்சித்திரம்

கெச்சாரா ஃபோரஸ்ட் ரிட்ரீட்டில் காலை நேர மத்தியில் புனிதமானவர் திசெம் ரின்போச்சே எங்களில் சிலரை தனது அறைக்கு அழைத்தார். நாங்கள் அவருக்கு முன்னால் அமர்ந்தபோது, ரின்போச்சே தனது...

Read more »

Tags: , , , , , ,
Posted in Books & Poetry, Buddhas, Dharma & Practice, Downloads, தமிழ் | No Comments »

Burning Eyes

Aug 25, 2021
Burning Eyes

In this episode, I tell you a little of what you can expect from this paranormal blog. I also explain where my interests in the paranormal stemmed from. To mark this special beginning of the blog, I have decided to share a chilling story from my late mother’s childhood as a young girl in...

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Science & Mysteries, Tsem Paranormal TV | 9 Comments »

Biografi Singkat Tsem Rinpoche Dalam Foto (Bahasa Indonesia)

Aug 23, 2021
Biografi Singkat Tsem Rinpoche Dalam Foto (Bahasa Indonesia)

Di bawah ini hanya sebuah ringkasan hidup saya dalam gambar sampai saat ini. Banyak dari gambar yang ada telah muncul dalam The Promise, yang merupakan sebuah biografi fotografik yang dibuat atas instruksi guru saya. The Promise tersedia melalui Vajrasecrets, dan juga di blog saya ini sebagai buku elektronik. Salam kasih, Tsem Rinpoche    ...

Read more »

Tags: , , , , , , ,
Posted in Autobiography, Bahasa Indonesia, Family, Live Videos, Me | No Comments »

Dorje Shugden: My side of the story | 多杰雄登:我这方面的说法

Aug 23, 2021
Dorje Shugden: My side of the story | 多杰雄登:我这方面的说法

(译文请往下阅读) (By Tsem Rinpoche) Dear respected friends, I have been asked many times to speak about Dorje Shugden. After much consideration and direction from my teachers and protector, I decided it is the right time. When I speak about Dorje Shugden there are many factions and people I must consider: Those who practice Dorje Shugden and respect the Dalai Lama Those who do not practice Dorje Shugden/anti-Dorje Shugden and follow the Dalai Lama Those who don’t practice Dorje Shugden and have no relations with the Dalai Lama Those who had rela...

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden, H.H. Kyabje Trijang Rinpoche, Videos, 中文 | 109 Comments »

வரலாற்றின் மிகச் சாதுரிய தப்பித்தல்!

Aug 21, 2021
வரலாற்றின் மிகச் சாதுரிய தப்பித்தல்!

இப்போது முதன் முறையாக கேளிச்சித்திர வடிவத்தில், பரிசுத்தமானவர் தலாய் லாமா எவ்வாறு காப்பாற்றப்பட்டார், ஏன் இந்தக் கதை “வரலாற்றில் மிக அருமையான தப்பிக்கும் கதைகளில் ஒன்று” என்று...

Read more »

Tags: , , , , , , , ,
Posted in Books & Poetry, Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden, Downloads, தமிழ் | No Comments »

成为一名佛法老师

Aug 18, 2021
成为一名佛法老师

亲爱的仁波切:鉴于太多不同的心咒和本尊,加上无法直接亲近上师,让我有时难以抉择哪一个才是我应该专注修持的法门。因此,我的问题是:对于想要修习并以传授圣法为最终目标的人而言,我的主要心咒应该是什么?

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Students & Friends | No Comments »

Reading My Journey in This Life

Aug 17, 2021
Reading My Journey in This Life

When I first laid eyes on My Journey in This Life, it was the picture of Tsem Rinpoche on the cover that caught my attention. It’s a striking portrait of Rinpoche riding a horse and galloping towards...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Autobiography, Behind The Scenes, Books & Poetry, Guest Contributors, Me | 3 Comments »

博通显密大班智达——班禅索南扎巴

Aug 17, 2021
博通显密大班智达——班禅索南扎巴

在多杰雄登的转世传承中,没有任何一位大师拥有班禅索南扎巴同等的荣誉。他在那一世不仅是第十五任甘丹赤巴,还担任了格鲁三大寺——甘丹寺、哲蚌寺和色拉寺的堪布法台。他也是宗喀巴大师的直系弟子——持律主杜津扎巴坚赞的无误转世。

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Great Lamas & Masters | No Comments »

Fauvistic Dorje Shugden

Aug 16, 2021
Fauvistic Dorje Shugden

Dear friends around the world, I recently commissioned a very special image of the Dharma protector Dorje Shugden in the Indian and Byzantine styles. I like art a lot, especially spiritual art, because it represents divinity as the artist feels will inspire the most faith. It is with this in mind that I would like to present...

Read more »

Posted in Dorje Shugden, Downloads | 30 Comments »

Saya Bersujud di Luar Rashi Gempil Ling (Bahasa Indonesia)

Aug 12, 2021
Saya Bersujud di Luar Rashi Gempil Ling (Bahasa Indonesia)

Ketika masih kecil di Howell, New Jersey, ada tiga wihara yang terletak dekat tempat tinggal saya. Yang pertama adalah Kuil Nitsan yang terletak di sudut jalan tempat rumah keluarga saya berada. Saya sering naik sepeda untuk menghabiskan waktu di aula doa utama mereka. Wihara kedua yang sedikit lebih jauh bernama Tashi Lhunpo atau Olna...

Read more »

Tags: , , , , , ,
Posted in Bahasa Indonesia, Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden, Great Lamas & Masters | No Comments »

Nasihat Bermanfaat Untuk Kita (Bahasa Indonesia)

Aug 10, 2021
Nasihat Bermanfaat Untuk Kita (Bahasa Indonesia)

(Oleh Tsem Rinpoche) Dalam sesi perasukan pribadi kedua kami di Kechara Forest Retreat, Dorje Shugden mengatakan dengan jelas bahwa bekerja untuk Dharma sangatlah baik. Bekerja untuk Kechara sangat baik. Dalam bahasa Tibet beliau menyebutkan bahwa ketika kita bekerja untuk ‘organisasi ini’ (Kechara), kita memenuhi kebutuhan orang lain dan secara otomatis kebutuhan kita juga terpenuhi...

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Bahasa Indonesia, Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden | No Comments »

Byzantine Art Form of Saint Dorje Shugden

Aug 9, 2021
Byzantine Art Form of Saint Dorje Shugden

Dear friends around the world, I recently commissioned a very special image of the Dharma protector Dorje Shugden in an Indian style. I like art a lot, especially spiritual art, and another style of art that I like is the old Byzantine style. Although very different from either Indian or Tibetan art, it is...

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden, Downloads | 48 Comments »

The Lochness Monster of Alaska

Aug 8, 2021
The Lochness Monster of Alaska

One of my students sent me an email regarding the appearance of another sea monster. This time the sighting is in Alaska...

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Creatures and Monsters, Science & Mysteries, Videos | 9 Comments »

Celebrating Dorje Shugden Day 2021

Aug 7, 2021
Celebrating Dorje Shugden Day 2021

On August 24, Kechara will join over 40 Dorje Shugden organisations from around the world to celebrate International Dorje Shugden Day with a Great Prayer Festival...

Read more »

Tags: , , , , , , , ,
Posted in Current Affairs & News, Dorje Shugden, Kechara - 13 Depts | 2 Comments »

Who is Kache Marpo

Aug 2, 2021
Who is Kache Marpo

(By Tsem Rinpoche) Kache Marpo is a very ancient Buddhist deity originating from the time of Guru Rinpoche, a thousand years ago. Kache Marpo was installed as one of the Dharma Protectors in Samye Monastery by Guru Rinpoche in the past, as one of the protective divinities to help increase the growth of Dharma...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden, Prayers and Sadhanas | 67 Comments »

Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 聊天室时间表

(除了每个月的第一个星期五)
SUNDAY
8 - 9PM (GMT +8)
4 - 5AM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR AUGUST / 八月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

KECHARA FOREST RETREAT PROGRESS UPDATES

Here is the latest news and pictorial updates, as it happens, of our upcoming forest retreat project.

The Kechara Forest Retreat is a unique holistic retreat centre focused on the total wellness of body, mind and spirit. This is a place where families and individuals will find peace, nourishment and inspiration in a natural forest environment. At Kechara Forest Retreat, we are committed to give back to society through instilling the next generation with universal positive values such as kindness and compassion.

For more information, please read here (english), here (chinese), or the official site: retreat.kechara.com.

Noticeboard

Name: Email:
For:  
Mail will not be published
 • Samfoonheei
  Tuesday, Aug 16. 2022 02:28 PM
  Coming across Tsem Rinpoche’s blog has changed my life ever since then. No stopping for me , learning, practicing keeps me moving forward to be a better person. Still learning everyday through reading and revisit whatever articles I come across. It takes great courage to live simple and walk the path of peace by choosing Dharma. That’s my choice I have made . Glad that Susanne Mitsdörffer found Tsem Rinpoche ‘s blog that has changed her life. Yes its indeed reading and learning through the blogs has benefited many others readers.
  Thank you Rinpoche and writers team with folded hands.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/inspiration-worthy-words/i-am-honoured.html
 • Samfoonheei
  Tuesday, Aug 16. 2022 02:26 PM
  The magnificent Jetavanaramaya Stupa in Anuradhapura, in Sri Lanka is considered as one of the most sacred pilgrimage places. Located in the ruins of Jetavana monastery in the UNESCO world heritage city . It is an ancient Buddhist reliquary monument, built by King Mahasena of Anuradhapura in (273–301). It is also significant in recorded history as one of the tallest structures in the ancient world. The structure is no longer the tallest, but it is still the largest. Anuradhapura remains an important sacred place for Buddhistsit is one of the biggest archeological sites in the world. Would love to visit one day to see for my self.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/art-architecture/the-magnificent-jetavanaramaya-stupa-the-power-of-repentance-sri-lanka.html
 • Samfoonheei
  Tuesday, Aug 16. 2022 02:24 PM
  Interesting story of Empress Dowager Xiaozhuang ,known as the Mother of the Qing Dynasty by many. She was the consort of Hong Taiji and was honoured as Empress Dowager Zhaosheng who was of the Khorchin Mongol Borjigit clan a Mongolian princess. She was a woman with intellectual and political interests, attaining the powerful position of Empress Dowager in Qing . She is credited in helping bringing Tibetan Buddhism to China. As empress dowager and grand empress dowager, she had significant influence in the Qing imperial court and was highly respected for her political wisdom and insight. Interesting read of the history behind this Empress who was also the grandmother of Kangxi.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/art-architecture/empress-xiaozhuang-wen-kangxis-mongolian-grandmother.html
 • Samfoonheei
  Saturday, Aug 13. 2022 02:06 PM
  Albert Einstein was a German-born theoretical physicist, widely acknowledged to be one of the greatest and most influential physicists of all time. Famous for devising his theory of relativity, which revolutionized our understanding of space, time, gravity, and the universe .
  Albert Einstein did said that Buddhism is a philosophy, not a religion. Buddhism has the characteristics of what would be expected in a cosmic religion for the future. If there is any religion that would cope with modern scientific needs, it would be Buddhism.
  He is often cited as one of the most influential scientists of the 20th century. His work continues to help astronomers study everything from gravitational waves to Mercury’s orbit. It is universal truth….as it covers both the natural and the spiritual and Buddhism has the answers. Interesting read. Reading through this post tell Einstein truly tell his love for Buddhism.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/science-mysteries/einstein-on-buddhism.html
 • Samfoonheei
  Saturday, Aug 13. 2022 02:01 PM
  Found this old interesting blog about the 100 most spiritually influential living people in 2012. The top 3 spots are great Buddhist leaders. Wonderful get to know some of those great names on the list. Thank you Rinpoche fir this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/people/100-most-spiritually-influential-living-people-in-2012.html
 • Samfoonheei
  Saturday, Aug 13. 2022 01:59 PM
  Revisit this old post again listening to the songs by George Michael and Elton John. It was more than 30 years ago that George Michael and Elton John’s duet of “Don’t Let The Sun Go Down On Me.” It’s known as one of the greatest pop duets of all time. Letting go is incredibly difficult. No matter what if we cling to worries about the future, or if we keep replaying the mistakes of the past we will never be happy. Let go and move on, if we want to be happy, do not dwell in the past, do not worry about the future, focus on living fully in the present. Time doesn’t heal emotional pain, we need to learn how to let go for sure. Learning Dharma is the best choice to focus on living fully and meaningfully in the present. Do not quit or give up nor matter what happens in life.
  Thankyou Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/film-tv-music/dont-let-the-sun-go-down-on-me-george-michael-and-elton-john.html
 • Samfoonheei
  Saturday, Aug 13. 2022 01:58 PM
  The interesting biography of King Trisong Detsen, the second Dharma-king of Tibet, who truly established Buddhism in the Land of Snow . King Trisong Detsen, the 38th Yarlung King, had ruled over Tibet from 754 CE to 799 CE. He was the monarch responsible for the official adoption of Buddhism as the state religion of Tibet. It was due to his efforts that the great masters came from India and established Buddhism firmly in Tibet. He was also the king who invited nine royal physicians from neighbouring countries and laid the foundation of Tibetan medicine. Interesting read.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/art-architecture/trisong-detsen-the-great-dharma-king-of-tibet.html
 • Samfoonheei
  Tuesday, Aug 9. 2022 12:46 PM
  The Great Buddha of Kamakura ,is a bronze statue of Amida Buddha, which stands on the grounds of Kotokuin Temple in Kanagawa Prefecture, Japan, a temple belonging to the Jodo Sect of Buddhism. Wow…. it has long been the second tallest bronze Buddha statue in Japan,with a height of 11.4 meters. It is one of Japan’s most fascinating historical landmarks where thousands of tourist from all over the world visited yearly. The statue is an iconic sight and most visited by tourist in the area. Merely looking at this huge statue tells all and a blessing indeed.
  Thank you Rinpoche for this wonderful sharing of a BIG Buddha Statue.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/art-architecture/daibutsuthe-great-buddha-of-kamakura.html
 • Samfoonheei
  Tuesday, Aug 9. 2022 12:45 PM
  Found this old inspiring video briefly showing our Lama HE Tsem Rinpoche ‘s life and the stories behind Kechara organization. Interesting….. Beautiful and meaningful video.
  Thank you Rinpoche for this video.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/me/world-peace-by-tsem-tulku-rinpoche.html
 • Samfoonheei
  Tuesday, Aug 9. 2022 12:44 PM
  The Dharma Bums were a U.S. garage band, formed in 1987 in Portland, Oregon, United States. The band had performed everywhere, and sing varies of subjects travelling around the world. The best is even Dharma songs as well revolving around Tibetan culture and religion. One of the band members is a long-time student of Tibetan Buddhism. Listening to the powerful Crystal Diamond Vajra Dakini, is a blessing.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/film-tv-music/dharma-bums.html
 • Samfoonheei
  Sunday, Aug 7. 2022 03:05 PM
  Interesting spiritual journey of Venerable Longlian one of the best-known students of a famous religious leader of modern China. Venerable Longlian was a talented child, at the age of four she could read, write well and was fluent in Chinese poetry. She even could recite scriptures and Buddha’s name and had visited frequently to templesqith her grandparents. Ven. Longlian studied everything from poetry to Chinese medicine under famous teachers at that time. Received teachings from Tibetan scholars as well and took initiations of the three main Gelugpa tantric deities, Vajrabhairava, Guhyasamaja and Chakrasamvara from Changkya Khutukhtu, who was one of the highest authorities in the Gelugpa school of Tibetan Buddhism. She did composed more than 1000 poems, through her years.
  Thank you Rinpoche and Pastor Shin for this interesting write up of China’s most outstanding Bhiksuni.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/ven-longlian-modern-chinas-most-outstanding-bhiksuni.html
 • Samfoonheei
  Sunday, Aug 7. 2022 03:02 PM
  In the Tibetan Buddhist tradition, monastic vows are for life. But somehow Ci’en temple in Zhejiang province offers three-month course and part-time vows recently. Situated in the luxurious forest, Ci’en temple a small temple remains its charm with impressive landscape and Buddhist culture. The Buddhist temple decided to offer admission to civilians who wanted to experience a monk’s life, only to be overwhelmed with applicants. It’s a small temple , hence only those were interested in Buddhism were given a chance. Participants of the program will live as monks in the temple free of charge. They will learn about Buddhist culture, read its scriptures and will also perform all Buddhist activities as arranged. It’s a good training ground to live as a monk or nun to cultivate minds.
  Thank you Rinpoche and Pastor Shin for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/ven-longlian-modern-chinas-most-outstanding-bhiksuni.html
 • Samfoonheei
  Sunday, Aug 7. 2022 03:00 PM
  Ditsa Monastery is a Tibetan Buddhist monastery of Gelug sect in the Huzhu County of Qinghai province. Interesting history of this Ditsa Monastery, been shared . How the reincarnated Lama’s body has shrunk into an incorruptible adamantine body. Nobody at the monastery has realised that the reincarnated Lama was a Great Bodhisattva who came to the world for all sentient beings, but as ordinary people. Its only after the Lama had passed away. Since then the monks in Ditsa Monastery became more serious in their practice and maintained pure moral discipline. Reading this post has gave me a better understanding of that Bodhisattvas come into the world with a variety of manifestations as explained by Rinpoche. Set as a reminder to devote ourselves to our teacher with sincerity and respect and everyone we encounter.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/the-miraculous-vajrayogini-of-ditsa-monastery.html
 • Samfoonheei
  Thursday, Aug 4. 2022 12:19 PM
  Lama Ole Nydahl is a Buddhist teacher and author in the tradition of the Karma Kagyu lineage. After years of studying Buddhist teachings and meditating , he was ask to go back to the West set up Buddhist centers. He was also the founder of over 600 Buddhist centers worldwide. As advice by his teacher the 16th Karmapa Rangjung Rigpe Dorje whom he met at Kathmandu, Nepal he founded the first Buddhist center in the west. Had studied and took many more initiations under many highly attained Lamas such as Dilgo Khyentse Rinpoche, Gyaltsab Rinpoche, Ogyen Tulku Rinpoche and so on.He was also the founder of over 600 Buddhist centers worldwide. Since then, he has travelled worldwide giving lectures, leading meditation courses and guiding Buddhist centers . Lama Ole is the author of several books and is one of the best known western Buddhist teachers. Through his activities the Karma Kagyu lineage is one of the most popular Buddhist traditions in the West. Lama Ole Nydahl received the transmission of the Phowa teachings from highest Tibetan masters and is today the most significant teacher of this practice in the Western world. Interesting biography .
  Thank you Rinpoche and Pastor David for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/lama-ole-nydahl.html
 • Samfoonheei
  Thursday, Aug 4. 2022 12:18 PM
  Meditation on death awareness is one of the oldest practices in all Buddhist traditions. Buddhist meditation practice of remembering that death can strike at anytime and anywhere. We should practice diligently and with urgency in every moment, even in the time it takes to draw one breath. Over the centuries Buddhism has evolved many different techniques such as mindfulness, loving-kindness and visualisation. Death awareness can serve as a real aid to practice, the importance of using every moment wisely, while we still have the time.
  Reading this article again to refresh , it’s a profound teachings one should read and understand it what is all about. All it take us 10 minutes of our time to do the practice.
  Thank you Rinpoche for this profound teachings.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/ten-minutes.html

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: https://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

Previous Live Videos

MORE VIDEOS

Shugdenpas Speaking Up Across The Globe

From Europe Shugden Association:


MORE VIDEOS

From Tibetan Public Talk:


MORE VIDEOS

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

Total views today
107
Total views up to date
24,305,071

Stay Updated

What Am I Writing Now

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche

Photos On The Go

Click on the images to view the bigger version. And scroll down and click on "View All Photos" to view more images.
According to legend, Shambhala is a place where wisdom and love reign, and there is no crime. Doesn\'t this sound like the kind of place all of us would love to live in? https://www.tsemrinpoche.com/?p=204874
3 years ago
According to legend, Shambhala is a place where wisdom and love reign, and there is no crime. Doesn't this sound like the kind of place all of us would love to live in? https://www.tsemrinpoche.com/?p=204874
108 candles and sang (incense) offered at our Wish-Fulfilling Grotto, invoking Dorje Shugden\'s blessings for friends, sponsors and supporters, wonderful!
3 years ago
108 candles and sang (incense) offered at our Wish-Fulfilling Grotto, invoking Dorje Shugden's blessings for friends, sponsors and supporters, wonderful!
Dharmapalas are not exclusive to Tibetan culture and their practice is widespread throughout the Buddhist world - https://www.tsemrinpoche.com/?p=193645
3 years ago
Dharmapalas are not exclusive to Tibetan culture and their practice is widespread throughout the Buddhist world - https://www.tsemrinpoche.com/?p=193645
One of our adorable Kechara Forest Retreat\'s doggies, Tara, happy and safe, and enjoying herself in front of Wisdom Hall which has been decorated for Chinese New Year
3 years ago
One of our adorable Kechara Forest Retreat's doggies, Tara, happy and safe, and enjoying herself in front of Wisdom Hall which has been decorated for Chinese New Year
Fragrant organic Thai basil harvested from our very own Kechara Forest Retreat farm!
3 years ago
Fragrant organic Thai basil harvested from our very own Kechara Forest Retreat farm!
On behalf of our Puja House team, Pastor Tat Ming receives food and drinks from Rinpoche. Rinpoche wanted to make sure the hardworking Puja House team are always taken care of.
3 years ago
On behalf of our Puja House team, Pastor Tat Ming receives food and drinks from Rinpoche. Rinpoche wanted to make sure the hardworking Puja House team are always taken care of.
By the time I heard about Luang Phor Thong, he was already very old, in his late 80s. When I heard about him, I immediately wanted to go and pay my respects to him. - http://bit.ly/LuangPhorThong
3 years ago
By the time I heard about Luang Phor Thong, he was already very old, in his late 80s. When I heard about him, I immediately wanted to go and pay my respects to him. - http://bit.ly/LuangPhorThong
It\'s very nice to see volunteers helping maintain holy sites in Kechara Forest Retreat, it\'s very good for them. Cleaning Buddha statues is a very powerful and effective way of purifying body karma.
3 years ago
It's very nice to see volunteers helping maintain holy sites in Kechara Forest Retreat, it's very good for them. Cleaning Buddha statues is a very powerful and effective way of purifying body karma.
Kechara Forest Retreat is preparing for the upcoming Chinese New Year celebrations. This is our holy Vajra Yogini stupa which is now surrounded by beautiful lanterns organised by our students.
3 years ago
Kechara Forest Retreat is preparing for the upcoming Chinese New Year celebrations. This is our holy Vajra Yogini stupa which is now surrounded by beautiful lanterns organised by our students.
One of the most recent harvests from our Kechara Forest Retreat land. It was grown free of chemicals and pesticides, wonderful!
3 years ago
One of the most recent harvests from our Kechara Forest Retreat land. It was grown free of chemicals and pesticides, wonderful!
Third picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal.
Height: 33ft (10m)
3 years ago
Third picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal. Height: 33ft (10m)
Second picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal.
Height: 33ft (10m)
3 years ago
Second picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal. Height: 33ft (10m)
First picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal.
Height: 33ft (10m)
3 years ago
First picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal. Height: 33ft (10m)
The first title published by Kechara Comics is Karuna Finds A Way. It tells the tale of high-school sweethearts Karuna and Adam who had what some would call the dream life. Everything was going great for them until one day when reality came knocking on their door. Caught in a surprise swindle, this loving family who never harmed anyone found themselves out of luck and down on their fortune. Determined to save her family, Karuna goes all out to find a solution. See what she does- https://bit.ly/2LSKuWo
3 years ago
The first title published by Kechara Comics is Karuna Finds A Way. It tells the tale of high-school sweethearts Karuna and Adam who had what some would call the dream life. Everything was going great for them until one day when reality came knocking on their door. Caught in a surprise swindle, this loving family who never harmed anyone found themselves out of luck and down on their fortune. Determined to save her family, Karuna goes all out to find a solution. See what she does- https://bit.ly/2LSKuWo
Very powerful story! Tibetan Resistance group Chushi Gangdruk reveals how Dalai Lama escaped in 1959- https://bit.ly/2S9VMGX
3 years ago
Very powerful story! Tibetan Resistance group Chushi Gangdruk reveals how Dalai Lama escaped in 1959- https://bit.ly/2S9VMGX
At Kechara Forest Retreat land we have nice fresh spinach growing free of chemicals and pesticides. Yes!
3 years ago
At Kechara Forest Retreat land we have nice fresh spinach growing free of chemicals and pesticides. Yes!
See beautiful pictures of Manjushri Guest House here- https://bit.ly/2WGo0ti
3 years ago
See beautiful pictures of Manjushri Guest House here- https://bit.ly/2WGo0ti
Beginner’s Introduction to Dorje Shugden~Very good overview https://bit.ly/2QQNfYv
3 years ago
Beginner’s Introduction to Dorje Shugden~Very good overview https://bit.ly/2QQNfYv
Fresh eggplants grown on Kechara Forest Retreat\'s land here in Malaysia
3 years ago
Fresh eggplants grown on Kechara Forest Retreat's land here in Malaysia
Most Venerable Uppalavanna – The Chief Female Disciple of Buddha Shakyamuni - She exhibited many supernatural abilities gained from meditation and proved to the world females and males are equal in spirituality- https://bit.ly/31d9Rat
3 years ago
Most Venerable Uppalavanna – The Chief Female Disciple of Buddha Shakyamuni - She exhibited many supernatural abilities gained from meditation and proved to the world females and males are equal in spirituality- https://bit.ly/31d9Rat
Thailand’s ‘Renegade’ Yet Powerful Buddhist Nuns~ https://bit.ly/2Z1C02m
3 years ago
Thailand’s ‘Renegade’ Yet Powerful Buddhist Nuns~ https://bit.ly/2Z1C02m
Mahapajapati Gotami – the first Buddhist nun ordained by Lord Buddha- https://bit.ly/2IjD8ru
3 years ago
Mahapajapati Gotami – the first Buddhist nun ordained by Lord Buddha- https://bit.ly/2IjD8ru
The Largest Buddha Shakyamuni in Russia | 俄罗斯最大的释迦牟尼佛画像- https://bit.ly/2Wpclni
3 years ago
The Largest Buddha Shakyamuni in Russia | 俄罗斯最大的释迦牟尼佛画像- https://bit.ly/2Wpclni
Sacred Vajra Yogini
3 years ago
Sacred Vajra Yogini
Dorje Shugden works & archives - a labour of commitment - https://bit.ly/30Tp2p8
3 years ago
Dorje Shugden works & archives - a labour of commitment - https://bit.ly/30Tp2p8
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha.
3 years ago
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha.
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha. She was his step-mother and aunt. Buddha\'s mother had passed away at his birth so he was raised by Gotami.
3 years ago
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha. She was his step-mother and aunt. Buddha's mother had passed away at his birth so he was raised by Gotami.
Another nun disciple of Lord Buddha\'s. She had achieved great spiritual abilities and high attainments. She would be a proper object of refuge. This image of the eminent bhikkhuni (nun) disciple of the Buddha, Uppalavanna Theri.
3 years ago
Another nun disciple of Lord Buddha's. She had achieved great spiritual abilities and high attainments. She would be a proper object of refuge. This image of the eminent bhikkhuni (nun) disciple of the Buddha, Uppalavanna Theri.
Wandering Ascetic Painting by Nirdesha Munasinghe
3 years ago
Wandering Ascetic Painting by Nirdesha Munasinghe
High Sri Lankan monks visit Kechara to bless our land, temple, Buddha and Dorje Shugden images. They were very kind-see pictures- https://bit.ly/2HQie2M
3 years ago
High Sri Lankan monks visit Kechara to bless our land, temple, Buddha and Dorje Shugden images. They were very kind-see pictures- https://bit.ly/2HQie2M
This is pretty amazing!

First Sri Lankan Buddhist temple opened in Dubai!!!
3 years ago
This is pretty amazing! First Sri Lankan Buddhist temple opened in Dubai!!!
My Dharma boy (left) and Oser girl loves to laze around on the veranda in the mornings. They enjoy all the trees, grass and relaxing under the hot sun. Sunbathing is a favorite daily activity. I care about these two doggies of mine very much and I enjoy seeing them happy. They are with me always. Tsem Rinpoche

Always be kind to animals and eat vegetarian- https://bit.ly/2Psp8h2
3 years ago
My Dharma boy (left) and Oser girl loves to laze around on the veranda in the mornings. They enjoy all the trees, grass and relaxing under the hot sun. Sunbathing is a favorite daily activity. I care about these two doggies of mine very much and I enjoy seeing them happy. They are with me always. Tsem Rinpoche Always be kind to animals and eat vegetarian- https://bit.ly/2Psp8h2
After you left me Mumu, I was alone. I have no family or kin. You were my family. I can\'t stop thinking of you and I can\'t forget you. My bond and connection with you is so strong. I wish you were by my side. Tsem Rinpoche
3 years ago
After you left me Mumu, I was alone. I have no family or kin. You were my family. I can't stop thinking of you and I can't forget you. My bond and connection with you is so strong. I wish you were by my side. Tsem Rinpoche
This story is a life-changer. Learn about the incredible Forest Man of India | 印度“森林之子”- https://bit.ly/2Eh4vRS
3 years ago
This story is a life-changer. Learn about the incredible Forest Man of India | 印度“森林之子”- https://bit.ly/2Eh4vRS
Part 2-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
3 years ago
Part 2-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
Part 1-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
3 years ago
Part 1-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
The great Protector Manjushri Dorje Shugden depicted in the beautiful Mongolian style. To download a high resolution file: https://bit.ly/2Nt3FHz
3 years ago
The great Protector Manjushri Dorje Shugden depicted in the beautiful Mongolian style. To download a high resolution file: https://bit.ly/2Nt3FHz
The Mystical land of Shambhala is finally ready for everyone to feast their eyes and be blessed. A beautiful post with information, art work, history, spirituality and a beautiful book composed by His Holiness the 6th Panchen Rinpoche. ~ https://bit.ly/309MHBi
3 years ago
The Mystical land of Shambhala is finally ready for everyone to feast their eyes and be blessed. A beautiful post with information, art work, history, spirituality and a beautiful book composed by His Holiness the 6th Panchen Rinpoche. ~ https://bit.ly/309MHBi
Beautiful pictures of the huge Buddha in Longkou Nanshan- https://bit.ly/2LsBxVb
3 years ago
Beautiful pictures of the huge Buddha in Longkou Nanshan- https://bit.ly/2LsBxVb
The reason-Very interesting thought- https://bit.ly/2V7VT5r
3 years ago
The reason-Very interesting thought- https://bit.ly/2V7VT5r
NEW Bigfoot cafe in Malaysia! Food is delicious!- https://bit.ly/2VxdGau
3 years ago
NEW Bigfoot cafe in Malaysia! Food is delicious!- https://bit.ly/2VxdGau
DON\'T MISS THIS!~How brave Bonnie survived by living with a herd of deer~ https://bit.ly/2Lre2eY
3 years ago
DON'T MISS THIS!~How brave Bonnie survived by living with a herd of deer~ https://bit.ly/2Lre2eY
Global Superpower China Will Cut Meat Consumption by 50%! Very interesting, find out more- https://bit.ly/2V1sJFh
3 years ago
Global Superpower China Will Cut Meat Consumption by 50%! Very interesting, find out more- https://bit.ly/2V1sJFh
You can download this beautiful Egyptian style Dorje Shugden Free- https://bit.ly/2Nt3FHz
3 years ago
You can download this beautiful Egyptian style Dorje Shugden Free- https://bit.ly/2Nt3FHz
Beautiful high file for print of Lord Manjushri. May you be blessed- https://bit.ly/2V8mwZe
3 years ago
Beautiful high file for print of Lord Manjushri. May you be blessed- https://bit.ly/2V8mwZe
Mongolian (Oymiakon) Shaman in Siberia, Russia. That is his real outfit he wears. Very unique. TR
3 years ago
Mongolian (Oymiakon) Shaman in Siberia, Russia. That is his real outfit he wears. Very unique. TR
Find one of the most beautiful temples in the world in Nara, Japan. It is the 1,267 year old Todai-ji temple that houses a 15 meter Buddha Vairocana statue who is a cosmic and timeless Buddha. Emperor Shomu who sponsored this beautiful temple eventually abdicated and ordained as a Buddhist monk. Very interesting history and story. One of the places everyone should visit- https://bit.ly/2VgsHhK
3 years ago
Find one of the most beautiful temples in the world in Nara, Japan. It is the 1,267 year old Todai-ji temple that houses a 15 meter Buddha Vairocana statue who is a cosmic and timeless Buddha. Emperor Shomu who sponsored this beautiful temple eventually abdicated and ordained as a Buddhist monk. Very interesting history and story. One of the places everyone should visit- https://bit.ly/2VgsHhK
Manjusri Kumara (bodhisattva of wisdom), India, Pala dynesty, 9th century, stone, Honolulu Academy of Arts
3 years ago
Manjusri Kumara (bodhisattva of wisdom), India, Pala dynesty, 9th century, stone, Honolulu Academy of Arts
Click on "View All Photos" above to view more images

Videos On The Go

Please click on the images to watch video
 • Pig puts his toys away
  3 yearss ago
  Pig puts his toys away
  Animals are so intelligent. They can feel happiness, joy, pain, sorrow, just like humans. Always show kindness to them. Always show kindness to everyone.
 • Always be kind to animals-They deserve to live just like us.
  3 yearss ago
  Always be kind to animals-They deserve to live just like us.
  Whales and dolphins playing with each other in the Pacific sea. Nature is truly incredible!
 • Bodha stupa July 2019-
  3 yearss ago
  Bodha stupa July 2019-
  Rainy period
 • Cute Tara girl having a snack. She is one of Kechara Forest Retreat’s resident doggies.
  3 yearss ago
  Cute Tara girl having a snack. She is one of Kechara Forest Retreat’s resident doggies.
 • Your Next Meal!
  3 yearss ago
  Your Next Meal!
  Yummy? Tasty? Behind the scenes of the meat on your plates. Meat is a killing industry.
 • This is Daw
  3 yearss ago
  This is Daw
  This is what they do to get meat on tables, and to produce belts and jackets. Think twice before your next purchase.
 • Don’t Take My Mummy Away!
  3 yearss ago
  Don’t Take My Mummy Away!
  Look at the poor baby chasing after the mother. Why do we do that to them? It's time to seriously think about our choices in life and how they affect others. Be kind. Don't break up families.
 • They do this every day!
  3 yearss ago
  They do this every day!
  This is how they are being treated every day of their lives. Please do something to stop the brutality. Listen to their cries for help!
 • What happened at Fair Oaks Farm?
  3 yearss ago
  What happened at Fair Oaks Farm?
  The largest undercover dairy investigation of all time. See what they found out at Fair Oaks Farm.
 • She’s going to spend her whole life here without being able to move correctly. Like a machine. They are the slaves of the people and are viewed as a product. It’s immoral. Billions of terrestrial animals die annually. Billions. You can’t even imagine it. And all that because people don’t want to give up meat, even though there are so many alternatives. ~ Gabriel Azimov
  3 yearss ago
  She’s going to spend her whole life here without being able to move correctly. Like a machine. They are the slaves of the people and are viewed as a product. It’s immoral. Billions of terrestrial animals die annually. Billions. You can’t even imagine it. And all that because people don’t want to give up meat, even though there are so many alternatives. ~ Gabriel Azimov
 • Our Malaysian Prime Minister Dr. Mahathir speaks so well, logically and regarding our country’s collaboration with China for growth. It is refreshing to listen to Dr. Mahathir’s thoughts. He said our country can look to China for many more things such as technology and so on. Tsem Rinpoche
  3 yearss ago
  Our Malaysian Prime Minister Dr. Mahathir speaks so well, logically and regarding our country’s collaboration with China for growth. It is refreshing to listen to Dr. Mahathir’s thoughts. He said our country can look to China for many more things such as technology and so on. Tsem Rinpoche
 • This is the first time His Holiness Dalai Lama mentions he had some very serious illness. Very worrying. This video is captured April 2019.
  3 yearss ago
  This is the first time His Holiness Dalai Lama mentions he had some very serious illness. Very worrying. This video is captured April 2019.
 • Beautiful Monastery in Hong Kong
  3 yearss ago
  Beautiful Monastery in Hong Kong
 • This dog thanks his hero in such a touching way. Tsem Rinpoche
  3 yearss ago
  This dog thanks his hero in such a touching way. Tsem Rinpoche
 • Join Tsem Rinpoche in prayer for H.H. Dalai Lama’s long life~ https://www.youtube.com/watch?v=gYy7JcveikU&feature=youtu.be
  3 yearss ago
  Join Tsem Rinpoche in prayer for H.H. Dalai Lama’s long life~ https://www.youtube.com/watch?v=gYy7JcveikU&feature=youtu.be
 • These people going on pilgrimage to a holy mountain and prostrating out of devotion and for pilgrimage in Tibet. Such determination for spiritual practice. Tsem Rinpoche
  3 yearss ago
  These people going on pilgrimage to a holy mountain and prostrating out of devotion and for pilgrimage in Tibet. Such determination for spiritual practice. Tsem Rinpoche
 • Beautiful new casing in Kechara for Vajra Yogini. Tsem Rinpoche
  3 yearss ago
  Beautiful new casing in Kechara for Vajra Yogini. Tsem Rinpoche
 • Get ready to laugh real hard. This is Kechara’s version of “Whatever Happened to Baby Jane!” We have some real talents in this video clip.
  3 yearss ago
  Get ready to laugh real hard. This is Kechara’s version of “Whatever Happened to Baby Jane!” We have some real talents in this video clip.
 • Recitation of Dorje Dermo‘s mantra or the Dharani of Glorious Vajra Claws. This powerful mantra is meant to destroy all obstacles that come in our way. Beneficial to play this mantra in our environments.
  3 yearss ago
  Recitation of Dorje Dermo‘s mantra or the Dharani of Glorious Vajra Claws. This powerful mantra is meant to destroy all obstacles that come in our way. Beneficial to play this mantra in our environments.
 • Beautiful
  3 yearss ago
  Beautiful
  Beautiful sacred Severed Head Vajra Yogini from Tsem Rinpoche's personal shrine.
 • My little monster cute babies Dharma and Oser. Take a look and get a cute attack for the day! Tsem Rinpoche
  3 yearss ago
  My little monster cute babies Dharma and Oser. Take a look and get a cute attack for the day! Tsem Rinpoche
 • Plse watch this short video and see how all sentient beings are capable of tenderness and love. We should never hurt animals nor should we eat them. Tsem Rinpoche
  3 yearss ago
  Plse watch this short video and see how all sentient beings are capable of tenderness and love. We should never hurt animals nor should we eat them. Tsem Rinpoche
 • Cruelty of some people have no limits and it’s heartbreaking. Being kind cost nothing. Tsem Rinpoche
  3 yearss ago
  Cruelty of some people have no limits and it’s heartbreaking. Being kind cost nothing. Tsem Rinpoche
 • SUPER ADORABLE and must see
  4 yearss ago
  SUPER ADORABLE and must see
  Tsem Rinpoche's dog Oser girl enjoying her snack in her play pen.
 • Cute!
  4 yearss ago
  Cute!
  Oser girl loves the balcony so much. - https://www.youtube.com/watch?v=RTcoWpKJm2c
 • Uncle Wong
  4 yearss ago
  Uncle Wong
  We were told by Uncle Wong he is very faithful toward Dorje Shugden. Dorje Shugden has extended help to him on several occasions and now Uncle Wong comes daily to make incense offerings to Dorje Shugden. He is grateful towards the help he was given.
 • Tsem Rinpoche’s Schnauzer Dharma boy fights Robot sphere from Arkonide!
  4 yearss ago
  Tsem Rinpoche’s Schnauzer Dharma boy fights Robot sphere from Arkonide!
 • Cute baby owl found and rescued
  4 yearss ago
  Cute baby owl found and rescued
  We rescued a lost baby owl in Kechara Forest Retreat.
 • Nice cups from Kechara!!
  4 yearss ago
  Nice cups from Kechara!!
  Dorje Shugden people's lives matter!
 • Enjoy a peaceful morning at Kechara Forest Retreat
  4 yearss ago
  Enjoy a peaceful morning at Kechara Forest Retreat
  Chirping birds and other forest animals create a joyful melody at the Vajrayogini stupa in Kechara Forest Retreat (Bentong, Malaysia).
 • This topic is so hot in many circles right now.
  5 yearss ago
  This topic is so hot in many circles right now.
  This video is thought-provoking and very interesting. Watch! Thanks so much to our friends at LIVEKINDLY.
 • Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
  5 yearss ago
  Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
 • BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
  5 yearss ago
  BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
 • Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
  5 yearss ago
  Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
 • Do psychic mediums have messages from beyond?
  5 yearss ago
  Do psychic mediums have messages from beyond?
 • Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
  5 yearss ago
  Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
 • This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  5 yearss ago
  This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  she received “one last visit from an old friend” 💔💔
 • Bigfoot sighted again and made it to the news.
  5 yearss ago
  Bigfoot sighted again and made it to the news.
 • Casper is such a cute and adorable. I like him.
  5 yearss ago
  Casper is such a cute and adorable. I like him.
 • Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
  5 yearss ago
  Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
 • Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
  5 yearss ago
  Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
 • Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
  5 yearss ago
  Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
 • What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  5 yearss ago
  What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  Sick animals are more profitable... farms calculate how close to death they can keep animals without killing them. That's the business model. How quickly they can be made to grow, how tightly they can be packed, how much or how little can they eat, how sick they can get without dying... We live in a world in which it's conventional to treat an animal like a block of wood. ~ Jonathan Safran Foer
 • This video went viral and it's a must watch!!
  5 yearss ago
  This video went viral and it's a must watch!!
 • SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  5 yearss ago
  SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  This happens daily in slaughterhouse so you can get your pork and Bak ku teh. Stop eating meat.

ASK A PASTOR


Ask the Pastors

A section for you to clarify your Dharma questions with Kechara’s esteemed pastors.

Just post your name and your question below and one of our pastors will provide you with an answer.

Scroll down and click on "View All Questions" to view archived questions.

View All Questions

CHAT PICTURES

Is this where Rinpoche received the thangkha of Dream Manjushri?
2 weeks ago
Is this where Rinpoche received the thangkha of Dream Manjushri?
Is this the ruins of Zimkhang Gongma established by Panchen Sonam Drakpa. -Choong
2 weeks ago
Is this the ruins of Zimkhang Gongma established by Panchen Sonam Drakpa. -Choong
We hold our DS puja weekly without fail. We welcome you to join us. Penang DS puja @ 3pm~ by Jacinta
2 weeks ago
We hold our DS puja weekly without fail. We welcome you to join us. Penang DS puja @ 3pm~ by Jacinta
DS PUJA @ Penang. A close up of the offerings. What a feast! #Throwback 23/7/2022.
2 weeks ago
DS PUJA @ Penang. A close up of the offerings. What a feast! #Throwback 23/7/2022.
#Throwback 23/7/2022. Our weekly DS puja attendees. All of us were getting ready to invite Buddhas to come forth, joining and blessing us during DS puja. Kechara Penang Study Group ~by Jacinta
2 weeks ago
#Throwback 23/7/2022. Our weekly DS puja attendees. All of us were getting ready to invite Buddhas to come forth, joining and blessing us during DS puja. Kechara Penang Study Group ~by Jacinta
#Throwback23/7/2022 Welcoming Buddha Shakyamuni, Gyenze, Shize & Namgyalma to Penang chapel. Abundance offerings, including sensory offerings were nicely set up and offered up to Buddha surfing our weekly DS puja @ 3pm, Jalan Seang Tek, Penang ~by Jacinta
2 weeks ago
#Throwback23/7/2022 Welcoming Buddha Shakyamuni, Gyenze, Shize & Namgyalma to Penang chapel. Abundance offerings, including sensory offerings were nicely set up and offered up to Buddha surfing our weekly DS puja @ 3pm, Jalan Seang Tek, Penang ~by Jacinta
Kechara Earth Project 17 July 2022
4 weeks ago
Kechara Earth Project 17 July 2022
Kechara Earth Project 12 June 2022
2 months ago
Kechara Earth Project 12 June 2022
#Throwback. Visitation of Ven. Zawa Tulku Rinpoche and Ven. Geshe Jangchup Gyaltsen to Kechara Penang Chapel on 17/5/2022. We did a short prayers together. Really happy for the short visit. Kechara Penang Study Group~ by Jacinta
3 months ago
#Throwback. Visitation of Ven. Zawa Tulku Rinpoche and Ven. Geshe Jangchup Gyaltsen to Kechara Penang Chapel on 17/5/2022. We did a short prayers together. Really happy for the short visit. Kechara Penang Study Group~ by Jacinta
Photo from JC
3 months ago
Photo from JC
Trying to WE-fie. Do we get that just alright, lol? Come and join us next time at Jalan Seang Tek, Kechara Penang Chapel. Celebrate Wesak with us ~ by Jacinta
3 months ago
Trying to WE-fie. Do we get that just alright, lol? Come and join us next time at Jalan Seang Tek, Kechara Penang Chapel. Celebrate Wesak with us ~ by Jacinta
Trying to "WE-fie". Do we get that just alright, lol? Come and join us next time at Jalan Seang Tek, Kechara Penang Chapel. Celebrate Wesak with us ~ by Jacinta
3 months ago
Trying to "WE-fie". Do we get that just alright, lol? Come and join us next time at Jalan Seang Tek, Kechara Penang Chapel. Celebrate Wesak with us ~ by Jacinta
Celebrated Wesak Day 2022 in Penang, with a group of fun, committed, helpful and also devoted friends & family. Kechara Penang Study Group 15/5/2022 ~by Jacinta
3 months ago
Celebrated Wesak Day 2022 in Penang, with a group of fun, committed, helpful and also devoted friends & family. Kechara Penang Study Group 15/5/2022 ~by Jacinta
Vesak Day 2022 - Bird liberation. Kechara Penang Study Group ~by Jacinta
3 months ago
Vesak Day 2022 - Bird liberation. Kechara Penang Study Group ~by Jacinta
All attendees are paying homage to Rinpoche and Buddhas before the start of our weekly Dorje Shugden puja. Outwardly, it seems that Dorje Shugden helps practitioners overcoming their obstacles and problems but ultimately Dorje Shugden’s supreme purpose is to help practitioners on their path to Enlightenment. Do join in our weekly DS puja, every Saturday @3 pm at Jalan Seang Tek, Penang. ~by Jacinta
4 months ago
All attendees are paying homage to Rinpoche and Buddhas before the start of our weekly Dorje Shugden puja. Outwardly, it seems that Dorje Shugden helps practitioners overcoming their obstacles and problems but ultimately Dorje Shugden’s supreme purpose is to help practitioners on their path to Enlightenment. Do join in our weekly DS puja, every Saturday @3 pm at Jalan Seang Tek, Penang. ~by Jacinta
All of us are practicing on how to properly use dorje(Vajra), bell and damaru ~ Kechara Penang Study Group by Jacinta
4 months ago
All of us are practicing on how to properly use dorje(Vajra), bell and damaru ~ Kechara Penang Study Group by Jacinta
After inviting Dorje Shugden Wangze, Pastor Seng Piow teaches us how to use ritual objects and the full set of prayer accompanying it. Kechara Penang Study Group ~by Jacinta
4 months ago
After inviting Dorje Shugden Wangze, Pastor Seng Piow teaches us how to use ritual objects and the full set of prayer accompanying it. Kechara Penang Study Group ~by Jacinta
With great happiness, merits and excitement that Penang Group have invited Buddha Wangzey to Penang chapel, complete with full rituals and prayer. 30th April 2022 Kechara Penang Study Group ~by Jacinta
4 months ago
With great happiness, merits and excitement that Penang Group have invited Buddha Wangzey to Penang chapel, complete with full rituals and prayer. 30th April 2022 Kechara Penang Study Group ~by Jacinta
Come and get your blessing from Lama Tsongkhapa and Dorje Shugden in Penang @ Jalan Seang Tek ~ by Jacinta.
4 months ago
Come and get your blessing from Lama Tsongkhapa and Dorje Shugden in Penang @ Jalan Seang Tek ~ by Jacinta.
Special thanks to one of our dedicated Penang group members, Choong for superb tormas. Swift Return Puja @ every Saturday, 3pm. Do contact William for more info ~ by Jacinta
4 months ago
Special thanks to one of our dedicated Penang group members, Choong for superb tormas. Swift Return Puja @ every Saturday, 3pm. Do contact William for more info ~ by Jacinta
Thanks to William for being the Umze for Swift Return Puja at Penang Centre. ~ by Jacinta
4 months ago
Thanks to William for being the Umze for Swift Return Puja at Penang Centre. ~ by Jacinta
The members of Kechara Penang Study Group are offering serkym to Dorje Shugden and His entourage. There's puja every Saturday @ 3 pm at Penang Chapel, Jalan Seang Tek. All are welcome. ~by Jacinta
4 months ago
The members of Kechara Penang Study Group are offering serkym to Dorje Shugden and His entourage. There's puja every Saturday @ 3 pm at Penang Chapel, Jalan Seang Tek. All are welcome. ~by Jacinta
We are in the third week of Ramadan this year, and kind volunteers have never failed to feed people in need since Tengku Zatashah started this meaningful #zerofoodwastage initiative in 2016. The aim is to benefit the underprivileged with nice surplus food collected from Ramadan buffets. Every night during the month of Ramadan, volunteers collect surplus cooked food from hotels and distribute it to charity homes and low-income families. THANK YOU, Tengku, dedicated volunteers and hotel partners, for making this Ramadan special for the underprivileged. #kecharasoupkitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment - KSK @ Vivian
4 months ago
We are in the third week of Ramadan this year, and kind volunteers have never failed to feed people in need since Tengku Zatashah started this meaningful #zerofoodwastage initiative in 2016. The aim is to benefit the underprivileged with nice surplus food collected from Ramadan buffets. Every night during the month of Ramadan, volunteers collect surplus cooked food from hotels and distribute it to charity homes and low-income families. THANK YOU, Tengku, dedicated volunteers and hotel partners, for making this Ramadan special for the underprivileged. #kecharasoupkitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment - KSK @ Vivian
We were chanting Migsetma mantra at the time this picture was taken. Thanks to all our Penang members who are very committed to attend Swift Return puja weekly. Kechara Penang Study Group, every Saturday @ 3pm. ~by Jacinta
4 months ago
We were chanting Migsetma mantra at the time this picture was taken. Thanks to all our Penang members who are very committed to attend Swift Return puja weekly. Kechara Penang Study Group, every Saturday @ 3pm. ~by Jacinta
William, who is our leader/ Umze is cleaning the pantry and Gordon offered up 4 carton of packet drinks today. We cannot thank you enough for all kind hearted who sponsored various offerings weekly. Kechara Penang Study Group ~by Jacinta
4 months ago
William, who is our leader/ Umze is cleaning the pantry and Gordon offered up 4 carton of packet drinks today. We cannot thank you enough for all kind hearted who sponsored various offerings weekly. Kechara Penang Study Group ~by Jacinta
Siew Hong came with a basket of fruits while Choong, who is expert in baking offered tormas today for our Swift Return Puja. Kechara Penang Study Group ~by Jacinta
4 months ago
Siew Hong came with a basket of fruits while Choong, who is expert in baking offered tormas today for our Swift Return Puja. Kechara Penang Study Group ~by Jacinta
Dedicated sisters, Sharyn and Swee Bee. They always make sure our puja offerings, especially fruits are arranged nicely. Kechara Penang Study Group ~ by Jacinta
4 months ago
Dedicated sisters, Sharyn and Swee Bee. They always make sure our puja offerings, especially fruits are arranged nicely. Kechara Penang Study Group ~ by Jacinta
Committed and hardworking Kechara Penang members, Mr. Tang and Mr. Huey. Really appreciate having you both at our weekly puja . Kechara Penang Study Group ~ by Jacinta
4 months ago
Committed and hardworking Kechara Penang members, Mr. Tang and Mr. Huey. Really appreciate having you both at our weekly puja . Kechara Penang Study Group ~ by Jacinta
KSK medic personnel have been tending to the needs of the clients every week. Their consistent kindness helps improve the medical welfare of those without a home. Thank you for serving and making them your priority on your weekends. #medicteam #kecharasoupkitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment
5 months ago
KSK medic personnel have been tending to the needs of the clients every week. Their consistent kindness helps improve the medical welfare of those without a home. Thank you for serving and making them your priority on your weekends. #medicteam #kecharasoupkitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment
In the midst of chaos, let's start healing. We have Dorje Shugden Puja every Saturday @ 3 pm. Contact William for more info. Kechara Penang Study Group. ~ by Jacinta.
5 months ago
In the midst of chaos, let's start healing. We have Dorje Shugden Puja every Saturday @ 3 pm. Contact William for more info. Kechara Penang Study Group. ~ by Jacinta.
5 months ago
Pastor is in da' house!!!! Kechara Penang Study Group @ Saturday, 3 pm. Contact William for more info ~ by Jacinta
5 months ago
Pastor is in da' house!!!! Kechara Penang Study Group @ Saturday, 3 pm. Contact William for more info ~ by Jacinta
5 months ago
7 months ago
After Dorje Shugden puja @Penang Chapel, Jalan Seang Tek, members went to a nearby vegetarian shop for gathering. #CNY2022 #HappyReunion by Jacinta.
7 months ago
After Dorje Shugden puja @Penang Chapel, Jalan Seang Tek, members went to a nearby vegetarian shop for gathering. #CNY2022 #HappyReunion by Jacinta.
In 2021, we've encountered far too many challenges—Pandemic, months-long lockdown, landslide, and flood. We are proud to witness Malaysians helping one another as these agonies come sequentially. Looking back to 2021, Kechara Soup Kitchen has made significant progress, with more to come in 2022. Every year, we move a little closer to our vision. We are immensely thankful to have such dedicated teams of volunteers willing to go above and beyond for our clients. Not to mention our sponsors and donors; none of this would have been possible without you. Thank you. Thank you for being you. Thank you for helping the underprivileged to a better future. Have a blessed year ahead from our hearts to your hearts. #2022 #newyear #kecharasoupkitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment
7 months ago
In 2021, we've encountered far too many challenges—Pandemic, months-long lockdown, landslide, and flood. We are proud to witness Malaysians helping one another as these agonies come sequentially. Looking back to 2021, Kechara Soup Kitchen has made significant progress, with more to come in 2022. Every year, we move a little closer to our vision. We are immensely thankful to have such dedicated teams of volunteers willing to go above and beyond for our clients. Not to mention our sponsors and donors; none of this would have been possible without you. Thank you. Thank you for being you. Thank you for helping the underprivileged to a better future. Have a blessed year ahead from our hearts to your hearts. #2022 #newyear #kecharasoupkitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment
Ipoh members were taking turns to offer Serkym and lights to Dorje Shugden. So Kin Hoe (KISG)
8 months ago
Ipoh members were taking turns to offer Serkym and lights to Dorje Shugden. So Kin Hoe (KISG)
Kechara Ipoh members were preparing for Dorje Shugden puja. So Kin Hoe (KISG)
8 months ago
Kechara Ipoh members were preparing for Dorje Shugden puja. So Kin Hoe (KISG)
Kechara Ipoh Study Group has carried out Dorje Shugden puja in Ipoh on 4th Dec 2021. So Kin Hoe (KISG)
8 months ago
Kechara Ipoh Study Group has carried out Dorje Shugden puja in Ipoh on 4th Dec 2021. So Kin Hoe (KISG)
Jun, our new Ipoh member, offered lights to Lama Tsongkhapa, Dorje Shugden & The Three Jewels. So Kin Hoe (KISG)
9 months ago
Jun, our new Ipoh member, offered lights to Lama Tsongkhapa, Dorje Shugden & The Three Jewels. So Kin Hoe (KISG)
The Promise
  These books will change your life
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

Archives

YOUR FEEDBACK

Live Visitors Counter
Page Views By Country
United States 6,218,348
Malaysia 4,710,727
India 2,214,418
Singapore 884,922
Nepal 870,618
United Kingdom 842,621
Bhutan 769,921
Canada 736,827
Australia 563,080
Philippines 497,185
Indonesia 421,058
Germany 331,217
France 298,203
Brazil 232,541
Vietnam 208,412
Thailand 204,747
Taiwan 196,872
Italy 162,834
Spain 149,302
Netherlands 143,250
Mongolia 142,630
Portugal 134,901
Turkey 126,009
South Africa 118,624
United Arab Emirates 118,311
Sri Lanka 114,333
Russia 108,887
Hong Kong 105,042
China 101,884
Romania 100,588
Mexico 91,805
New Zealand 87,316
Japan 85,212
Myanmar (Burma) 82,833
Switzerland 82,593
Pakistan 72,637
South Korea 70,917
Sweden 70,234
Cambodia 66,842
Total Pageviews: 24,305,100

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....