டோர்ஜே ஷுக்டேனுக்கு ஊதுபத்தி காணிக்கை

Aug 9, 2020 | Views: 26

பௌத்த மதத்தில் ஊதுபத்தி நீண்ட காலமாக மிக முக்கியமான இடத்தைக் கொண்டுள்ளது. தேராவதா, மகாயனா, வஜ்ராயனா, ஜென் அல்லது திபெத்திய பாரம்பரியம் அல்லது வேறு எந்த பிரிவாக இருந்தாலும் சிந்தனைப் பள்ளியாக இருந்தாலும், ஊதுபத்தி என்பது புத்தர்களுக்கும் அறிவொளி பெற்றவர்களுக்கும் காணிக்கையாகப் பயன்படுத்தப்படும் மிகவும் பொதுவான மற்றும் அடிப்படைப் பொருள்களில் ஒன்றாகும்.

சங்மோவின் சித்தரிப்பு. பெரியதாக்க படத்தைச் சொடுக்கவும்

பௌத்த வரலாற்றின் படி, ஊதுபத்திப் பயன்பாடு புத்தர் ஷக்யமுனியின் காலத்தில் தொடங்கியதாக பதிவாகியுள்ளது. மகதா சாங்மோ என்ற பெண் ஊதுபத்தியையும், பிராத்தனையையும் காணிக்கையாக வழங்கி, புத்தரிடம் தனது கிராமத்திற்கு வரும்படி கேட்டுக் கொண்டார். மகதா சாங்மோ புத்தரின் பிரதான புரவலர் சுடத்தாவின் மகள். புத்தர் ஷக்யமுனி மீதான தனது தந்தையின் அபரிமிதமான நம்பிக்கையை அவள் பிரதிபலித்தாள். அவள் அவருடைய தீவிர பக்தை.

திருமணத்திற்குப் பிறகு புத்த மதம் பின்பற்றப்படாத ஒரு கிராமத்திற்குச் சென்றாள். தனது குருவான புத்தரை மீண்டும் சந்திக்க மிகவும் விரும்பினாள். ஆகவே ஒரு நாள் அவள் தன் மருவீட்டின் கூரையின் மீது ஏறி, ஊதுபத்தி எற்றி புத்தரின் தரிசனம் கிடைக்க மனதார வேண்டினாள். அவளுடைய வேண்டுதலைக் கேட்டு புத்தர் ஷக்யமுனி தனது பரிவாரங்களுடன் அவளுடைய கோரிக்கையை நிறைவேற்ற வானத்திலிருந்து இறங்கினார். புத்தரைச் சந்தித்ததும் அவருடைய போதனைகளைக் கேட்டதும் கிராம வாசிகள் அனைவரும் பௌத்தர்களாக மாறினர் என்று கூறப்படுகிறது. இதன் வழி மகதா சாங்மோவின் இதயப்பூர்வமான வேண்டுதல் தன்னைச் சுற்றி உள்ளவர்களுக்கும், அடுத்து வரும் தலைமுறையினருக்கும் பயனளித்தது.

மகதா சாங்மோ புத்தரிடம் வேண்டும் போது பின்வரும் வசனத்தை ஓதினாள்:

MA LU SEM CHEN KUN GYI GON GYUR CHING
DU TE PUNG CHAY MI ZAY JOM DZAY LHA
NGO NAM MA LU YANG DA KYEN GYUR PAY
CHOM DEN KOR CHAY NAY DIR SHEG SU SOL

விதிவிலக்கு இல்லாமல் அனைத்து உயிரினங்களையும் பாதுகாப்பவர்,
எண்ணற்ற எதிர்மறை சக்திகளின் தெய்வீக அடக்குமுறை,
தெய்வம், அனைத்தையும் பூரணமாக அறிந்தவர்,
பகவான் மற்றும் உதவியாளர்கள், தயவுசெய்து இங்கே வாருங்கள்.

டோர்ஜே ஷுக்டேனுக்கு சாங்சோல் அல்லது ஊதுபத்தி காணிக்கை வழங்குவது குறிப்பிட்ட முக்கியத்துவமானது. ஏனெனில் மகதா சாங்மோ டோர்ஜே ஷுக்டேனின் முந்தைய பிறப்பின் ஒருவராக கருதப்படுகிறார்.

 

திபெத்திய பாரம்பரியத்தில் ஊதுபத்தி காணிக்கை

திபெத்திய பௌத்தத்திலும் மற்ற பௌத்த மரபுகளைப் போலவே மூன்று தங்கங்களுக்கு (புத்தம், தர்மம் மற்றும் சங்கம்) ஊதுபத்தி காணிக்கை செலுத்தும் பாரம்பரியம் பல நூற்றாண்டுகளாக வழக்கத்தில் இருந்து வருகிறது. சடங்கில், நீர், உணவு மற்றும் ஒளி போன்ற பிரசாதப் பொருள்களைச் சுத்திகரிக்க ஊதுபத்திப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

திபெத்திய பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் சில நோய்களைக் குணப்படுத்த ஊதுபத்தி ஒரு மருத்துவ பொருளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. அதில் கலந்துள்ள பொருள்களின் குணப்படுத்தும் தன்மையின் காரணமாக, திபெத்திய ஊதுபத்தி மனச்சோர்வு, அமைதியின்மை, பதட்டம் மற்றும் மன அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மனதை அமைதி படுத்தவும் உதவும். திபெத்திய மருத்துவர்கள் தங்களது அறிவை திபெத்தில் கியூட்ஜி என்று அழைக்கப்படும் நான்கு தாந்திரீகங்களிலிருந்து உருவான திபெத்திய மருத்துவ நூல்களில் கண்டுபிடித்தனர். அவை வேர் தாந்திரீகம், அறிவொளி தாந்திரீகம், வழிமுறை தாந்திரீகம், முடிவு தாந்திரீகம் ஆகியவை.

பாரம்பரிய திபெத்திய மருத்துவ கோட்பாட்டின்படி, பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்தும் சா (நிலம்), மே (தீ), ஃசூ (நீர்), லுங் (காற்று) மற்றும் நம்கா (ஆகாயம்) ஆகிய ஐந்து கூறுகளால் ஆனது. இருப்பினும் மருத்துவத்தில் நோய்களை வகைப்படுத்துவதில் முதல் நான்கு கூறுகள் மட்டுமே பங்கு வகிக்கின்றன. மதமற்ற சூழல்களில், கண்டிப்பாக நோயைக் குணப்படுத்துவதற்கு மட்டும் ஊதுபத்தியைப் பயன்படுத்தலாம்.

incenseoffering001

 

சாங்சோல்: ஊதுபத்தி காணிக்கை சடங்கு

ஊதுபத்தி காணிக்கை நாம் கொண்டுள்ள சபதங்களை கடைப்பிடிக்க நினைவூட்டுவதோடு அவ்வாறு செய்வதற்கான காரணங்களையும் உருவாக்குகிறது. இந்த சபதங்களில் ரிவ்வுஜி சபதம், பிரதிமோக்க்ஷ சபதம், போதிசத்துவ சபதம் மற்றும் தாந்திரீக சபதம் ஆகியவை அடங்கும். பல மிக பெரிய துறவிகள், சபதங்களை நன்கு கடைப்பிடித்து மற்றும் அறநெறியில் பூர்ணத்துவம் அடைந்துவிட்டதன் விளைவாக அற்புதமான வாசனையை வெளியிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. திபெத்திய புத்த மதத்தின் கெலுக் பரம்பரையின் நிறுவனர் உயர்ந்த லாமா த்சொங்காப்பா அத்தகைய ஒரு உதாரணம் என்று அறியப்படுகிறது.

பௌத்த சிந்தனையில், ஒரு போதிசத்துவ பயிற்சியாளரின் ஆறு பரிபூரணங்களில் ஒன்றாக அறநெறி கருதப்படுகிறது. எனவே, முழு அறிவொளியை அடைவதற்கான வழிகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். எனவே நாம் புத்தர்களுக்கு ஊதுபத்தி காணிக்கை அளிக்கும்போது, அவர்களைப் போல் ஆகவும், நம்முடைய சபதங்களை முழுமையாக பின்பற்றவும் தகுதிகளை உருவாக்குகிறோம். தகுதிவாய்ந்த ஆசிரியர்களிடமிருந்து நாம் பெறும் மூன்று தொகுப்பு சபதங்களை (பிரதிமோட்க்ஷம், போதிசத்துவம் மற்றும் தாந்திரீகம்) பற்றிக்கொள்வதன் அடிப்படையில்தான் உயர்ந்த சாதனைகள் அமைகின்றன. இந்த சபதங்களைப் பற்றிக்கொள்வதன் வழி நாம் நம் பழக்கங்களை மாற்றியமைத்து, ஒரு உயர்ந்த உண்மைக்குத் திரும்பி விடுகிறோம். இந்த உண்மை சரியான பார்வையின் அடிப்படையில் சுயநலமற்ற செயல்களைக் கொண்டுள்ளது, மாறாக சுயநலமான திட்டங்களுக்கு, அதிக கர்மா மற்றும் முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கும். கர்மாவும் முடிவுகளும் ஒருவரை சம்சாரத்தில் முடிவில்லாமல் பிணைக்கின்றன. தவறான திட்டங்கள் உலகை சிதைக்க வழிவகுக்கும், எனவே அவை மற்றவர்களுக்கும், நமக்கும் தீங்கு விளைவிக்கும். இங்கு சிதைந்த என்பது சுயநல பார்வைகள் மற்றும் இது நிரந்தர நிகழ்வுகளாகக் கருதப்படுகிறது. அனைத்து உணர்வுள்ள மனிதர்களிடமும், “நான்” என்பதற்க்கு முக்கியதுவம் கொடுக்கும் எண்ணம் சிதைவாகும். சாதாரனமாகச் சொன்னால், இது ஆழமான சுயநலத்திற்க்கு வழிவகுக்கிறது. சுயநலம் எந்த நிலையிலும், எந்த சமூகத்திலும் பயனளிக்காது. மற்றவர்களின் தேவைகளைக் கைவிடுவதன் மூலம் சுயநலம் கூடுகிறது. எனவே ஊதுபத்தி காணிக்கை போதிசத்துவ நோக்கம்படி தகுதிகளைச் சேகரித்து உயர்ந்த எண்ணங்களை உணர வழிவகுக்கிறது, இது அனைத்து உணர்வுள்ள மனிதர்களின் தேவைகளை விட சுயநலமாக இருப்பதில் உள்ள தவறுகளைக் காட்டுகிறது. தனக்கு சேவை செய்வதே எல்லா தீங்குகளுக்கும், துயரங்களுக்கும் காரணம். மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்வது சம்சாரம் மற்றும் நிர்வாணத்தில் உள்ள அனைத்து மகிழ்ச்சிக்கும் காரணம். ஆகவே, நமது சமயா, மரியாதைக்குரிய சொற்கள், வாக்குறுதிகள், மற்றும் சபதங்களைப் பற்றிக்கொண்டிருப்பது, அதிக நுண்ணறிவு, சிறந்த செயல்கள், நமது தீங்கு விளைவிக்கும் பழக்கங்களில் இருந்து விடுபடல் போன்றவற்றை உருவாக்கி நமக்கு குறைவான தீங்கு விளைவிக்கக் கூடிய கர்ம காரணங்கள் உருவாக வழிவகுக்கிறது. குறைவான தீங்கு விளைவிக்கும் செயல்கள் நமக்கும் நம்மைச் சுற்றியுள்ள அனைவருக்கும் குறைவான துன்பங்களுக்கு வழிவகுக்கிறது. நம்மை நாம் மீட்டுக் கொள்ளவில்லை என்றால் எவ்வாறு நாம் மற்றவர்களுக்கு நீடித்த உண்மையான சேவையை வழங்க முடியும்.

ஆகவே மிக உயர்ந்த உத்வேகத்துடன் சிறந்த தரத்தின் ஊதுபத்தி காணிக்கை வழங்குவது ஒரு எளிய ஆன்மீக செயலாகத் தோன்றலாம், ஆனால் அது அதிக நுண்ணறிவு, நடைமுறையின் ஒருமைப்பாடு, நடைமுறையின் நிலைத்தன்மை தகுதிகளின் தலைமுறை புண்ணியம், நமது சபதங்களை நிறைவேற்றும் திறன், உயர்ந்த சாதனைகள் மற்றும் தலைமுறைக்கும் நுண்ணறிவை பெறக்கூடிய வழிவகைகளை நம் எண்ணங்களில் உருவாக்குகிறது. எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் நம் மனதை விடுவிக்கும் உன்னதமான தர்மத்துக்கும், சம்சாரம் மீது பயணித்த புனித முனிவரான புத்தருக்கும் தினமும் ஊதுபத்தியை தொடர்ச்சியாக மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் படைக்க வேண்டும். ஒருவர் துன்பத்தில் இருந்தாலும் பிறருக்கு துன்பம் விளைவிப்பவராய் இருந்தாலும் சம்சாரம் திரும்ப மாட்டார். ஊதுபத்தி காணிக்கை உண்மையில் ஆழமான பயிற்சி ஆகவே ஒருபோதும் நாம் அதைக் குறைத்து மதிப்பிடக் கூடாது.

ஆரம்பகால சாங்சோல் பதிப்பு திபெத்தில் 8ஆம் நூற்றாண்டில் சாம்யே மடாலயம் என்று அழைக்கப்படும் முதலாவது மடாலயம் நிறுவப்பட்ட காலத்திற்கு முந்தையது. இந்த மடாலயம் அரசர் திரிசோங் டெட்சன், சிறந்த தாந்திரீக குரு ரின்போச்சே மற்றும் சிறந்த சூத்திர குரு சந்தரக்ஷிதா ஆகியோரின் ஆதரவில் கட்டப்பட்டது. அசல் பதிப்பு மறைக்கப்பட்டு பல நூற்றாண்டுகளுக்குப் பிறகு பக்தர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. சாங்சோல் அல்லது ஊதுபத்தி காணிக்கை கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியானது என்பதை நினைவில் கொள்க. சாங் வெறும் தூள் அல்லது நொறுக்கப்பட்ட ஊதுபத்தி. ஊதுபத்தி என்பது ஒரு குச்சி.

திபெத்திய புத்த மதத்தில் கெலுக்பா பரம்பரையில் மிகவும் புத்திசாளியான புனிதர் 5ஆவது தலாய் லாமா ஙாவாங் லொப்சாங், லாமா யேஸே வாங்போ மற்றும் புனிதர் 4ஆவது பஞ்சென் லாமா லொப்சாங் சோக்யி கியால்சென் போன்ற தலைவர்களால் எழுதப்பட்ட சில சாங்சோல் பதிப்புகள் உள்ளன. டோர்ஜே ஷுக்டேனுக்கான சாங்சோல் காணிக்கை ஒரு சுருக்கப்பட்ட உரை (கீழே உள்ள உரை) மற்றொரு மிகச் சிறந்த குருவான புனிதர் செர்கோங் டோர்ஜே சாங் அவர்களால் தயாரிக்கப்பட்டது.

 

சாங்சோல் எப்பொழுது செய்வது?

சாங்சோல் வழக்கமாக மத கொண்டாட்டங்கள், திருமணங்கள், பிறந்த நாள், லோசர் (திபெத்திய புத்தாண்டு) மற்றும் பூஜைகள் போன்ற சிறப்பான நாள்களில் வெளிப்புறங்களில் நிகழ்த்தப்படுகிறது. திபெத்திய பாரம்பரியத்தின் படி, ஊதுபத்தி பொதுவாக சாங்புரில் வைத்து எரிக்கப்படுகிறது. இது ஒரு பெரிய தாழி வடிவிலான ஜாடி. சாங்புர்கள் பொதுவாக உயரமான தளங்களில் கட்டப்படுகிறது, எடுத்துக்காட்டாக மலைகள், குன்றுகளின் மேல். அவை உள்ளூர் தெய்வங்கள் இருக்குமிடத்திலும் நாகர்கள் வசிக்கும் பகுதிகளிலும் கட்டப்படுகின்றன. சாங்சோல் நிகழ்த்தப்படும்போது அந்தப் பகுதியில் வசிக்கும் மனிதர்கள் உட்பட சுற்றியுள்ள சூழலும் தெய்வீக சக்தியால் ஆசீர்வதிக்கப்படும். பாரம்பரியத்தின்படி, ஒருவரின் சமயாவை மீறுவது மூலம் சேகரிக்கப்பட்ட கர்மாவை சுத்தகரிக்க குறிப்பாக சாங்சோல் செய்யப்படுகிறது. சமயா பொதுவாக நமது ஆன்மீக வழிகாட்டியுடனான ஆன்மீக உறவைக் குறிக்கும், அதே வேளையில், சமயா நமது தர்ம சகோதரர்கள், சகோதரிகள் மற்றும் சகாக்களுடனான உறவையும் குறிக்கலாம். எனவே அத்தகைய நபர்களுடன் இணக்கமான உறவை ஏற்படுத்திக்கொள்வது மிகவும் ஊக்குவிக்கப்படுகிறது.

பெரும்பாலும் வீட்டிற்குள் இருக்கும் சூழலைச் சுத்தகரிப்பதற்கும் சாங்சோல் நிகழ்த்தப்படுகிறது. முக்கியமான நிகழ்வுகள் தொடங்குவதற்கு முன் புனிதர் திசெம் ரின்போச்சே, தனது மாணவர்களை வைத்து அந்த அறை அல்லது வீட்டை சாங் செய்வார். பங்கேற்பாளர்களின் தடைகளை நீக்குவதே இதன் நோக்கம், எடுத்துக்காட்டாக அவரைக் காண வருபவர்கள் தெளிவான மனதுடன் ஆலோசனைகளையும் போதனைகளையும் பெறலாம். வீடு, அலுவலகம் அல்லது வளாகம் முழுவதும் தினசரி சாங் செய்தால் அங்கு வசிக்கும் அனைவரின் எதிர்மறை ஆற்றல்கள் விளகி நேர்மறை ஆற்றல்கள் அதிகரிக்கும். நமது சுற்றுச் சூழலில் எதிர்மறை ஆற்றல் அல்லது துஸ்ட சக்திகள் இருந்தால், புத்தர்களுக்கு ஊதுபத்தி ஏற்றுவது மூலம் வசிப்பிடங்கள் அல்லது அலுவலகம் முழுவதும் ஊதுபத்தி ஊடுருவி அவர்களை வெளியேற்றவோ அல்லது அமைதிபடுத்தவோ உதவும். வீடு அல்லது அலுவலகத்தில் மாசுபட்ட அல்லது இழந்த ஆற்றல் புத்துயிர் பெற இது மிகவும் சக்திவாய்ந்த வழியாகும். இதை ஆன்மீகத்தில் ஈடுப்பாடு இல்லாதவர்களும் செய்யலாம்.

ஒருவரின் கர்மா மற்றும் தடைகளை சுத்தம் செய்வதைத் தவிர, கட்டுமான தளங்களிலும் சாங்சோல் செய்யலாம். இது முடிந்ததும் ஞானம் பெற்ற மனிதர்கள் அந்த குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு வந்து நமக்கு உதவ அழைக்கப்படுவார்கள். எடுத்துக்காட்டாக, டோர்ஜே ஷுக்டேனுடைய தெய்வீக சக்தி செயல்படுத்தப்படும்போது அது அங்குள்ள சுற்றுச் சூழலையும், அங்கு வசிக்கும் உள்ளூர் தெய்வங்கள், தங்கள் பிரதேசத்தைக் கட்டுமானத்தால் ஆக்கிரமிக்கும்போது எளிதில் மனம் புண்படும் நாகர்கள் போன்றவர்களையும் ஆசீர்வதிக்கும். சாங்சோல் சடங்கு அவர்களை ஆசீர்வதித்து அவர்களுக்கு அமைதியை அளித்து மேலும் அவர்களால் ஏற்படக்கூடிய சாத்தியமான தடைகள் மற்றும் விபத்துகளைத் தடுக்கும்.

 

எப்படி தொடங்குவது

சாங்சோல் வழங்குவதற்கு முன் மனதில் கொள்ளவேண்டிய சில முக்கியமான விஷயங்கள்:

 1. வழங்கப்படும் ஊதுபத்தி அல்லது சாங் நம்மால் இயன்ற அளவிற்க்கு தரமானதாக படைக்க வேண்டும். அது கண்டிப்பாக சுத்தமாகவும், தூய்மையாகவும் இருப்பது மிகவும் அவசியம்.
 2. ஊதுபத்தி தயாரிக்கும்போது அவை மனிதர்களாலும் பிராணிகளாலும் மிதிபடக் கூடாது.
 3. திபெத்திய கலாச்சாரம் அல்லது பாரம்பரியத்தின்படி ஊதுபத்தி பொதுவாக ஜுனிபர், ஊசியிலை, நறுமணம் கொண்ட இலைகள் மற்றும் குச்சிகள், பெரணிகள், சிவப்பு அல்லது வெள்ளை சந்தனம், அகில் கட்டைகள், தேவதாரு, கேதுரு, வெள்ளைப் போளம், குங்கிலியம், குமபஞ்சம், செம்பரத்தை, குங்குமப்பூ, பனித் தாமரை, பச்சைக் கற்பூரம், தாமரை, பூவரசு ஆகிய இன்னும் பல பொருள்கள் கலந்து செய்யப்படும். பெரும்பாலும் மற்ற மருத்துவ மூலிகைகள், வெண்ணெய், வருத்த பார்லி மாவு மற்றும் சர்க்கரை கலவையும் ஒன்றாக எரிக்கப்படுகிறது. நகரத்தில் வசிப்பவர்கள் மற்றும் இந்த இயற்கை பொருள்களை எளிதில் பெற முடியாதவர்கள் சாதாரண கலவையிலான ஜுனிபர் மற்றும் பாதுகாவலர் ஊதுபத்திகளை படைக்கலாம்.
 4. மதுபானம், வெங்காயம் மற்றும் பூண்டு போன்ற கலவைகளிலிருந்து சேர்க்கப்படாமல், கலவைப் பொருள்கள் அவற்றின் தூய்மையான நிலையில் இருக்க வேண்டும்.

கெச்சார ஃபோரஸ்ட் ரிட்ரீட்டில் சாங் காணிக்கை படைக்கப்படுகிறது.

எந்தவொரு பிரார்த்தனை அல்லது சிறப்பான செயல்களைத் தொடங்குவதற்கு முன்பு ஒரு நல்ல உந்துதலை அமைப்பது பொதுவான நடைமுறையாகும். சாங்சோல் சடங்கிற்கும் இதைப் பயன்படுத்த வேண்டும். ஒரு நல்ல உந்துதலை அமைப்பதற்கான கருத்தில் அறிமுகம் இல்லாதவர்களுக்கு, ஒரு குறிப்பிட்ட நல்லொழுக்கத்தின் மூலம் சேகரிக்கப்பட்ட தகுதிகளை அர்ப்பணிப்பதன் மூலம் அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் பயனளிக்கக்கூடிய ஒரு உண்மையான நோக்கத்தைக் கொண்ட இந்த தலைமுறை, இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஊதுப்பத்தி காணிக்கை அவர்களின் நல்வாழ்வுக்காக வழங்கலாம்.

சரியான உந்துதலை அமைத்த பிறகு, அடைக்கல வசனங்களை நான்கு, அளவிட முடியாதவற்றைப் பற்றி நினைத்துக் கொண்டு ஓத வேண்டும். தாந்திரீக அதிகாரம் பெற்ற பயிற்சியாளர்கள் தங்களை தனிப்பட்ட யிடாம்கள் அல்லது தியான தெய்வங்களாக காட்சிப்படுத்தலாம். அதன் பிறகு நாங்கள் மூன்று முறை “ஓம் அஹ் ஹும்” என்ற கோஷத்துடன் சாங் சோல் பிரார்த்தனையைத் தொடங்குவோம்.

நமக்கு டோர்ஜே ஷுக்டேனிடம் ஏதேனும் சிறப்பு கோரிக்கைகள் இருக்குமாயின், அவற்றை எப்போது வேண்டுமானாலும் சாங்சோல் பாராயணத்தின் போது செய்யலாம். சாங்சோல் பிரார்த்தனையின் முடிவில் உள்ளூர் தெய்வங்கள் தங்கள் தங்கும் இடங்களுக்கு திரும்பும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். அர்ப்பணிப்பு வசனங்களை ஓதிக் கொண்டு நாம் சாங்சோல் சடங்கை முடிக்கிறோம்.

குறிப்பு: ஊதுபத்தி படைக்கும்போது நாம் தெய்வங்களை தூய்மைப்படுத்துகிறோம் என்று படையல் தொகுப்பில் எழுதப்பட்டிருந்தாலும், பிரசாதத்தின் மூலம் நம்முடைய சொந்த எதிர்மறை கர்மங்களை அல்லது தடைகளை சுத்தகரிக்கிறோம் என்பதை இது குறிக்கிறது. ஒருவர் தினமும் அல்லது விரும்பும் போதெல்லாம் சாங்சோலை வழங்க முடியும். எந்த தீங்கும் இல்லை, வரம்புகளும் இல்லை.

 

டோர்ஜே ஷுக்டேனுக்கு தூப பிரசாதம் படைத்தல்

டோர்ஜே ஷுக்டேனுக்கு ஊதுபத்திகள் படைக்கும் இரண்டு வெவ்வெறு மந்திரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. சாங்சோல் சடங்கைச் செய்யும்போது இரண்டில் ஒன்றை ஓதலாம்.

 

காண்டென் செர்கொங் எழுதிய சாங்சோல் பிரார்த்தனை

JAM MGON RGYAL BA’I BSTAN SRUNG RDO-RJE SHUG-LDAN RTSAL CHEN PO’I BSANGS MCHOD [DGE LEGS MCHOG STSOL] BZHUGS SO

(சாங் படையல் செய்யும் முன், தூபப் பொருள்களைச் சேகரிக்கவும், பிறகு அடைக்கலம் மற்றும் போதி மனம் தலைமுறை வசனங்களை மூன்று முறை உச்சரிக்கவும்.)

ஹும்!
என்னை நான் யிடாமாக காட்சிபடுத்துகிறேன், இதயத்திலிருந்து,
தூபத்திலிருந்து அனைத்து தவறுகளையும் அழிக்க ஒளி வெளிப்படுகிறது,
பரிபூரணத்தில் ஐந்து விரும்பத்தக்க குணங்கள் நிறைந்த வாசனை,
களங்கமற்ற ஆனந்தத்தை வழங்குவது விழிப்புணர்வின் அளவைக் கூட்டுகிறது.

ஓம் அஹ் ஹும் (ஆசீர்வதிக்க பல முறை செய்யவும்)

ஹும்!
வேர் மற்றும் பரம்பரை குருக்கள், மூன்று நகைகள்,
டகாக்கள், டகினிகள் மற்றும் தர்ம பாதுகாவலர்கள்,
குறிப்பாக டோர்ஜெ ஷுக்டேன் மற்றும் பரிவாரம்,
எல்லையற்ற மந்திர சக்தியால் இங்கு வாருங்கள்.

மேலும் பிறப்பு, போர் வீரர், புரவலர் தெய்வங்கள்,
உள்ளூர் தெய்வங்கள், ஆவிகள் மற்றும் எட்டு பிரிவுகளுடன் பாதுகாவலர்கள்,
படையலுக்கு தகுதியான விருந்தினர்களின் கூட்டம்,
தயவுசெய்து இங்கே வாருங்கள்.

ஒவ்வொருவரும் மகிழ்ச்சியுடன் தங்கள் இருக்கையில் வசிக்கிறார்கள்,
யோகியின் ஒப்படைக்கப்பட்ட செயல்பாடுகளை நிறைவேற்றுவதற்காக,
வெளிப்புற உட்புற படையல்கள், அர்ப்பணிப்பு பொருள்கள் மற்றும் பரிசுகள்,
இவற்றை ஏற்றுக் கொண்டு ஒப்படைக்கப்பட்ட செயல்களை நிறைவேற்றுங்கள்.

க்யே!
அகர், சந்தன கட்டை, ஆறு மருத்துவ பொருள்கள், மற்றும் தாவரங்கள்,
எரியும் ஞான நெருப்பிலிருந்து வரும் புகை மேகம் வானத்தை முழுவதும் சூழ்கிறது,
லாமாக்கள், யிடாம்கள் மற்றும் மூன்று நகைகள் ஆகியவற்றின் வேர் மற்றும் பரம்பரையை சுத்தகரிக்கிறது.
டகாக்கள், டகினிகள் மற்றும் தர்ம பாதுகாவலர்களையும் சுத்தகரிக்கிறது.

குறிப்பாக வெற்றியாளர் மஞ்சுநாதரின் தலைமை பாதுகாவலரை சுத்தகரிக்கிறது,
டோர்ஜே ஷுக்டேன் மற்றும் நான்கு அதி முக்கிய வெளிப்பாடுகள்.
பிறப்பு, போர், மற்றும் ஐந்து புரவலர் கடவுள்களை சுத்தகரிக்கிறது.
உள்ளூர் தெய்வங்கள், ஆவிகள், பாதுகாவலர்கள் மற்றும் எட்டு வகுப்புகளைச் சுத்தகரிக்கிறது.

தகுதியான விருந்தினர்களுக்கு ஊதுபத்தி வழங்கும் சக்தியால்
சண்டை மற்றும் சமயாவின் அனைத்து தெளிவற்ற தன்மைகளும் சுத்தகரிக்கப்படட்டும்.
ஆயுட்காலம், தகுதி மற்றும் சக்தி அனைத்தும் அதிகரிக்கட்டும்.
மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் பஞ்சம், போர் மற்றும் தகராறு போன்ற அனைத்து நோய்களையும் சமாதானப்படுத்துங்கள்.

பயிர்கள் செழிப்பாக வளரட்டும், மழை சரியான நேரத்தில் பெய்யட்டும்.
இருண்ட பக்கத்தின் பேய்களின் பிரிவுகளை வென்று, நேர்மறை அதிகரிக்கட்டும்,
மேலும் தன்னிச்சையாகவும் சிரமமின்றி நட்புகொண்டு,
விரும்பியபடி எல்லா இலக்குகளையும் அடையுங்கள்.

KI KI SO SO, LHA GYEL LO!

ஹும்!
மகிழ்ச்சி மற்றும் திருப்தியடைந்து விருந்தினர்கள், தங்கள் தங்குமிடங்களுக்குத் திரும்புகிறார்கள்,
நடவடிக்கைகளுக்கான கோரிக்கையின் பேரில் மீண்டும் திரும்புகிறார்கள்.
இந்த நல்லொழுக்கத்தால் நானும் மற்றும் எல்லா தாய் மனிதர்களும்
மகிழ்ச்சி மற்றும் நன்மைக்கான நிரந்தர நல்வாழ்வைக் கொண்டிருக்கிறோம்.

இந்த சிறப்பான சாங் காணிக்கையை தொகுத்தவர் மஞ்சள் தொப்பி பரம்பரையைச் சார்ந்த காண்டென் செர்கொங் என்ற மறுபிறப்பு பெயரைக் கொண்டவர்.

PDF பதிவை பதிவிறக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்.

 

கெயில்சென் டோர்ஜே ஷுக்டேனுடைய மங்களகரமான எரியும் ஒளி என்ற சாங் படையல்

கடுமையான சக்திவாய்ந்தவர்களின் கூட்டத்திற்கு மரியாதை
மற்றவர்களை விட அதிக வலிமையான சக்தியுடன்
புத்தர் லோசாங் வஜ்ரதாராவின் அந்த போதனைகள்!
போதனைகளின் சாரத்தைப் பாதுகாக்க தைரியம்

(இங்கே, ஒருவர் டோர்ஜே ஷுக்டேனின் ஐந்து குடும்பங்களுக்கு,கெடெனை சார்ந்த அசாதாரணமான தர்மபாலா ஆகியோருக்கு ஒரு மலையின் உச்சியைப் போன்ற ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடிய இடத்தில் சாங் (மணம் புகை பிரசாதம்) படைக்க விரும்பினால்,சமயாவின் சிதைவு இல்லாமல் பல்வேறு வகையான மணம் கொண்ட மருந்துகள், குச்சிகள், விலைமதிப்பற்ற மணல் மற்றும் தூபங்கள், சந்தனம் மற்றும் கற்றாழை போன்ற சேகரிக்கப்பட்ட பொருள்களிலிருந்து தடை செய்யும் ஆவிகளை நீக்க, ஓதுங்கள்:)

ஹும்
நானே வஜ்ரா பைரவ வடிவில் உருவாக்கப்பட்டேன்
என் இதயத்தின் ஹும்மிலிருந்து மிகப் பெரிய ஒளி கதிர்கள் பரவுகிறது
சாங் பொருள்களில் இருக்கும் அனைத்து அசுத்தங்களையும் தூய்மை செய்கிறது
எனவே அவை மூன்று கோளங்களின் மறுக்க முடியாத வெறுமையில் நிலைத்திருக்கின்றன.

(ஆறு மந்திரங்கள் மற்றும் ஆறு முத்திரைகளுடன் ஆசீர்வதித்து, சத்தியத்தின் சக்தியை வெளிப்படுத்துங்கள், “டாக் கி சாம் பாய்… என் விருப்பத்தின் சக்தியால்…” மேலும். அர்ப்பணிப்பு மனிதர்களை உருவாக்க:)

மரணமில்லாத பிரிக்க முடியாத பேரின்பம் மற்றும் வெற்றிடத்தின் பரந்த இடத்தில்,
விரும்பத்தக்க மரத்தின் நுனியில், சிங்க சிம்மாசனத்தின் மேற்பரப்பில், தாமரை, சூரியன் மற்றும் சந்திரன்,
குரு புத்தர் லோசாங் வஜ்ரதாரா
மற்றும் தெய்வங்களின் முழுமையான கூட்டம், சிரித்துக்கொண்டே இருக்கிறது.

(ஞான மனிதர்களை அழைக்க:)

காண்டென் அரண்மனையிலிருந்து, யிகா சோட்ஜின்
மைத்ரேயா, மஞ்சுஸ்ஶ்ரீ, மற்றும் அதிஷா,
மஞ்சுநாதா குரு மற்றும் யூ சன்ஸ்
பரந்த மற்றும் ஆழமான பரம்பரையின் முழு கூட்டமும், பிரார்த்தனைக்கு வாருங்கள்!

உச்ச, அழியாத எ வாம்மின் மாளிகையிலிருந்து,
எல்லாவற்றிலும் பரவக்கூடிய, மாறாத குஹயசமாஜா, ஹெருகா,
வஜ்ரா பயங்கரவாதி மற்றும் தெய்வங்களின் புரவலர்கள்
தாந்திரீகத்தின் நான்கு வகுப்புகளிலும், பிரார்த்தனைக்கு வாருங்கள்!

த்சாம்பூலிங்கின் இருபத்து நான்கு உச்ச இடங்களிலிருந்து,
ஹீரோக்கள் மற்றும் ஹீரோயின்களின் சேனைகள், ஒரு தாயின் அன்புடன்,
உயர்ந்த பேரின்பத்தின் சிறந்த பாதையில் உதவி வழங்கவும்,
உங்கள் சக்தியின் மூலம் நினைத்தபடி விரைவாக பிரார்த்தனைக்கு வாருங்கள்!

சில்வா த்செல் (கூல் வூட்) போன்ற எட்டு கல்லறைகளிலிருந்து
ஒவ்வொரு வஜ்ரா அரண்மனையும், நீங்கள் எங்கிருந்தாலும்,
பிரதான மனிதர்களின் மூன்று நோக்கங்களின் பாதுகாவலர்களே
பாதுகாவலர்களைப் பாதுகாக்கும் தர்மத்தின் புரவலர்கள் பிரார்த்தனைக்கு வாருங்கள்!

குறிப்பாக வலிமை மிக்க டோர்ஜே ஷுக்டேனின் ஐந்து குடும்பங்கள்
யாருடைய சக்தி, மற்றும் திறன் மற்றவர்களை விட பெரியது, விரைவானது,
மற்றும் ஒன்பது தாய்மார்கள், எட்டு துறவிகள், பத்து இளமையான பாதுகாவலர்கள்
மற்றும் உதவியாளர் காச்சே மார்போ, பிரார்த்தனைக்கு வாருங்கள்!

மேலும் எனது யோகியின் தனிப்பட்ட பாதுகாவலர்,
எதிரியை அழிக்கும் பாதுகாவலர்கள், இடப் பாதுகாலர்கள், பிறப்பு பாதுகாவலர்கள், போன்றவர்கள்,
நல்லொலுக்கத்தின் பக்கத்தில் பாதுகாக்கும் அனைத்து தேவர்களும், நாகர்களும்,
தயவுசெய்து சாங் படையலுக்கு விருந்தினர்களாக வாருங்கள்!

மூன்று இடங்களிலிருந்து வெளிவரும் ஒளி மூலம் மூன்று வஜ்ராக்கள்,
அவற்றின் இயற்கையான தங்கும் இடங்களிலிருந்து, ஞான உண்மை உடல்கள் மற்றும் உடல்களிலிருந்து
அர்ப்பணிப்பு மனிதர்களுடன் பிரிக்க முடியாமல் நிலைத்திருக்க வாருங்கள்,
அவர்கள் விரும்பிய ஒவ்வொரு இருக்கைகளிலும் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள்.

(பிறகு, உண்மையான மந்திரம் மற்றும் சாங் படையலைப் பொறுத்தவரை:)

BHRUM (བྷྲཱུཾ),இல் இருந்து எரியும் நகைக் கப்பல், அதன் உள்ளே,
உருகிய தங்கத்தின் மேடுகளை எரிப்பது போன்ற ஒரு பெரிய நெருப்பு.
சமாதி, மந்திரம் மற்றும் முத்ரா, ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வாசனைகள் மற்றும் சிறந்த மருந்துகள்,
மேகங்கள் போல் உருவாக்கப்பட்ட சமந்தபத்ராவின் படையல்கள்,

மூன்று மடங்கு அன்பான ரூட் குருக்களுக்கு சாங்.
தயவுசெய்து இந்த வாழ்க்கையில் யுகநாதத்தை அடைவதற்கான சித்தியை வழங்குங்கள்.

புத்தர் லோசாங் வஜ்ரதாராவுக்கான சாங் படையல்.
ஆன்மீக வழிகாட்டியை சரியான முறையில் நம்புவதற்கு சித்தியை வழங்கவும்.

மைத்ரேயாவுக்கும் மற்றும் பரந்த செயல்பாட்டின் பரம்பரைக்கும் சாங் படையல்.
பரந்த கடந்த கால நிலைகளின் சித்தியை தயவுசெய்து வழங்கவும்.

மஞ்சுஶ்ரீ மற்றும் அவருடைய ஆழமான பார்வையின் பரம்பரைக்கும் சாங் காணிக்கை.
ஆழமான பார்வையின் நிலைகளின் சித்தியை தயவுசெய்து வழங்கவும்.

பரம்பரை ஒன்றுபட்ட கடம்ப குருக்களுக்கு சாங் காணிக்கை.
மனப் பயிற்சியின் கட்டளைகளை நிறைவேற்ற தயவுசெய்து சித்தியை வழங்கவும்.

குறிப்பாக மஞ்சுநாதா குருவுக்கும் (த்சொங்காப்பா) மற்றும் மகன்களுக்காக சாங் படையல்.
தூய பார்வை, தியானம் மற்றும் செயலின் சித்தியை தயவுசெய்து வழங்கவும்.

புகழ்பெற்ற உண்மையான மற்றும் பரம்பரை குருக்களை சேர்ப்பதற்காக சாங் படையல்.
மாசற்ற வாழ்க்கை வாழ தயவுசெய்து சித்தியை வழங்கவும்.

பகவான் குஹாசமாஜாவின் தெய்வங்களின் தொகுப்பிற்காக சாங் படையல்.
மாயை உடலில் விரைவாக எழுவதற்கு தயவுசெய்து சித்தியை வழங்கவும்.

விரைவாக பெரிய ஆசீர்வாதங்களை வழங்கும் சக்கரசம்வராவுக்காக சாங் காணிக்கை.
ஆனந்தத்தின் தெளிவான ஒளியின் சித்தியை தயவுசெய்து வழங்கவும்.

ஐந்து தனித்துவமான அம்சங்களைக் கொண்ட வஜ்ரா பைரவருக்கான சாங் படையல்.
மாராசை வென்ற மாயம் வெளிப்பாட்டின் சித்தியை தயவுசெய்து வழங்கவும்.

காலச்சக்ரா, இரட்டை அல்லாத பேரின்பம் – வெற்றிட மகிமைக்காக சாங் படையல்.
வெற்று வடிவத்தின் முத்ராவை நிறைவேற்ற தயவுசெய்து சித்தியை வழங்கவும்.

Sவரையறுக்கப்படாத ஆனந்தத்தை வழங்கும் சக்திவாய்ந்த யோகினிக்காக சாங் படையல்.
உள் மற்றும் வெளிப்புற டக்னிலாந்தை நிறைவேற்ற தயவுசெய்து சித்தியை வழங்கவும்.

செயல்பாட்டுடன் விரைவாக பாதுகாக்கும் வணக்கத்திற்குரிய தாராவுக்கு சாங் படையல்.
எட்டு பெரிய ஆபத்துகளிலிருந்து எல்லையற்ற பாதுகாப்பின் சித்தியை தயவுசெய்து வழங்கவும்.

தாந்திரீகத்தின் எல்லையற்ற நான்கு தொகுப்புகளின் தெய்வ பரிவாரங்களுக்கு சாங் படையல்.
ஒவ்வொரு தாந்திரீக தொகுப்பின் சிறப்புக்கும் தயவுசெய்து சித்தியை வழங்கவும்.

பத்து திசையின் எண்ணற்ற புத்தர்கள் மற்றும் போதிசத்துவர்களுக்கு சாங் பிரசாதம்.
இரண்டு தெளிவற்ற தன்மைகளை முற்றிலுமாக வெளியேற்ற தயவுசெய்து சித்தியை வழங்கவும்.

வேதம் மற்றும் உணர்தல், அமைதியின் கதவு ஆகியவற்றின் இரட்டை அல்லாத விழுமிய தர்மத்திற்காக சாங் படையல்.
உண்மையான பாதைகள் மற்றும் நிறுத்தங்களை ஆர்யா உணர்ந்ததன் சித்தியை தயவுசெய்து வழங்கவும்.

அறிவு மற்றும் சுதந்திரத்தின் எட்டு குணங்களைக் கொண்ட சங்க நகைக்காக சாங் காணிக்கை.
சேர்ப்பது, தயாரிப்பது, பார்ப்பது மற்றும் தியானம் போன்ற பாதைகளின் சித்தியை தயவுசெய்து வழங்கவும்.

தாய்மார்களைப் போல அன்பு காட்டும் ஹீரோக்கள், ஹீரோயின்களுக்கு சாங் படையல்.
சிறந்த பேரின்ப அனுபவத்தை அதிகரிப்பதற்கான சித்தியை தயவுசெய்து வழங்கவும்.

ஞானக் கண் பெற்ற பாதுகாக்கும் பாதுகாவலர்களுக்காக சாங் படையல்.
நான்கு நடவடிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதற்கான சித்தியை தயவுசெய்து வழங்கவும்.

மற்றும் குறிப்பாக எதிரி அழிப்பாளர்களின் கெடென் தர்மபாலாவுக்கு
அரசன், பேரரசன் என்ற தலைப்பில் வஜ்ரா, இதய நகை, உங்களுக்காக,
நகை செல்வ தெய்வம், தர்மத்தின் அரசன் டுல்சின்னுக்கு, சாங் படையல்,
சாங் படையல் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது, நான்கு நடவடிக்கைகளுக்கு தயவுசெய்து சித்தியை வழங்கவும்.

கண்ணாடி போன்ற ஞானத்தின் விளையாட்டு, வைரோச்சனாவின் உடல்,
இலையுதிர் நிலவு போன்ற உடல் நிறம், மிகவும் அமைதியானது
அமைதிபடுத்தும் கெயில்சென், அனைத்து கண்காணிப்பையும் அகற்றுபவருக்கு சாங் படையல்.
நோய், ஆவிகள் மற்றும் தடைகளை அகற்றுவதற்கு தயவுசெய்து சித்தி வழங்கவும்.

சமத்துவ ஞானத்தின் விளையாட்டு, ரத்னசம்பவாவின் உடல்,
ஒரு லட்சம் சூரியனின் ஒளியைப் போன்ற உடல் நிறம், அதிகரிப்பு நிறைந்தது,
அதிகரிப்பவர் கியால்சென்னுக்கு, மூன்று பகுதிகளின் மகிமையின் அதிகரிப்புக்கு, சாங்
ஆயுள், தகுதி மற்றும் செழிப்பு அதிகரிப்புக்கு சித்தியை வழங்கவும்.

ஞானத்தைப் பாகுபடுத்தும் விளையாட்டு, அமிதாபாவின் உடல்,
ரூபி போன்று பிரகாசமான உடல் நிறம், மூன்று பகுதிகளை அடக்கியாள்பவர்,
மனிதர்களையும் நிலங்களையும் அடக்கியாளும் கியால்சென்னுக்கு, சாங் படையல்.
சக்தியுடன் மூன்று பகுதிகளையும் சேகரிப்பதற்கான சித்தியை தயவுசெய்து வழங்கவும்.

அனைத்தையும் நிறைவேற்றும் ஞானம் விளையாட்டு, அமோகசித்தியின் உடல்,
தாங்க முடியாத அடர் சிவப்பு நெருப்பின் உடல் நிறம், மிகவும் திகிலூட்டும்
அச்சுருத்தும் கியெல்சென், டோர்ஜே ஷுக்டேனுக்கு, சாங் காணிக்கை.
தயவுசெய்து கொலை, குழப்பம், ஈர்த்தல் போன்ற கோபமான சித்தியை வழங்குங்கள்.

சுத்தகரிக்கப்பட்ட ஐந்து கூறுகளாக இருக்கும் தாய்மார்களுக்காக சாங் படையல்.
உயிருள்ள, உயிரற்ற உலகங்களின் செழிப்பு மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தை ஈர்க்கும் சித்தியை தயவுசெய்து வழங்கவும்.

வடிவம் போன்ற ஐந்து வஜ்ரா தெய்வங்களுக்குப் படையல்.
ஒரே நேரத்தில் ஆனந்தத்தை உருவாக்கும் சிற்றின்ப பொருள்களின் திருவிழாவின் சித்தியை தயவுசெய்து வழங்கவும்.

எட்டு துறவிகளுக்காகவும், இயற்கையின் நெருக்கமான எட்டு போதிசத்துவர்களுக்காகவும் சாங் படையல்.
கற்பித்தல் மற்றும் நடைமுறையின் தர்ம செயல்பாட்டின் அதிகரிப்புக்கு தயவுசெய்து சித்தியை வழங்கவும்.

பத்து இளம் போராளிகள், சுத்தகரிக்கப்பட்ட பத்து அறிவுறைகளுக்காக சாங் படையல்.
தயவுசெய்து எதிரிகளின் மாயாஜால தாக்குதல்களை மாற்றியமைக்கும் சித்தியை வழங்கவும்.

அமைச்சரின் உதவியாளரான காச்சே மார்ப்போவுக்கு சாங் படையல்.
தயவுசெய்து போதனைகளின் எதிரிகளை சாம்பலாக குறைப்பதற்கான சித்தியை வழங்கவும்.

மறுபிரவேச படைகளின் புரவலர்களின் ஏற்ற இறக்கமான கடல்களுக்காக சாங் காணிக்கை.
பகல் மற்றும் இரவின் ஆறு காலக்கட்டங்கள் முழுவதும் எங்களைத் தொடர்ந்து கவனித்துக் கொள்ளுங்கள்.

இந்தப் பகுதியின் நில உரிமையாளர்களுக்கும் மற்றும் நாட்டின் தெய்வங்களுக்காக சாங் காணிக்கை.
எரிச்சலையும் பொறாமையையும் அமைதிபடுத்தி எங்களுக்கு உதவுங்கள்!

எனது யோகியின் குடும்பத்தின் பாதுகாவலருக்காக சாங் படையல்.
உடலும் அதன் நிழலும் போல எங்களுடன் செல்லுங்கள்.

சுருக்கமாக, இந்த காணிக்கையுடன் மேகம் போன்ற சமந்தபாராவின் இந்த சாங் படையல் கூடியிருந்த
உயர்ந்த மற்றும் குறைந்த விருந்தினர்களை மகிழ்ச்சியடையச் செய்து திருப்திபடுத்திய பின்னர்,
அனைத்து தீங்கு, சர்ச்சை, பின்னடைவு மற்றும் குற்றங்களை சமாதானப்படுத்துதல்,
உயர்ந்த மற்றும் சாதாரண சித்திகளை சிரமமின்றி தன்னிச்சையாக நிறைவேற்றுங்கள்!

(இவ்வாறு வழங்கப்பட்டு அறிவுறுத்தப்பட்ட பின்னர், சம்சாரம் மற்றும் நிர்வாணத்தின் அனைத்து சிறப்பையும் அதிர்ஷ்டம், செழிப்பு மற்றும் முழுமையாக்குவதற்கான முறை இங்கே தொடர்கிறது:)

இவ்வாறு உங்கள் மனதை முன்வைத்து முழுமையாக அறிவுறுத்தியதன் மூலம்,
மகிழ்ச்சி அடைந்த குரு புத்தர் லோசாங் வஜ்ரதாரா மற்றும் தெய்வங்களின்
உடல்களிலிருந்து ஒளி மற்றும் தேன் நீரோடைகள் கீழே செல்கின்றன.
தயவுசெய்து தடைகளை சுத்திகரித்து, நான்கு உடல்களின் அதிர்ஷ்டத்தை வழங்குங்கள்.

தயவுசெய்து சிறப்பையும் சுபத்தையும் அழைக்க அதிர்ஷ்டத்தை வழங்குங்கள்.
எங்கள் எஜமானர்கள்’, சீடர்கள்’, ஆதரவாளர்கள்’, பரிவாரங்கள்’, ஆதரிக்கப்பட்டவர்கள்’,
வாழ்வுகள், தகுதி, செழிப்பு, புகழ், வேதப்பூர்வ மற்றும் உணர்திறன் தர்மம்
கோடைக்கடலின் நீர்த்தேக்கம் போல முழுமையாக அதிகரிக்கக்கூடும்.

இந்த நிலத்தால் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட அனைத்து பரந்த பகுதிகளிலும், இங்கே
நோய், பஞ்சம், ஆலங்கட்டி, அழிவு, வறட்சி ஆகியவற்றை சமாதானம் செய்யுங்கள்.
சரியான நேரத்தில் மழை மற்றும் எப்போதும் நல்ல பயிர்களின் அதிர்ஷ்டத்தை வழங்குங்கள்
முழுமையான மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆனந்தத்துடன் புதிய ஆஸ்தி.

ராஜாக்கள் தர்மத்திற்கு ஏற்ப தங்கள் ராஜ்யங்களை கவனித்துக் கொள்கிறார்கள்,
பத்து நல்லொலுக்கங்களின் ஒழுக்கநெறியில் வாழ்வது,
மாராக்கள் மற்றும் இருண்ட சக்திகளின் உடைமை அனைத்தும் தோர்க்கடிக்கப்பட்டது,
தீமைக்கு எதிரான போரில் வெற்றியின் அதிர்ஷ்டத்தை வழங்கவும்.

பொது பௌத்த போதனைகளின் தங்க மலை
மேலும் குறிப்பாக, ஜெ ரின்போச்சேயின் பிழையற்ற பார்வை தியானம் மற்றும் செயல்,
மோசமான கருத்தாக்கங்களின் கறைகளால் அறியப்படாத, அதிர்ஸ்டத்தை வழங்குங்கள்
பூமிக்கு மேலேயும், கீழேயும் வெளிச்சத்துடன் எரியுங்கள்.

போதனைகளை ஆதரிப்பவர்களைப் பொறுத்தவரை, அனைத்து உயர்ந்த மனிதர்களும்
அந்த தூய்மையான சிறந்த பாரம்பரியத்தின் விடுதலையான வாழ்க்கையை மேற்கொண்டவர்கள் யார்,
கிரீடம் ஆபரணத்தால் பரவியிருக்கும் கெடன், தந்தை புத்தர் மற்றும் அவரது இரண்டு மகன்கள்,
அவர்களின் வாழ்க்கையும் அறிவூட்டும் செயல்பாடும் அதிகரிக்கும் அதிர்ஸ்டத்தை வழங்குங்கள்.

சங்கா சமூகங்கள் தூய்மையான ஒற்றுமையுடனும், ஒழுக்கத்துடனும் வாழ்கின்றனர்,
அவர்களின் போதனை, நடைமுறை மற்றும் தர்மத்தின் மூன்று சக்கரங்களின் அனுபவம்
வளர்பிறை நிலவைப் போல உயர்விலிருந்து உயரும்,
அவற்றின் நிலை வானத்தை விட உயர்ந்ததாக இருக்கும் என்ற அதிர்ஷ்டத்தை வழங்குங்கள்.

பகுத்தறிவு, ஆதார அறிக்கைகள், மற்றும் மறுப்புகளின் பாதையின்
வழி மூன்று செயல்லுபடியாகும் அறிவாற்றல்களுடன் சரியான கண்டறிதல்,
மூன்று வகையான அறிவாற்றல் பொருள்களில் விதிவிலக்கு இல்லாமல் பரிமணாவின் அதிர்ஸ்டத்தை வழங்குதல்,
பகுத்தறிவு மூலம் சரியான அறிவாற்றலை உருவாக்குகிறது.

மூன்று அறிவுகள், நான்கு தயாரிப்புகள் மற்றும் அதன் விளைவாக வரும் சத்திய உடலின் செயல்பாடு,
எட்டு தலைப்புகள் மூலம் முழுமையாக உணரப்பட்டதன் பலனாக உணர்தல் பாதை,
பிரஜ்னபரமிதாவின் மறைக்கப்பட்ட பொருள்,
பாதைகளையும் மற்றும் நிலைகளையும் முழுமையாக நிறைவேற்ற அதிர்ஷ்டத்தை வழங்குங்கள்.

முடிவில்லாத சம்சாரத்தின் தவறுகளின் வேரான அறியாமையை,
முற்றிலுமாக அழிக்கும் சிறப்பு ஞானம்,
புத்தர்களை மகிழ்விக்கும் பாதை, நிரந்தரத்தன்மை மற்றும் வெறுமையின் உச்சத்திலிருந்து விடுபட்டு,
ஆழமான பாதையான மத்யாமிகாவின் அதிர்ஷ்டத்தை தயவுசெய்து வழங்கவும்.

உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற முறையில் எழும் பயன்முறையில் உறுதியைப் பெறுதல்,
துன்பத்தின் அனைத்து காரணங்களும் எழும் கரடுமுரடான மற்றும் நுட்பமான ஆதாரங்கள்,
அவற்றின் நுணுக்கம், பரவல் மற்றும் கைவிடப்படுவதற்கான வழிமுறைகள் பற்றிய பிரமைகளின் அறிவு,
தயவுசெய்து கறைபடாத அபிதர்மகோஷாவின் அதிர்ஷ்டத்தை வழங்குங்கள்.

விதிவிலக்கு இல்லாமல் இவை உருவாக்கப்படும் தளத்தைப் போலவே, மறுப்பு,
ஆதாரம் மற்றும் அறிவுறுத்தலின் அடிப்படையில் எல்லைகளை நம்பி மூன்று உயர் பயிற்சிகளைப் பயிற்சி செய்தல்,
தயவுசெய்து புத்தரின் 100 000 வசனமான வினய வேதத்தின் அதிர்ஷ்டத்தை வழங்கவும்.

அதேபோல் மிகவும் சிறப்பாக, மற்றவர்களுக்கு உதவுவதற்காக,
இலக்கணம், ஜோதிடம், கவிதை, அகராதி, ஓவியம், கைவினைப் பொருள்கள் மற்றும் மருத்துவம்,
போன்ற துறைகளில் உள்ள அனைத்து குழப்பங்களையும் அறியாமையையும் நீக்குவதன் மூலம் தயவுசெய்து புத்திசாலித்தனமான மற்றும் நுட்பமான தேர்ச்சியின் அதிர்ஷ்டத்தை வழங்குங்கள்.

குறிப்பாக, தயவுசெய்து நடைமுறையில் உள்ள பார்வை, தியானம் மற்றும் செயலின் அதிர்ஷ்டத்தை வழங்கவும்,
அவை நிறுவனங்கள், ஒழுங்கு மற்றும் விளக்கமளிக்கும் மற்றும் உறுதியான அர்த்தங்கள் என்பதில் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி உள்ளன,
துறவறத்தின் அனைத்து நிலைகளிலும் போதிசித்தர், வெற்றிடத்தின் சரியான பார்வை,
ஆறு பரிபூரணங்ள் மற்றும் சேகரிப்பதற்கான நான்கு வழிமுறைகள்.

பின்னர் ஒரு தகுதிவாய்ந்த வஜ்ரா ஆசிரியரிடமிர்ந்து பெற்ற
நான்கு உடல்களின் அதிகாரம், தாந்திரீகத்தின் நுழைவாயிலின் கதவு,
என் வாழ்க்கையை நான் விரும்புவதைப் போலவே வேண்டுதல்களையும் கட்டளைகளையும்
பாதுகாப்பது,
நான்கு அமர்வு யோகாவில் வெற்றியின் அதிர்ஷ்டத்தை வழங்குங்கள்

பின்னர், அடிப்படையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட; பிறப்பு, இறப்பு மற்றும் பார்டோ,
அதன் சுத்தகரிப்பாளர்கள் மற்றும் சுத்தகரிப்புப் பலன்கள் சுத்தகரிக்கப்படவேண்டும்,
மொத்த நுட்பமான நிலைத்தன்மையை அடைய
ஆழ்ந்த மண்டல சக்கரங்கள், தெளிவான தெய்வங்கள், முதிர்ச்சியடைந்த தலைமுறையின் அதிர்ஷ்டத்துடன் என்னை ஆசீர்வதியுங்கள்,

வஜ்ரா பாராயணத்துடன் முக்கிய புள்ளிகளைத் துளைக்கும்,
அனைத்து வழிகளின் முடிச்சுகளையும் விடுவித்து அனைத்து காற்றுகளும்
மத்திய வழியில் நுழைந்து, தங்கி, கரைக்கவும்;
இவ்வாறு பேரின்ப வெற்றிட பாதையை வெளிப்படுத்தி, நிறைவு செய்யும் விடுதலை நிலைக்கு என்னை அதிர்ஷ்டத்துடன் ஆசீர்வதியுங்கள்.

அதிலிருந்து பெரிய தூய்மையான மற்றும் தூய்மையற்ற தெளிவான வெளிச்சம் பெறப்படும்,
மற்றும் வெறும் காற்றும் மனமும் நேரடியாக ஒரு முறையில் எழுகின்றது,
அறிகுரிகளும் அடையாளங்களும் கொண்ட வடிவத்தில் ஒரு மாயைப் போல,
தயவுசெய்து ஏழு அம்சங்களைக் கொண்ட யுகநாதாவின் அதிர்ஷ்டத்தை வழங்கவும்.

சுருக்கமாக, சேகரிக்கப்பட்ட அனைத்து நன்மைகளும்
சம்சாரம் மற்றும் நிர்வாணத்தின் ஆசீர்வாதங்களும் உலக மற்றும் உலகியல் ஆகிய அளவில் உருகுவது போல,
மாறாத நம்பிக்கை மற்றும் தூய சமயாவுடன் முழுமையாக அறிவுறுத்தப்பட்டு,
சிறந்த புனிதத்தன்மை மற்றும் சிறப்பான அதிர்ஷ்டத்தை வழங்குங்கள்.

(இவ்வாறு பாராயணம் செய்வது கெடனின் பேச்சு அறிவுறுத்தல்களின் மரபுக்கு ஏற்ப சம்சாரம் மற்றும் நிர்வாணத்தின் அனைத்து சிறப்பையும் பெற்ற ஆசீர்வாதத்தை உருகுவதற்கான வழியாகும். பொதுவான மற்றும் உயர்ந்த சாதனைகள் அனைத்தையும் நேரடியாக இணைத்துக்கொள்வதில் நிலையான நம்பிக்கை இருப்பது முக்கியம். பின்னர் நிறை குறைகளை 100 எழுதப்பட்ட மந்திரத்துடன் சுத்தகரிக்கவும். தவறுகளைத் தாங்கக் கோரிய பின்னர், புறப்படுவதைக் கோருங்கள்.)

ஹும்
தெய்வ புத்தர் லோசாங் வஜ்ரதாரா மற்றும்
அனைத்து நற்பலன்களும் என்னுள் கரைந்துபோகிறது, யோகி.
மூன்று கதவுகளின் அனைத்து அசுத்தங்களும் கறைகளும் சுத்தகரிக்கப்பட்டன,
நான் நான்கு துவக்கங்களைப் பெற்று நான்கு உடல்களை நிறைவேற்ற முடிகிறது.

உலகமயமானவர்கள் சாங் படையலால் திருப்தியடைந்தனர்,
ஒருவருக்கொருவர் பொறாமை மற்றும் தீமை பற்றிய எண்ணங்கள் இல்லாமல்,
அன்பான மனதுடன், அவர்களின் இயல்பான தங்குமிடங்களுக்குத் திரும்புங்கள்.

நான் குவித்த நல்லொலுக்கம் எதுவாக இருந்தாலும்
போதனைகள் மற்றும் புலம்பெயர்ந்தோருக்கு நன்மை பயக்கட்டும்,
மற்றும் குறிப்பாக இது என்றென்றும் தெளிவாக இருக்கும் மாஸ்டர் லோசாங் டிராக்பா போதனைகளின் சாரத்தை ஏற்படுத்தட்டும்!

(விரும்பிய பிரார்த்தனைகள் மற்றும் நல்ல வசனங்களை ஓதுங்கள்)

PDF பதிவை பதிவிறக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்.

 
மேலும் சுவாரஸ்யமான தகவலுக்கு:

 

Tags: , , , , , ,

Please support us so that we can continue to bring you more Dharma:

If you are in the United States, please note that your offerings and contributions are tax deductible. ~ the tsemrinpoche.com blog team

DISCLAIMER IN RELATION TO COMMENTS OR POSTS GIVEN BY THIRD PARTIES BELOW

Kindly note that the comments or posts given by third parties in the comment section below do not represent the views of the owner and/or host of this Blog, save for responses specifically given by the owner and/or host. All other comments or posts or any other opinions, discussions or views given below under the comment section do not represent our views and should not be regarded as such. We reserve the right to remove any comments/views which we may find offensive but due to the volume of such comments, the non removal and/or non detection of any such comments/views does not mean that we condone the same.

We do hope that the participants of any comments, posts, opinions, discussions or views below will act responsibly and do not engage nor make any statements which are defamatory in nature or which may incite and contempt or ridicule of any party, individual or their beliefs or to contravene any laws.

Leave a Reply

Maximum file size: 15MB each
Allowed file types: jpg, jpeg, gif, png

 

Maximum file size: 50MB
Allowed file type: mp4
Maximum file size: 15MB each
Allowed file types: pdf, docx

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 中文聊天室时间表

(除了每个月的第一个星期五)
SUNDAY
8 - 9PM (GMT +8)
4 - 5AM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR DECEMBER / 十二月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

KECHARA FOREST RETREAT PROGRESS UPDATES

Here is the latest news and pictorial updates, as it happens, of our upcoming forest retreat project.

The Kechara Forest Retreat is a unique holistic retreat centre focused on the total wellness of body, mind and spirit. This is a place where families and individuals will find peace, nourishment and inspiration in a natural forest environment. At Kechara Forest Retreat, we are committed to give back to society through instilling the next generation with universal positive values such as kindness and compassion.

For more information, please read here (english), here (chinese), or the official site: retreat.kechara.com.

Noticeboard

Name: Email:
For:  
Mail will not be published
 • sarassitham
  Saturday, Dec 5. 2020 12:02 AM
  Thank you for the sharing this wonderful article. This has opened my eyes to the beauty and significance of Buddha’s statues carved out from a huge living rock directly into the rock face, such as amazing craftsmanship and architecture. This is also a good way of understanding the reverence that the Sri Lankans have towards Lord Buddha and his teachings.

  This world heritage site, are well preserved and maintained and contains a number of historic remains. Looking through those beautiful pictures in this article is a blessing, hoping one day I could able to visit these beautiful holy place in Sri Lanka.
 • sarassitham
  Thursday, Dec 3. 2020 11:32 PM
  Thanks you for the interesting article sharing. Actually I don’t really enjoy historical topic but I got impressed with this article of Lost City of Kota Gelanggi. I never knew there are hidden secret place in our country earth.

  The lost city of Kota Gelanggi is extremely important ancient archaeological site located in the deep, dense tropical jungle of Johor. It is speculated to be the first capital of the ancient Empire of Srivijaya and is one of the oldest Kingdoms in South East Asia.

  What puzzled me was, this Kota Gelanggi structure are similar to Angkor Wat, but the lost city is much older. Hopefully the search for this lost city continues and the truth should be reveal for the generation to come. Thank you for good history and a mystery discovery.

  https://bit.ly/2VAZ0W8
 • sarassitham
  Tuesday, Dec 1. 2020 10:43 PM
  As long as people have been around looking at the sky trying to understand what they are seeing and understand something strange, something unknown to anyone, and it’s such a powerful thing to discover.

  UFOs has been the topic of some serious mainstream media coverage after the disappearance of Malaysia Flight MH370. This was the biggest and most expensive search ever done in the history of aircraft with no good explanation and no evidence of any wreckage! As the mystery deepens it has become the number one news story that media around the world has been reporting, there may be a UFO abduction connection.

  https://bit.ly/2VjRW0e
 • sarassitham
  Monday, Nov 30. 2020 10:33 PM
  Very Inspire article of an artist, Art have been more than a hobby to the Princess of Polka Dots, Yayoi Kusama. It was her burning passion that lighted the fire in her soul. With so much of struggle since young, and her positive attitude empowered and engaged her to learn the skill professionally. Her creativity contribution was well received and benefited many all over the world.

  As for Yayoi Kusama art was a great escape, a way to be free of the troubles, worries, and horrors in life. Thank you for this valuable teaching and for the fantastic compilation of info and photos. Well., I am fascinated on polka dots art especially on clothing.

  https://bit.ly/3mqNcla

 • Samfoonheei
  Saturday, Nov 28. 2020 02:00 PM
  Celebrities like Pink , Chrissie Hynde , Sir Paul McCartney, Benji Madden naming a few who had use their fame for good cause. These celebrities truly are using their impactful voices to influence millions to do good, voicing opinions on matters such as fighting against illegal fishing, created viral memes to educate people about climate change, speaking out for women’s rights , eating healthy foods and to be a vegetarian for good to save animals been slaughter and so on. These celebrities have tremendous influence, acting as role models to many young people so as adults, even with their busy schedule. They has been influential in supporting its mission of saving animals been slaughter for human consumption across the globe. Great and truly inspiring.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/current-affairs/cause-celebre-celebrities-with-a-cause.html
 • Samfoonheei
  Saturday, Nov 28. 2020 01:57 PM
  Looking at the pictures tells us more….sad and heart-felt seeing those innocent kittens is shot dead by someone who is so cruel. How can whoever who did it so senseless . What goes around will comes around. The mother cat kept licking the kittens, from the picture ,heart broken seeing all her love ones dead. Could not imagine that situation, sad that one of the kitten had the chest cut open and heart exposed with the neck tied with a rope. The other three kittens were already been shot yet their heads were stepped on. Horrible death those poor kittens, may these kitten have a good rebirth.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/animals-vegetarianism/guess-why-the-tragic-cries.html
 • Samfoonheei
  Saturday, Nov 28. 2020 01:55 PM
  Reading this blog and feeling sad . Soolam a Golden Retriever, who was a service dog specifically trained to perform work and assist the writer since as a small furry. Soolam was one loyal companion and dear friend indeed to the writer. To euthanize a furry friend is hard felt for the writer as the Golden Retriever could not stand or walk, and even eat. Whatever he eats will throw out. Looking at the pictures the heartfelt writer hold on spending a precious moments with his doggie before he was euthanized. Soolam was a celebrity featuring in scores of times in newspapers, TV and radio. He even appeared as the main star of a special video about service dogs. The writer brought him everywhere he goes for meetings , travelling long distance and so forth over the decades. Well…. he finally laid to rest with his friend. The writer later found Zhar a new friend during a very strange coincidence.
  A beautiful story indeed , with a happy ending.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/animals-vegetarianism/have-you-had-a-friend-like-this.html
 • Samfoonheei
  Friday, Nov 27. 2020 02:09 PM
  From lush rainforest to deserts, frogs are found in every environment on earth. There are many different species as well and colourful too. Unfortunately, an equally-horrific new fad has recently popped up in China, where millions of frogs are being coloured with industrial dyes. Those dyes contains a very high doses of chemical which is harmful to the frogs. They seem to be a popular trend in China and are in high demand at aquariums and ponds , some been keeping it as pets. Everywhere at wet market in China, the dyed frogs are being sold. The effect of injections of chemicals into the frog would be horribly injured or killed the frog. Recording to research the dyes being used on the frogs are dangerous and harmful to human as well.
  May all sales of these coloured frogs must be banned. Its more or less abusing animals in such a way frogs were treated as objects and not living creatures in need of care. In no time all these frogs will go extinction .
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/animals-vegetarianism/coloured-frogs.html
 • Samfoonheei
  Friday, Nov 27. 2020 02:08 PM
  Thank you Rinpoche for sharing these meaningful and heartfelt pictures of those horses. Yes looking at those pictures indeed paint a thousand words. It is truly sad seeing that poor horse Jerry had to suffer. Making horses pull oversized loads like carriages is indeed cruel. They are forced to toil in all weather extremes, heavy traffic all day long. Well they might suffer in silence debilitating leg problems in long term as they have to walk on hard surfaces. Horses would definitely love to be free living on green fields where it’s a better environment for them. They could run freely as they wish. In many cities, horse-drawn carriages are seen as tourist attractions. Even though horse-drawn carriages have been in use for thousands of years , I do hope more countries will ban horse drawn carriages. Recent years many cities around the world are banning horse-drawn carriages. Great news as horse are not mend for hard surfaces, in heavy traffic and so forth.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/animals-vegetarianism/9-special-photos.html
 • S.Prathap
  Friday, Nov 27. 2020 01:49 PM
  There’s nothing in this world like the unconditional happiness our 4-legged buddies give us humans. And, just like our 5 fingers, each of them are gifted with their own personality and unique qualities.

  We should have a first hand knowledge before adopting one. Dog behaviour can be puzzling to both new and experienced dog owners.Thank you very much for the informative article.


  https://bit.ly/33l4Qzo
 • sarassitham
  Friday, Nov 27. 2020 01:10 AM
  Thank you for the beautiful and historical sharing of Baba Nyonya community in Malaysia. As we know this group is small and their journey begins first at Malacca, then continued to Penang, Singapore, and Indonesia.

  The intermarriage between Chinese and Malay except formed a unique lifestyle and also created out a new culture, customs, festivals, tradition foods clothing, design and entertainment.

  May this rich culture and colourful tradition be preserved and practiced by the younger generation, and do hope this special heritage will live everlasting with us.

  https://bit.ly/3lbHmCK
 • Samfoonheei
  Thursday, Nov 26. 2020 02:28 PM
  Every where there is spirits or unseen beings . Even old tress do have spirits too. Heard of it those days but for one to see it daily is scary. I am sure Rinpoche’s mother had goose bumps seeing the old man spirit. Luckily not a harmful spirit. Tree spirit is a nature deity related to a tree and are present in many cultures. As many of us do believed that if we cut down a tree with a spirit dwelling in it, is not so good. We are disturbing them. To avoid any misfortune we have prayers to appease the tree spirits, asking their permission to do so…..clearing obstacles or any ugly incident happenings.
  Thank you Rinpoche for sharing this .

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/science-mysteries/the-tree.html
 • Samfoonheei
  Thursday, Nov 26. 2020 02:26 PM
  nspiring video of a Portuguese boy with strong imprints. His dinner plate was served with rice, potatoes and octopus tentacles. After some questioning he told his mother that animals are not supposed to be eaten, but to be taken care of. This surprised his mother as her young son understands about the killings of animals. He don’t want to hurt animals , he knew the pain and sufferings of animals been killed . That’s wonderful , it’s a good beginning for a young boy to have compassion for animals at such a young age.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/animals-vegetarianism/portuguese-4-yo-boy-doesnt-want-to-eat-meat.html
 • Samfoonheei
  Thursday, Nov 26. 2020 02:22 PM
  Reincarnation is the religious or philosophical belief that the soul after biological death, begins a new life in a new body that may be human, animal or spiritual depending on the moral quality of the previous life’s karma. Psychiatrist Ian Stevenson has investigated many reports of young children who claimed to remember a past life. Interesting findings. The belief in reincarnation is held by adherents of almost all major religions. Hence life after death and the possibility of reincarnation do happen. What happens to us when we die? Well this is an old question for which religions have provided answers with faith. One of the mysteries puzzling human mind since the origin of mankind is the concept of “reincarnation”. I do believe in reincarnation and have come across friends who remembered their past lives. Recently I met an Indian Sikh lady who’s past life was a Buddhist. Beautiful stories from her too.
  Interesting read of this blog tells us more.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/science-mysteries/ancient-mysteries-reincarnation.html
 • sarassitham
  Wednesday, Nov 25. 2020 03:58 PM
  Thank you for the article and video sharing. It’s sad to see the reality of live of some people in the world has to go through so much suffering at younger age to survive.

  The early involvement of child labour is caused by their parents due the families economic hardship, parents need their help to perform their work or replacements when they are sick or old. Unfortunately the brick kiln management taking opportunity to misuse the labour by performing multiple task and treating them as slave.

  I do greatly appreciate the rightful action will be taken to prevent and to provide the new guidelines against the brick kiln owners who have tried to exploit workers.

  https://bit.ly/2UZha3N

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: https://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

Previous Live Videos

MORE VIDEOS

Shugdenpas Speaking Up Across The Globe

From Europe Shugden Association:


MORE VIDEOS

From Tibetan Public Talk:


MORE VIDEOS

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

Total views today
1,720
Total views up to date
21,473,597

Stay Updated

What Am I Writing Now

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche

Photos On The Go

Click on the images to view the bigger version. And scroll down and click on "View All Photos" to view more images.
According to legend, Shambhala is a place where wisdom and love reign, and there is no crime. Doesn\'t this sound like the kind of place all of us would love to live in? https://www.tsemrinpoche.com/?p=204874
10 months ago
According to legend, Shambhala is a place where wisdom and love reign, and there is no crime. Doesn't this sound like the kind of place all of us would love to live in? https://www.tsemrinpoche.com/?p=204874
108 candles and sang (incense) offered at our Wish-Fulfilling Grotto, invoking Dorje Shugden\'s blessings for friends, sponsors and supporters, wonderful!
10 months ago
108 candles and sang (incense) offered at our Wish-Fulfilling Grotto, invoking Dorje Shugden's blessings for friends, sponsors and supporters, wonderful!
Dharmapalas are not exclusive to Tibetan culture and their practice is widespread throughout the Buddhist world - https://www.tsemrinpoche.com/?p=193645
10 months ago
Dharmapalas are not exclusive to Tibetan culture and their practice is widespread throughout the Buddhist world - https://www.tsemrinpoche.com/?p=193645
One of our adorable Kechara Forest Retreat\'s doggies, Tara, happy and safe, and enjoying herself in front of Wisdom Hall which has been decorated for Chinese New Year
11 months ago
One of our adorable Kechara Forest Retreat's doggies, Tara, happy and safe, and enjoying herself in front of Wisdom Hall which has been decorated for Chinese New Year
Fragrant organic Thai basil harvested from our very own Kechara Forest Retreat farm!
11 months ago
Fragrant organic Thai basil harvested from our very own Kechara Forest Retreat farm!
On behalf of our Puja House team, Pastor Tat Ming receives food and drinks from Rinpoche. Rinpoche wanted to make sure the hardworking Puja House team are always taken care of.
11 months ago
On behalf of our Puja House team, Pastor Tat Ming receives food and drinks from Rinpoche. Rinpoche wanted to make sure the hardworking Puja House team are always taken care of.
By the time I heard about Luang Phor Thong, he was already very old, in his late 80s. When I heard about him, I immediately wanted to go and pay my respects to him. - http://bit.ly/LuangPhorThong
11 months ago
By the time I heard about Luang Phor Thong, he was already very old, in his late 80s. When I heard about him, I immediately wanted to go and pay my respects to him. - http://bit.ly/LuangPhorThong
It\'s very nice to see volunteers helping maintain holy sites in Kechara Forest Retreat, it\'s very good for them. Cleaning Buddha statues is a very powerful and effective way of purifying body karma.
11 months ago
It's very nice to see volunteers helping maintain holy sites in Kechara Forest Retreat, it's very good for them. Cleaning Buddha statues is a very powerful and effective way of purifying body karma.
Kechara Forest Retreat is preparing for the upcoming Chinese New Year celebrations. This is our holy Vajra Yogini stupa which is now surrounded by beautiful lanterns organised by our students.
11 months ago
Kechara Forest Retreat is preparing for the upcoming Chinese New Year celebrations. This is our holy Vajra Yogini stupa which is now surrounded by beautiful lanterns organised by our students.
One of the most recent harvests from our Kechara Forest Retreat land. It was grown free of chemicals and pesticides, wonderful!
11 months ago
One of the most recent harvests from our Kechara Forest Retreat land. It was grown free of chemicals and pesticides, wonderful!
Third picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal.
Height: 33ft (10m)
1 year ago
Third picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal. Height: 33ft (10m)
Second picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal.
Height: 33ft (10m)
1 year ago
Second picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal. Height: 33ft (10m)
First picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal.
Height: 33ft (10m)
1 year ago
First picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal. Height: 33ft (10m)
The first title published by Kechara Comics is Karuna Finds A Way. It tells the tale of high-school sweethearts Karuna and Adam who had what some would call the dream life. Everything was going great for them until one day when reality came knocking on their door. Caught in a surprise swindle, this loving family who never harmed anyone found themselves out of luck and down on their fortune. Determined to save her family, Karuna goes all out to find a solution. See what she does- https://bit.ly/2LSKuWo
1 year ago
The first title published by Kechara Comics is Karuna Finds A Way. It tells the tale of high-school sweethearts Karuna and Adam who had what some would call the dream life. Everything was going great for them until one day when reality came knocking on their door. Caught in a surprise swindle, this loving family who never harmed anyone found themselves out of luck and down on their fortune. Determined to save her family, Karuna goes all out to find a solution. See what she does- https://bit.ly/2LSKuWo
Very powerful story! Tibetan Resistance group Chushi Gangdruk reveals how Dalai Lama escaped in 1959- https://bit.ly/2S9VMGX
1 year ago
Very powerful story! Tibetan Resistance group Chushi Gangdruk reveals how Dalai Lama escaped in 1959- https://bit.ly/2S9VMGX
At Kechara Forest Retreat land we have nice fresh spinach growing free of chemicals and pesticides. Yes!
1 year ago
At Kechara Forest Retreat land we have nice fresh spinach growing free of chemicals and pesticides. Yes!
See beautiful pictures of Manjushri Guest House here- https://bit.ly/2WGo0ti
1 year ago
See beautiful pictures of Manjushri Guest House here- https://bit.ly/2WGo0ti
Beginner’s Introduction to Dorje Shugden~Very good overview https://bit.ly/2QQNfYv
1 year ago
Beginner’s Introduction to Dorje Shugden~Very good overview https://bit.ly/2QQNfYv
Fresh eggplants grown on Kechara Forest Retreat\'s land here in Malaysia
1 year ago
Fresh eggplants grown on Kechara Forest Retreat's land here in Malaysia
Most Venerable Uppalavanna – The Chief Female Disciple of Buddha Shakyamuni - She exhibited many supernatural abilities gained from meditation and proved to the world females and males are equal in spirituality- https://bit.ly/31d9Rat
1 year ago
Most Venerable Uppalavanna – The Chief Female Disciple of Buddha Shakyamuni - She exhibited many supernatural abilities gained from meditation and proved to the world females and males are equal in spirituality- https://bit.ly/31d9Rat
Thailand’s ‘Renegade’ Yet Powerful Buddhist Nuns~ https://bit.ly/2Z1C02m
1 year ago
Thailand’s ‘Renegade’ Yet Powerful Buddhist Nuns~ https://bit.ly/2Z1C02m
Mahapajapati Gotami – the first Buddhist nun ordained by Lord Buddha- https://bit.ly/2IjD8ru
1 year ago
Mahapajapati Gotami – the first Buddhist nun ordained by Lord Buddha- https://bit.ly/2IjD8ru
The Largest Buddha Shakyamuni in Russia | 俄罗斯最大的释迦牟尼佛画像- https://bit.ly/2Wpclni
2 yearss ago
The Largest Buddha Shakyamuni in Russia | 俄罗斯最大的释迦牟尼佛画像- https://bit.ly/2Wpclni
Sacred Vajra Yogini
2 yearss ago
Sacred Vajra Yogini
Dorje Shugden works & archives - a labour of commitment - https://bit.ly/30Tp2p8
2 yearss ago
Dorje Shugden works & archives - a labour of commitment - https://bit.ly/30Tp2p8
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha.
2 yearss ago
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha.
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha. She was his step-mother and aunt. Buddha\'s mother had passed away at his birth so he was raised by Gotami.
2 yearss ago
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha. She was his step-mother and aunt. Buddha's mother had passed away at his birth so he was raised by Gotami.
Another nun disciple of Lord Buddha\'s. She had achieved great spiritual abilities and high attainments. She would be a proper object of refuge. This image of the eminent bhikkhuni (nun) disciple of the Buddha, Uppalavanna Theri.
2 yearss ago
Another nun disciple of Lord Buddha's. She had achieved great spiritual abilities and high attainments. She would be a proper object of refuge. This image of the eminent bhikkhuni (nun) disciple of the Buddha, Uppalavanna Theri.
Wandering Ascetic Painting by Nirdesha Munasinghe
2 yearss ago
Wandering Ascetic Painting by Nirdesha Munasinghe
High Sri Lankan monks visit Kechara to bless our land, temple, Buddha and Dorje Shugden images. They were very kind-see pictures- https://bit.ly/2HQie2M
2 yearss ago
High Sri Lankan monks visit Kechara to bless our land, temple, Buddha and Dorje Shugden images. They were very kind-see pictures- https://bit.ly/2HQie2M
This is pretty amazing!

First Sri Lankan Buddhist temple opened in Dubai!!!
2 yearss ago
This is pretty amazing! First Sri Lankan Buddhist temple opened in Dubai!!!
My Dharma boy (left) and Oser girl loves to laze around on the veranda in the mornings. They enjoy all the trees, grass and relaxing under the hot sun. Sunbathing is a favorite daily activity. I care about these two doggies of mine very much and I enjoy seeing them happy. They are with me always. Tsem Rinpoche

Always be kind to animals and eat vegetarian- https://bit.ly/2Psp8h2
2 yearss ago
My Dharma boy (left) and Oser girl loves to laze around on the veranda in the mornings. They enjoy all the trees, grass and relaxing under the hot sun. Sunbathing is a favorite daily activity. I care about these two doggies of mine very much and I enjoy seeing them happy. They are with me always. Tsem Rinpoche Always be kind to animals and eat vegetarian- https://bit.ly/2Psp8h2
After you left me Mumu, I was alone. I have no family or kin. You were my family. I can\'t stop thinking of you and I can\'t forget you. My bond and connection with you is so strong. I wish you were by my side. Tsem Rinpoche
2 yearss ago
After you left me Mumu, I was alone. I have no family or kin. You were my family. I can't stop thinking of you and I can't forget you. My bond and connection with you is so strong. I wish you were by my side. Tsem Rinpoche
This story is a life-changer. Learn about the incredible Forest Man of India | 印度“森林之子”- https://bit.ly/2Eh4vRS
2 yearss ago
This story is a life-changer. Learn about the incredible Forest Man of India | 印度“森林之子”- https://bit.ly/2Eh4vRS
Part 2-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
2 yearss ago
Part 2-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
Part 1-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
2 yearss ago
Part 1-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
The great Protector Manjushri Dorje Shugden depicted in the beautiful Mongolian style. To download a high resolution file: https://bit.ly/2Nt3FHz
2 yearss ago
The great Protector Manjushri Dorje Shugden depicted in the beautiful Mongolian style. To download a high resolution file: https://bit.ly/2Nt3FHz
The Mystical land of Shambhala is finally ready for everyone to feast their eyes and be blessed. A beautiful post with information, art work, history, spirituality and a beautiful book composed by His Holiness the 6th Panchen Rinpoche. ~ https://bit.ly/309MHBi
2 yearss ago
The Mystical land of Shambhala is finally ready for everyone to feast their eyes and be blessed. A beautiful post with information, art work, history, spirituality and a beautiful book composed by His Holiness the 6th Panchen Rinpoche. ~ https://bit.ly/309MHBi
Beautiful pictures of the huge Buddha in Longkou Nanshan- https://bit.ly/2LsBxVb
2 yearss ago
Beautiful pictures of the huge Buddha in Longkou Nanshan- https://bit.ly/2LsBxVb
The reason-Very interesting thought- https://bit.ly/2V7VT5r
2 yearss ago
The reason-Very interesting thought- https://bit.ly/2V7VT5r
NEW Bigfoot cafe in Malaysia! Food is delicious!- https://bit.ly/2VxdGau
2 yearss ago
NEW Bigfoot cafe in Malaysia! Food is delicious!- https://bit.ly/2VxdGau
DON\'T MISS THIS!~How brave Bonnie survived by living with a herd of deer~ https://bit.ly/2Lre2eY
2 yearss ago
DON'T MISS THIS!~How brave Bonnie survived by living with a herd of deer~ https://bit.ly/2Lre2eY
Global Superpower China Will Cut Meat Consumption by 50%! Very interesting, find out more- https://bit.ly/2V1sJFh
2 yearss ago
Global Superpower China Will Cut Meat Consumption by 50%! Very interesting, find out more- https://bit.ly/2V1sJFh
You can download this beautiful Egyptian style Dorje Shugden Free- https://bit.ly/2Nt3FHz
2 yearss ago
You can download this beautiful Egyptian style Dorje Shugden Free- https://bit.ly/2Nt3FHz
Beautiful high file for print of Lord Manjushri. May you be blessed- https://bit.ly/2V8mwZe
2 yearss ago
Beautiful high file for print of Lord Manjushri. May you be blessed- https://bit.ly/2V8mwZe
Mongolian (Oymiakon) Shaman in Siberia, Russia. That is his real outfit he wears. Very unique. TR
2 yearss ago
Mongolian (Oymiakon) Shaman in Siberia, Russia. That is his real outfit he wears. Very unique. TR
Find one of the most beautiful temples in the world in Nara, Japan. It is the 1,267 year old Todai-ji temple that houses a 15 meter Buddha Vairocana statue who is a cosmic and timeless Buddha. Emperor Shomu who sponsored this beautiful temple eventually abdicated and ordained as a Buddhist monk. Very interesting history and story. One of the places everyone should visit- https://bit.ly/2VgsHhK
2 yearss ago
Find one of the most beautiful temples in the world in Nara, Japan. It is the 1,267 year old Todai-ji temple that houses a 15 meter Buddha Vairocana statue who is a cosmic and timeless Buddha. Emperor Shomu who sponsored this beautiful temple eventually abdicated and ordained as a Buddhist monk. Very interesting history and story. One of the places everyone should visit- https://bit.ly/2VgsHhK
Manjusri Kumara (bodhisattva of wisdom), India, Pala dynesty, 9th century, stone, Honolulu Academy of Arts
2 yearss ago
Manjusri Kumara (bodhisattva of wisdom), India, Pala dynesty, 9th century, stone, Honolulu Academy of Arts
Click on "View All Photos" above to view more images

Videos On The Go

Please click on the images to watch video
 • Pig puts his toys away
  11 months ago
  Pig puts his toys away
  Animals are so intelligent. They can feel happiness, joy, pain, sorrow, just like humans. Always show kindness to them. Always show kindness to everyone.
 • Always be kind to animals-They deserve to live just like us.
  1 years ago
  Always be kind to animals-They deserve to live just like us.
  Whales and dolphins playing with each other in the Pacific sea. Nature is truly incredible!
 • Bodha stupa July 2019-
  1 years ago
  Bodha stupa July 2019-
  Rainy period
 • Cute Tara girl having a snack. She is one of Kechara Forest Retreat’s resident doggies.
  1 years ago
  Cute Tara girl having a snack. She is one of Kechara Forest Retreat’s resident doggies.
 • Your Next Meal!
  1 years ago
  Your Next Meal!
  Yummy? Tasty? Behind the scenes of the meat on your plates. Meat is a killing industry.
 • This is Daw
  1 years ago
  This is Daw
  This is what they do to get meat on tables, and to produce belts and jackets. Think twice before your next purchase.
 • Don’t Take My Mummy Away!
  1 years ago
  Don’t Take My Mummy Away!
  Look at the poor baby chasing after the mother. Why do we do that to them? It's time to seriously think about our choices in life and how they affect others. Be kind. Don't break up families.
 • They do this every day!
  1 years ago
  They do this every day!
  This is how they are being treated every day of their lives. Please do something to stop the brutality. Listen to their cries for help!
 • What happened at Fair Oaks Farm?
  1 years ago
  What happened at Fair Oaks Farm?
  The largest undercover dairy investigation of all time. See what they found out at Fair Oaks Farm.
 • She’s going to spend her whole life here without being able to move correctly. Like a machine. They are the slaves of the people and are viewed as a product. It’s immoral. Billions of terrestrial animals die annually. Billions. You can’t even imagine it. And all that because people don’t want to give up meat, even though there are so many alternatives. ~ Gabriel Azimov
  2 yearss ago
  She’s going to spend her whole life here without being able to move correctly. Like a machine. They are the slaves of the people and are viewed as a product. It’s immoral. Billions of terrestrial animals die annually. Billions. You can’t even imagine it. And all that because people don’t want to give up meat, even though there are so many alternatives. ~ Gabriel Azimov
 • Our Malaysian Prime Minister Dr. Mahathir speaks so well, logically and regarding our country’s collaboration with China for growth. It is refreshing to listen to Dr. Mahathir’s thoughts. He said our country can look to China for many more things such as technology and so on. Tsem Rinpoche
  2 yearss ago
  Our Malaysian Prime Minister Dr. Mahathir speaks so well, logically and regarding our country’s collaboration with China for growth. It is refreshing to listen to Dr. Mahathir’s thoughts. He said our country can look to China for many more things such as technology and so on. Tsem Rinpoche
 • This is the first time His Holiness Dalai Lama mentions he had some very serious illness. Very worrying. This video is captured April 2019.
  2 yearss ago
  This is the first time His Holiness Dalai Lama mentions he had some very serious illness. Very worrying. This video is captured April 2019.
 • Beautiful Monastery in Hong Kong
  2 yearss ago
  Beautiful Monastery in Hong Kong
 • This dog thanks his hero in such a touching way. Tsem Rinpoche
  2 yearss ago
  This dog thanks his hero in such a touching way. Tsem Rinpoche
 • Join Tsem Rinpoche in prayer for H.H. Dalai Lama’s long life~ https://www.youtube.com/watch?v=gYy7JcveikU&feature=youtu.be
  2 yearss ago
  Join Tsem Rinpoche in prayer for H.H. Dalai Lama’s long life~ https://www.youtube.com/watch?v=gYy7JcveikU&feature=youtu.be
 • These people going on pilgrimage to a holy mountain and prostrating out of devotion and for pilgrimage in Tibet. Such determination for spiritual practice. Tsem Rinpoche
  2 yearss ago
  These people going on pilgrimage to a holy mountain and prostrating out of devotion and for pilgrimage in Tibet. Such determination for spiritual practice. Tsem Rinpoche
 • Beautiful new casing in Kechara for Vajra Yogini. Tsem Rinpoche
  2 yearss ago
  Beautiful new casing in Kechara for Vajra Yogini. Tsem Rinpoche
 • Get ready to laugh real hard. This is Kechara’s version of “Whatever Happened to Baby Jane!” We have some real talents in this video clip.
  2 yearss ago
  Get ready to laugh real hard. This is Kechara’s version of “Whatever Happened to Baby Jane!” We have some real talents in this video clip.
 • Recitation of Dorje Dermo‘s mantra or the Dharani of Glorious Vajra Claws. This powerful mantra is meant to destroy all obstacles that come in our way. Beneficial to play this mantra in our environments.
  2 yearss ago
  Recitation of Dorje Dermo‘s mantra or the Dharani of Glorious Vajra Claws. This powerful mantra is meant to destroy all obstacles that come in our way. Beneficial to play this mantra in our environments.
 • Beautiful
  2 yearss ago
  Beautiful
  Beautiful sacred Severed Head Vajra Yogini from Tsem Rinpoche's personal shrine.
 • My little monster cute babies Dharma and Oser. Take a look and get a cute attack for the day! Tsem Rinpoche
  2 yearss ago
  My little monster cute babies Dharma and Oser. Take a look and get a cute attack for the day! Tsem Rinpoche
 • Plse watch this short video and see how all sentient beings are capable of tenderness and love. We should never hurt animals nor should we eat them. Tsem Rinpoche
  2 yearss ago
  Plse watch this short video and see how all sentient beings are capable of tenderness and love. We should never hurt animals nor should we eat them. Tsem Rinpoche
 • Cruelty of some people have no limits and it’s heartbreaking. Being kind cost nothing. Tsem Rinpoche
  2 yearss ago
  Cruelty of some people have no limits and it’s heartbreaking. Being kind cost nothing. Tsem Rinpoche
 • SUPER ADORABLE and must see
  2 yearss ago
  SUPER ADORABLE and must see
  Tsem Rinpoche's dog Oser girl enjoying her snack in her play pen.
 • Cute!
  2 yearss ago
  Cute!
  Oser girl loves the balcony so much. - https://www.youtube.com/watch?v=RTcoWpKJm2c
 • Uncle Wong
  2 yearss ago
  Uncle Wong
  We were told by Uncle Wong he is very faithful toward Dorje Shugden. Dorje Shugden has extended help to him on several occasions and now Uncle Wong comes daily to make incense offerings to Dorje Shugden. He is grateful towards the help he was given.
 • Tsem Rinpoche’s Schnauzer Dharma boy fights Robot sphere from Arkonide!
  2 yearss ago
  Tsem Rinpoche’s Schnauzer Dharma boy fights Robot sphere from Arkonide!
 • Cute baby owl found and rescued
  2 yearss ago
  Cute baby owl found and rescued
  We rescued a lost baby owl in Kechara Forest Retreat.
 • Nice cups from Kechara!!
  2 yearss ago
  Nice cups from Kechara!!
  Dorje Shugden people's lives matter!
 • Enjoy a peaceful morning at Kechara Forest Retreat
  2 yearss ago
  Enjoy a peaceful morning at Kechara Forest Retreat
  Chirping birds and other forest animals create a joyful melody at the Vajrayogini stupa in Kechara Forest Retreat (Bentong, Malaysia).
 • This topic is so hot in many circles right now.
  3 yearss ago
  This topic is so hot in many circles right now.
  This video is thought-provoking and very interesting. Watch! Thanks so much to our friends at LIVEKINDLY.
 • Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
  3 yearss ago
  Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
 • BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
  3 yearss ago
  BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
 • Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
  3 yearss ago
  Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
 • Do psychic mediums have messages from beyond?
  3 yearss ago
  Do psychic mediums have messages from beyond?
 • Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
  3 yearss ago
  Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
 • This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  3 yearss ago
  This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  she received “one last visit from an old friend” 💔💔
 • Bigfoot sighted again and made it to the news.
  3 yearss ago
  Bigfoot sighted again and made it to the news.
 • Casper is such a cute and adorable. I like him.
  3 yearss ago
  Casper is such a cute and adorable. I like him.
 • Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
  3 yearss ago
  Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
 • Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
  3 yearss ago
  Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
 • Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
  3 yearss ago
  Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
 • What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  3 yearss ago
  What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  Sick animals are more profitable... farms calculate how close to death they can keep animals without killing them. That's the business model. How quickly they can be made to grow, how tightly they can be packed, how much or how little can they eat, how sick they can get without dying... We live in a world in which it's conventional to treat an animal like a block of wood. ~ Jonathan Safran Foer
 • This video went viral and it's a must watch!!
  3 yearss ago
  This video went viral and it's a must watch!!
 • SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  3 yearss ago
  SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  This happens daily in slaughterhouse so you can get your pork and Bak ku teh. Stop eating meat.

ASK A PASTOR


Ask the Pastors

A section for you to clarify your Dharma questions with Kechara’s esteemed pastors.

Just post your name and your question below and one of our pastors will provide you with an answer.

Scroll down and click on "View All Questions" to view archived questions.

View All Questions
Today's quota for questions has been filled. Please come back tomorrow to re-submit your question

CHAT PICTURES

Thanks to Yap Optometry for gifting Robert a new pair of glasses to see better. We wish him many clear and bright days ahead. Thank you to all sponsors. - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
2 weeks ago
Thanks to Yap Optometry for gifting Robert a new pair of glasses to see better. We wish him many clear and bright days ahead. Thank you to all sponsors. - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
Donation received to date: RM33,468.00 Yes! We've achieved the target for the #TamanNegara project. Fundraising is closed for this project. Thank you to all donors, 113 Orang Asli families will benefit from it. Stay tuned! #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
2 weeks ago
Donation received to date: RM33,468.00 Yes! We've achieved the target for the #TamanNegara project. Fundraising is closed for this project. Thank you to all donors, 113 Orang Asli families will benefit from it. Stay tuned! #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
FRESHLY BAKED by Kechara Empowerment trainees - Chocolate Chip Butter Cookies - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
2 weeks ago
FRESHLY BAKED by Kechara Empowerment trainees - Chocolate Chip Butter Cookies - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
In memory of Wilson Lee, one of our most dedicated volunteers in Penang. Our heartfelt condolences to Wilson's wife, Tze Ling, family and friends. Our thoughts are with them for their loss. Thank you for your kindness and service to KSK Penang. From all of us in KSK.
2 weeks ago
In memory of Wilson Lee, one of our most dedicated volunteers in Penang. Our heartfelt condolences to Wilson's wife, Tze Ling, family and friends. Our thoughts are with them for their loss. Thank you for your kindness and service to KSK Penang. From all of us in KSK.
Last weekend a Soup Kitchen activities @ Penang, Johor & Kuala Lumpur. Hot food, water, masks, biscuits, buns & fruits. This is what we give out to our friends living on the streets. Thank you to our sponsor & volunteers that make it happen. Come spread more love by being a volunteer at our activities. WhatsApp us today at 010-333-3260! See you soon! #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
2 months ago
Last weekend a Soup Kitchen activities @ Penang, Johor & Kuala Lumpur. Hot food, water, masks, biscuits, buns & fruits. This is what we give out to our friends living on the streets. Thank you to our sponsor & volunteers that make it happen. Come spread more love by being a volunteer at our activities. WhatsApp us today at 010-333-3260! See you soon! #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
Fwd: Dear Sotha
2 months ago
Fwd: Dear Sotha
Kechara Earth Project 13/9/2020
3 months ago
Kechara Earth Project 13/9/2020
Thank you Domino's Pizza Malaysia, Kasih & Piza campaign for sponsoring 85 boxes of pizza to our friends who live on the streets. Your flavourful pizzas have put a smile on their faces. Thank you! - Vivan @ Kechara Soup Kitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen #KasihdanPiza #ItsAllAboutYou
3 months ago
Thank you Domino's Pizza Malaysia, Kasih & Piza campaign for sponsoring 85 boxes of pizza to our friends who live on the streets. Your flavourful pizzas have put a smile on their faces. Thank you! - Vivan @ Kechara Soup Kitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen #KasihdanPiza #ItsAllAboutYou
Thank you Novo Nordisk! Your kind monetary donation and 1,320 boxes of masks will benefit many needy families under the Kechara Food Bank Program. Thank you! Much love from the needy families ~ Vivian @ Kechara Soup Kitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen #novonordisk #novonordiskmalaysia
3 months ago
Thank you Novo Nordisk! Your kind monetary donation and 1,320 boxes of masks will benefit many needy families under the Kechara Food Bank Program. Thank you! Much love from the needy families ~ Vivian @ Kechara Soup Kitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen #novonordisk #novonordiskmalaysia
We were graced with the presence of Tengku Zatashah & The Alice Smith School Foundation yesterday. 130 homeless were blessed to be served by them. RM 20,000 donated by Alice Smith School Foundation will benefit 100 families registered under Kechara Food Bank Program. Thank you! Much love from the needy families ~ Vivian @ Kechara Soup Kitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen #alicesmithschoolfoundation #alicesmithschool #volunteerism #homeless
3 months ago
We were graced with the presence of Tengku Zatashah & The Alice Smith School Foundation yesterday. 130 homeless were blessed to be served by them. RM 20,000 donated by Alice Smith School Foundation will benefit 100 families registered under Kechara Food Bank Program. Thank you! Much love from the needy families ~ Vivian @ Kechara Soup Kitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen #alicesmithschoolfoundation #alicesmithschool #volunteerism #homeless
Thanks to the effort of our outstation team, we were able to mobilise food provisions to 600 families living in Kelantan, Penang, Negeri Sembilan, Melaka and Johor during the Raya period with each of these families receiving RM200 worth of provisions. Adding onto the current 368 families in Klang Valley, a total of 968 families were benefitted from this. Special thanks to the sponsors who have contributed especially Hong Leong Foundation and partially from Tesco Malaysia (where we also ordered the provisions from). ~ Vivian @ Kechara Soup Kitchen
5 months ago
Thanks to the effort of our outstation team, we were able to mobilise food provisions to 600 families living in Kelantan, Penang, Negeri Sembilan, Melaka and Johor during the Raya period with each of these families receiving RM200 worth of provisions. Adding onto the current 368 families in Klang Valley, a total of 968 families were benefitted from this. Special thanks to the sponsors who have contributed especially Hong Leong Foundation and partially from Tesco Malaysia (where we also ordered the provisions from). ~ Vivian @ Kechara Soup Kitchen
So glad that our soup kitchen operations are back in full swing. Good to see the clients are observing the SOPs. Some of them lost their job during MCO and ended up on the streets. Special thanks to our sponsors and volunteers for the great support! - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
6 months ago
So glad that our soup kitchen operations are back in full swing. Good to see the clients are observing the SOPs. Some of them lost their job during MCO and ended up on the streets. Special thanks to our sponsors and volunteers for the great support! - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
From serving cooked food to the homeless clients on the streets to mobilising provisions to the needy individuals in PPRs and shelters, we thank everyone of our Johor Bahru team for their kind contributions and effort to make it for the needy despite all the challenges! - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
6 months ago
From serving cooked food to the homeless clients on the streets to mobilising provisions to the needy individuals in PPRs and shelters, we thank everyone of our Johor Bahru team for their kind contributions and effort to make it for the needy despite all the challenges! - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
More photos taken from our "Hari Raya Hampers" distribution this week. Making sure everyone of our clients have something to be cheerful about. Apart from food, daily used items such as hygiene products, kitchen utensils, assorted fabric items, stationary items and toys were also included into our hamper bags making it extra heavier this month! Food items alone were about 35kg per family! Taking this opportunity to wish everyone of our Muslim volunteers, friends, supporters and clients a Selamat Hari Raya Aidilfitri and Maaf Zahir Batin. No doubt this year's celebration will be very different but appreciate everyone is safe and protected from the pandemic. We are in this together and let's work to fight this pandemic together! Thanking all sponsors and donors for the generous support enabling us to continue serve the needy with food, love and care. Big shoutout too to our wonderful team which already depleted by our very own strict SOP. All of you who worked tirelessly behind the s
6 months ago
More photos taken from our "Hari Raya Hampers" distribution this week. Making sure everyone of our clients have something to be cheerful about. Apart from food, daily used items such as hygiene products, kitchen utensils, assorted fabric items, stationary items and toys were also included into our hamper bags making it extra heavier this month! Food items alone were about 35kg per family! Taking this opportunity to wish everyone of our Muslim volunteers, friends, supporters and clients a Selamat Hari Raya Aidilfitri and Maaf Zahir Batin. No doubt this year's celebration will be very different but appreciate everyone is safe and protected from the pandemic. We are in this together and let's work to fight this pandemic together! Thanking all sponsors and donors for the generous support enabling us to continue serve the needy with food, love and care. Big shoutout too to our wonderful team which already depleted by our very own strict SOP. All of you who worked tirelessly behind the s
Our team have been working extra hours for the past few weeks to deliver provisions and hamper goodies to the needy families before Hari Raya! Heart warming to see the smiling faces of our recipients upon receiving 3 bags full of food and daily used items. Thanks to everyone of you who have contributed to our foodbank enabling us to give all our recipients (especially those celebrating) a Raya to remember! - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
6 months ago
Our team have been working extra hours for the past few weeks to deliver provisions and hamper goodies to the needy families before Hari Raya! Heart warming to see the smiling faces of our recipients upon receiving 3 bags full of food and daily used items. Thanks to everyone of you who have contributed to our foodbank enabling us to give all our recipients (especially those celebrating) a Raya to remember! - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
Thankful to all donors and those who have been committed in contributing not just money but time over the past testing weeks to help us ease the work of our frontliners and also the livelihood of the needy, their struggles over this pandemic period seemed a little easier to bear with because of your contributions! - Vivian @Kechara Soup Kitchen
6 months ago
Thankful to all donors and those who have been committed in contributing not just money but time over the past testing weeks to help us ease the work of our frontliners and also the livelihood of the needy, their struggles over this pandemic period seemed a little easier to bear with because of your contributions! - Vivian @Kechara Soup Kitchen
KSDS Level 2 virtual class, Lin Mun KSDS
7 months ago
KSDS Level 2 virtual class, Lin Mun KSDS
KSDS Level 3 virtual class. Lin Mun KSDS
7 months ago
KSDS Level 3 virtual class. Lin Mun KSDS
Wesak 2020
7 months ago
Wesak 2020
Recycle today for a better tomorrow. KEP-Serena
9 months ago
Recycle today for a better tomorrow. KEP-Serena
Today we are having recycling at Kechara Soup Kitchen. Do drop by here if you would like to get ride of the recyclable items from home. KEP - Serena
9 months ago
Today we are having recycling at Kechara Soup Kitchen. Do drop by here if you would like to get ride of the recyclable items from home. KEP - Serena
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Seen here is Bam, Vajrayogini’s seed syllable and also Kechara's logo. - shared by Pastor Antoinette
9 months ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Seen here is Bam, Vajrayogini’s seed syllable and also Kechara's logo. - shared by Pastor Antoinette
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: More melted butter was offered. - shared by Pastor Antoinette
9 months ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: More melted butter was offered. - shared by Pastor Antoinette
H.E. Zawa Rinpoche in deep concentration. - shared by Pastor Antoinette
9 months ago
H.E. Zawa Rinpoche in deep concentration. - shared by Pastor Antoinette
Geshela is seen here wearing ceremonial hat called tsoksha. - shared by Pastor Antoinette
9 months ago
Geshela is seen here wearing ceremonial hat called tsoksha. - shared by Pastor Antoinette
The Shize Fire Puja was performed according to scriptural sources. - shared by Pastor Antoinette
9 months ago
The Shize Fire Puja was performed according to scriptural sources. - shared by Pastor Antoinette
To find out more about the substances offered during jinsek/fire puja, have a read here: http://bit.ly/WhatIsFirePuja - shared by Pastor Antoinette
9 months ago
To find out more about the substances offered during jinsek/fire puja, have a read here: http://bit.ly/WhatIsFirePuja - shared by Pastor Antoinette
More about the symbolism of the offering items here: http://bit.ly/WhatIsFirePuja - shared by Pastor Antoinette
9 months ago
More about the symbolism of the offering items here: http://bit.ly/WhatIsFirePuja - shared by Pastor Antoinette
Amongst all pujas, the fire puja is considered the king of all Pujas. It is the most powerful of all pujas within Tibetan Buddhism and its purpose is basically to remove all obstacles and its stains to enlightenment.
9 months ago
Amongst all pujas, the fire puja is considered the king of all Pujas. It is the most powerful of all pujas within Tibetan Buddhism and its purpose is basically to remove all obstacles and its stains to enlightenment.
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Graceful hand mudras were also part of the ritual. - shared Pastor Antoinette
9 months ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Graceful hand mudras were also part of the ritual. - shared Pastor Antoinette
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: One by one the offering substances were offered accompanied by traditional Tibetan recitations. - shared by Pastor Antoinette
9 months ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: One by one the offering substances were offered accompanied by traditional Tibetan recitations. - shared by Pastor Antoinette
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: JP Thong ensuring that Geshela's ritual items are within easy reach. - shared by Pastor Antoinette
9 months ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: JP Thong ensuring that Geshela's ritual items are within easy reach. - shared by Pastor Antoinette
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Pastor David Lai & Frederick Law were also on hand to assist with the puja ritual substances. - shared by Pastor Antoinette
9 months ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Pastor David Lai & Frederick Law were also on hand to assist with the puja ritual substances. - shared by Pastor Antoinette
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Pastor Niral Patel assisting H.E. Zawa Rinpoche during the puja. - shared by Pastor Antoinette
9 months ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Pastor Niral Patel assisting H.E. Zawa Rinpoche during the puja. - shared by Pastor Antoinette
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Peaceful fire pujas are excellent to remove inauspiciousness, problems that might be coming to our lifespan, wisdom, wealth, growth of Dharma. - shared by Pastor Antoinette
9 months ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Peaceful fire pujas are excellent to remove inauspiciousness, problems that might be coming to our lifespan, wisdom, wealth, growth of Dharma. - shared by Pastor Antoinette
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Over 100 Kecharians & their loved ones spent the Sunday evening immersed in this obstacle pacifying puja. - shared by Pastor Antoinette
9 months ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Over 100 Kecharians & their loved ones spent the Sunday evening immersed in this obstacle pacifying puja. - shared by Pastor Antoinette
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: H.E. Zawa Dakpa and Geshe Janchup Gyaltsen Lama inspecting the offering substances. - shared by Pastor Antoinette
9 months ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: H.E. Zawa Dakpa and Geshe Janchup Gyaltsen Lama inspecting the offering substances. - shared by Pastor Antoinette
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: H.E. Zawa Rinpoche & Geshe Janchup making last minute checks before the commencement of the Jinsek or Fire Puja. - shared by Pastor Antoinette
9 months ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: H.E. Zawa Rinpoche & Geshe Janchup making last minute checks before the commencement of the Jinsek or Fire Puja. - shared by Pastor Antoinette
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: The arrival of the Sangha conducting this sacred puja accompanied by Changtso Beng Kooi and Pastor Niral Patel - shared by Pastor Antoinette
9 months ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: The arrival of the Sangha conducting this sacred puja accompanied by Changtso Beng Kooi and Pastor Niral Patel - shared by Pastor Antoinette
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: The site of the Peaceful Fire Puja the calls upon the pacifying energies of Shize Shugden. - shared by Pastor Antoinette
9 months ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: The site of the Peaceful Fire Puja the calls upon the pacifying energies of Shize Shugden. - shared by Pastor Antoinette
The Promise
  These books will change your life
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

Archives

YOUR FEEDBACK

Live Visitors Counter
Page Views By Country
United States 5,380,847
Malaysia 4,358,530
India 1,849,029
Nepal 817,252
Singapore 800,878
United Kingdom 740,110
Canada 637,044
Bhutan 637,015
Australia 489,562
Philippines 401,744
Indonesia 360,918
Germany 294,959
France 277,453
Brazil 207,330
Vietnam 185,835
Taiwan 184,435
Thailand 183,888
Italy 145,321
Spain 136,415
Mongolia 135,351
Portugal 130,372
Netherlands 125,402
Turkey 120,278
United Arab Emirates 112,240
Russia 99,473
Sri Lanka 95,689
Romania 91,696
Hong Kong 91,254
South Africa 89,041
Mexico 82,935
Myanmar (Burma) 77,567
New Zealand 75,849
Switzerland 72,385
Japan 72,217
China 71,146
South Korea 63,590
Cambodia 61,917
Pakistan 59,068
Bangladesh 56,942
Total Pageviews: 21,473,621

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....