Latest Articles
மலேசியாவில் உள்ள பெட்டாலிங் தெருவில் உற்சாகமூட்டும் டோர்ஜே ஷுக்டேன் விற்பனைக்கூடம்!

மலேசியாவில் உள்ள பெட்டாலிங் தெருவில் உற்சாகமூட்டும் டோர்ஜே ஷுக்டேன் விற்பனைக்கூடம்!

Oct 25, 2018 | Views: 281

(Exciting Dorje Shugden Store in Petaling Street Malaysia) மலேசியாவின் சுற்றுலாத்துறை மிகவும் பரபரப்பான மற்றும் செழிப்பான ஒரு துறையாகும். நாட்டின் மிக முக்கியமான‌ கவரக்கூடிய இடங்களில் பெட்டாலிங் தெருவும் ஒன்றாகும்.

Read more »
ཕྱོགས་བསྡོམས་བྱ་ཆེད་དུ།

ཕྱོགས་བསྡོམས་བྱ་ཆེད་དུ།

Oct 25, 2018 | Views: 17,316

(To Sum It Up) ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་བཀག་འགོག་བྱས་པ་རེད། ༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་རང་ཉིད་ཡིན་ནའང་ལོ་སུམ་ཅུ་ལྷག་གི་རིང་ལ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱས་པ་རེད།

Read more »
Exciting Dorje Shugden Store in Petaling Street- Malaysia! | 位于马来西亚吉隆坡茨厂街的多杰雄登佛教文物店

Exciting Dorje Shugden Store in Petaling Street- Malaysia! | 位于马来西亚吉隆坡茨厂街的多杰雄登佛教文物店

Oct 25, 2018 | Views: 16,163

(译文请往下看) Malaysia has a very brisk and thriving tourist industry and one of the main attractions in the country is Petaling Street. It’s a famous night street-market in the capital city Kuala Lumpur, and an iconic must-see for all tourists. There are hundreds of outdoor stalls under a covered road s...

Read more »
greatercoucal005

The Crow Pheasant: Bringer of Auspicious Omens

Oct 25, 2018 | Views: 4,339

In my small garden in Kechara Forest Retreat, on the roof of the newly built dog kennel landed a very unusual bird. I can see it clearly from my...

Read more »
Huge reduction in meat-eating ‘essential’ to avoid climate breakdown

Huge reduction in meat-eating ‘essential’ to avoid climate breakdown

Oct 25, 2018 | Views: 761

Dear friends around the world, As most of you already know, I am a strong advocate of vegetarianism. I have always believed that a vegetarian diet can provide the...

Read more »
Sakya Trizin’s Dorje Shugden Prayer

Sakya Trizin’s Dorje Shugden Prayer

Oct 22, 2018 | Views: 6,890

(By Tsem Rinpoche) Dear friends around the world, Before Dorje Shugden was widely practised in Gelugpa tradition, he was enthroned as a protector of the Sakya tradition. As stated...

Read more »
Sasquatch (Bigfoot)!!!

Sasquatch (Bigfoot)!!!

Oct 20, 2018 | Views: 1,855

Dear friends, You know I am very interested in mysteries of our planet as I have explained in my previous blog posts under Mysteries Category. I have watched countless...

Read more »
Geshe Ngawang Wangyal: America’s First Pioneering Buddhist Lama

Geshe Ngawang Wangyal: America’s First Pioneering Buddhist Lama

Oct 15, 2018 | Views: 1,263

Geshe Ngawang Wangyal was the first lama to play a pivotal role in introducing Tibetan Buddhism to the West. He was also the one who brought H.H. the Dalai...

Read more »
Mahatma Gandhi: The Great Soul

Mahatma Gandhi: The Great Soul

Oct 14, 2018 | Views: 972

Mahatma Gandhi was a politician, lawyer, activist, writer, and the leader of the nationalist movement in India. He is also considered to be the father of the nation state...

Read more »
Sakya Pandita Kunga Gyeltsen

Sakya Pandita Kunga Gyeltsen

Oct 14, 2018 | Views: 1,774

(By Tsem Rinpoche and Pastor David Lai) Sakya Pandita Kunga Gyeltsen is commonly referred to by his abbreviated name, ‘Sapan’. He was one of the most famous 13th Century...

Read more »
Potala of the West: Jacques Marchais Museum of Tibetan Art

Potala of the West: Jacques Marchais Museum of Tibetan Art

Oct 14, 2018 | Views: 1,763

By Pastor Shin Tan and Tsem Rinpoche At one of the highest points on the eastern seaboard, rural fieldstone buildings that resemble a Tibetan mountain monastery sit atop Lighthouse...

Read more »
The Dalai Lama & Panchen Lama in India in 1956

The Dalai Lama & Panchen Lama in India in 1956

Oct 8, 2018 | Views: 1,921

Dear friends, I just thought this is a very beautiful video of His Holiness the Dalai Lama and His Holiness Panchen Rinpoche visiting India together. Although narrated in Tibetan,...

Read more »
5尺金泽(财王)像驾临克切拉禅修林

5尺金泽(财王)像驾临克切拉禅修林

Oct 3, 2018 | Views: 26,227

金泽, 或称大宝雄登,是佛教护法多杰雄登五部的其中一个化身。多杰雄登的此一化身以增益相示现。心诚的行者若供奉金泽,我们将召唤其加持,来增长我们内、外之财富,健康及福德资粮。

Read more »
Dharma Protectors of Tibetan Buddhism

Dharma Protectors of Tibetan Buddhism

Oct 1, 2018 | Views: 12,502

(By Tsem Rinpoche and Pastor Niral)   Introduction Dear Friends, A common question that is often asked to the Kechara Buddhist Pastors by those who are not familiar with Tibetan Buddhism...

Read more »
Is This True Religious Freedom?

Is This True Religious Freedom?

Sep 24, 2018 | Views: 1,845

Since 1996, there has been an illegal ban placed on the practice of Dorje Shugden. Ever since then, there have been many who suffered because of this religious embargo....

Read more »
Cittamani Tara

Cittamani Tara

Sep 17, 2018 | Views: 10,581

(By Tsem Rinpoche and Pastor David) Dear Friends, Cittamani Tara is one of Kyabje Zong Rinpoche’s three main practices that was conferred upon H. E. Tsem Rinpoche in Thubten...

Read more »
Kechara Spreads the Practice of Dorje Shugden

Kechara Spreads the Practice of Dorje Shugden

Sep 15, 2018 | Views: 40,681

Malaysia has visitors from all over the world as our country here is beautiful, peaceful and diverse. I am fortunate to be in Malaysia with wonderful friends here too. So many people from all over the world visit our Kechara stalls, outlets and Kechara Forest Retreat in Malaysia. They really are hap...

Read more »
Unsolved Mysteries – UFO’s & Me…

Unsolved Mysteries – UFO’s & Me…

Sep 14, 2018 | Views: 2,200

Since I was very young, I was naturally drawn to phenomena that was not accepted by ‘mainstream’ public. That didn’t bother me. I was always the type of person...

Read more »
Fantastic NEW Dorje Shugden website launched!!

Fantastic NEW Dorje Shugden website launched!!

Sep 10, 2018 | Views: 13,408

(By Tsem Rinpoche)   NEW WEBSITE! Click here: http://www.dorjeshugden.org This website is established to be a pure and complete repository of information, knowledge, history, prayer texts and instructions for the...

Read more »
Great Savant of Tibet: Buton Rinchen Drub

Great Savant of Tibet: Buton Rinchen Drub

Sep 8, 2018 | Views: 1,740

(By Pastor David Lai and Tsem Rinpoche) The great Buton Rinchen Drub (1290 – 1364) was one of the most erudite of scholars of Tibet. He was a prolific translator...

Read more »
Dorje Shugden Cham Dance in Nyemo Gyelche Monastery, Tibet

Dorje Shugden Cham Dance in Nyemo Gyelche Monastery, Tibet

Sep 8, 2018 | Views: 12,450

There are several variations and interpretations of the history and lineage of Dorje Shugden. However, the source most referred to and heavily relied on by contemporary Gelugpas is the...

Read more »
Medicine Buddha Healing Fountain at Kechara Forest Retreat!

Medicine Buddha Healing Fountain at Kechara Forest Retreat!

Sep 8, 2018 | Views: 17,581

In today’s world, most people live in densely-populated cities. Constructed out of steel, concrete, cement and glass, these artificial environments may be attractive to some. Unfortunately however, man-made materials emanate...

Read more »
House of Shambhala

House of Shambhala

Sep 8, 2018 | Views: 1,089

In Tibetan lore, Shambhala is a magical, beautiful and mythical kingdom, although many Buddhists believe that it really exists because it is described within the Kalachakra Tantra as elucidated by His...

Read more »
Tibetan refugee youth speaking up

Tibetan refugee youth speaking up

Sep 3, 2018 | Views: 12,624

China official says Dalai Lama ‘making a fool’ of Buddhism Mon, Mar 28 13:13 PM BST BEIJING/DHARAMSALA, India (Reuters) – Exiled Tibetan spiritual leader the Dalai Lama is “making...

Read more »
Things people are doing to save the world

Things people are doing to save the world

Sep 1, 2018 | Views: 1,055

It is no secret that we humans are slowly killing the planet. We consume too much, recycle too little, create too much waste, and produce way too many carbon emissions....

Read more »
Dungkar Monastery

Dungkar Monastery

Sep 1, 2018 | Views: 1,809

(By Tsem Rinpoche and Pastor David Lai) On the upper Yadong Hill, just 13 kilometres from Yadong County in Tibet, lies a historic monastery by the name of Dungkar....

Read more »
Achi Chokyi Drolma – Chief Protectress of the Drikung Kagyu

Achi Chokyi Drolma – Chief Protectress of the Drikung Kagyu

Aug 27, 2018 | Views: 7,523

(By Tsem Rinpoche and Pastor Niral) Dear friends, I wanted to share with all of you some information about the holy Dharma protector Achi Chokyi Drolma from the Drikung...

Read more »
PDF Free Tibetan, Nepalese, Indian Art Downloads

PDF Free Tibetan, Nepalese, Indian Art Downloads

Aug 22, 2018 | Views: 3,752

Buddhist art has a rich and intricate tradition of expressing the divine iconography of awakened beings. They are not just beautiful works of art but contain powerful symbolism and...

Read more »
Hermit – A Profound Documentary by Bill Porter

Hermit – A Profound Documentary by Bill Porter

Aug 21, 2018 | Views: 2,955

  Introduction The pursuit of spiritual perfection has fascinated mankind since the beginning of religious practice in the world. Over time, there have arisen many religions, philosophies and ways...

Read more »
Postcard from Raymond: “Monk’s Posture”

Postcard from Raymond: “Monk’s Posture”

Aug 21, 2018 | Views: 1,098

This photograph won the first prize in the China category of National Geographic’s 2017 photography contest. Though, it may just look like a photo of people sleeping on a...

Read more »
2017《国家地理》全球摄影大赛中国赛区人物类一等奖作品“僧侣的姿态”

2017《国家地理》全球摄影大赛中国赛区人物类一等奖作品“僧侣的姿态”

Aug 21, 2018 | Views: 360

这是我想与大家分享的照片。这张照片获得了2017年《国家地理》全球摄影大赛中国全球摄影大赛中国赛区一等奖。 对一些人来说,或许它看起来只是一张中国一列疾弛火车上人们睡觉的照片,可是它却有深远的意义。

Read more »
Which guru shall I choose? | 我应该选择哪一位上师?

Which guru shall I choose? | 我应该选择哪一位上师?

Aug 20, 2018 | Views: 28,140

(译文请往下阅读) The King, Queen, Pope, Dalai Lama, Gaden Tripa, Sharpa Choje and Sakya Trizin combined cannot tell you or force you to stop Dorje Shugden practice even if you received the instructions from your guru who might be just an ordinary temple sweeper or simple monk. Your guru the temple sweeper ...

Read more »
Nechung – A Dissertation by Christopher Bell

Nechung – A Dissertation by Christopher Bell

Aug 19, 2018 | Views: 634

(By Tsem Rinpoche) Over the years there have been a number of studies on the Dharma Protector Nechung who is commonly known as Pehar Gyalpo. Amongst the various works...

Read more »
World Reknowned Physicist Stephen Hawking on Existence

World Reknowned Physicist Stephen Hawking on Existence

Aug 13, 2018 | Views: 2,442

Physicist Stephen Hawking cites a very simple yet clear reasoning as to why creator does not exist. He also mentions clearly his belief that beings from other planets can and...

Read more »
The New York Times on Tibetan elections

The New York Times on Tibetan elections

Aug 13, 2018 | Views: 1,507

The New York Times recently published this article providing succinct coverage of the ongoing Tibetan elections. Unlike the Reuters special report, the New York Times coverage was accurate and...

Read more »
Beautiful ancient Tibetan art to share with you

Beautiful ancient Tibetan art to share with you

Aug 11, 2018 | Views: 11,316

Recently I was going through the Himalayan Art Resources website when I stumbled across their Dorje Shugden section featuring art from all traditions and schools of Buddhism...

Read more »
The Miraculous White Tara of the Majapahit Empire

The Miraculous White Tara of the Majapahit Empire

Aug 11, 2018 | Views: 2,705

In 2012, a White Tara statue in Surabaya, Indonesia, was thrust into the spotlight when her eyes, sculpted closed in meditation, suddenly opened and glanced to the side...

Read more »
萨迦传承与多杰雄登

萨迦传承与多杰雄登

Aug 6, 2018 | Views: 1,222

(詹杜固仁波切和黎国圆讲法师合撰) 亲爱的朋友们: 多杰雄登与西藏佛教萨迦传承的渊源相当久远,这是广为人知的事实。事实上,多杰雄登最初先受到萨迦派的认证和供奉,后来才成为格鲁传承中广为修持的护法。

Read more »
Pusa-Ding of Mount Wutai

Pusa-Ding of Mount Wutai

Aug 5, 2018 | Views: 783

Dear Rinpoche, I came across this article today which features The Summit of Bodhisattva, Pusa-Ding Monastery – Wutaishan. According to the article, Emperor Kangxi visited this monastery...

Read more »
पवित्र दलाई लामालाई खुल्लापत्र (अप्रिल ३०, २०१८)

पवित्र दलाई लामालाई खुल्लापत्र (अप्रिल ३०, २०१८)

Aug 4, 2018 | Views: 559

(An Open Letter of Appeal to His Holiness the Dalai Lama - April 30, 2018) पवित्र १४औं दलाई लामा जेत्सन जाम्फेल नवाङ लोब्सांङ येशे तेन्जिन ग्यात्सो पेल्सांग्पो,

Read more »
尼泊尔加德满都的庄严多杰雄登壁画

尼泊尔加德满都的庄严多杰雄登壁画

Aug 3, 2018 | Views: 938

很高兴能为大家呈现我们位于尼泊尔加德满都的首面多杰雄登护法壁画。这面壁画坐落在Dilli Bazaar的Charkhal路段,就在前往我们两座位于Putalisadak和Chabahil...

Read more »
नेपालको काठमाडौँमा दोर्जे शुग्देनको अद्भुत भित्तेचित्र!

नेपालको काठमाडौँमा दोर्जे शुग्देनको अद्भुत भित्तेचित्र!

Aug 3, 2018 | Views: 925

नेपालको काठमाडौँमा दोर्जे शुग्देनको हाम्रो पहिलो भित्तेचित्र तपाईंहरुसामु प्रस्तुत गर्न पाउँदा म धेरै उत्साहित छु! डिल्लीबजारको चारखाल सडकमा अवस्थित भित्तेचित्र पुतलीसडक र चाबहिलमा...

Read more »
20世纪的大菩萨——艮尼玛

20世纪的大菩萨——艮尼玛

Aug 2, 2018 | Views: 1,277

关于藏传佛教格鲁派创始人宗喀巴大师的出现,佛陀在世时就曾授记:未来在佛教稍许式微之时,有这么一个人会降生,振兴其教法。在佛陀时代,一男童(宗喀巴大师的前世)向佛陀供养一串水晶念珠。

Read more »
62-Deity Heruka Chakrasamvara Sadhana of the Luipa Tradition

62-Deity Heruka Chakrasamvara Sadhana of the Luipa Tradition

Aug 1, 2018 | Views: 1,178

In his teachings, Lord Buddha proclaimed that desire is the most potent form of delusion within our realm of existence and as such he labelled it the “Desire Realm”....

Read more »
Bojo Jinul: Uniter of Korean Buddhism

Bojo Jinul: Uniter of Korean Buddhism

Aug 1, 2018 | Views: 1,228

Jinul Puril Bojo Daesa was a Korean Buddhist monk best known for combining the teachings of various Korean Buddhist sects into a single school known as the Jogye Order...

Read more »
ཁོང་རྣམས་ནོར་ཡོད་མ་རེད།

ཁོང་རྣམས་ནོར་ཡོད་མ་རེད།

Aug 1, 2018 | Views: 14,629

(They Were Not Wrong) ང་རང་ཚོ་བསྟན་སྲུང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན། བླ་མ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ། གྲུབ་ཐོབ། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་མང་པོ་དང་། ཆོས་ལུགས་སྣ་ཚོགས་འཛིན་མཁན་ ༢༠༥ ཡོད་པ་རྣམས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་དང་འབྲེལ་ཡོད་པ་རེད།

Read more »
增权威及摄受力之多杰雄登旺泽修持法

增权威及摄受力之多杰雄登旺泽修持法

Aug 1, 2018 | Views: 3,810

旺泽是多杰雄登的怀摄化身,若我们遭遇困局或他人的刁难,旺泽特别能协助我们。旺泽的修持法能帮助我们支配或发挥影响力来扭转局面,让情况有利于我们,好达致高尚的目的。

Read more »
Dream Manjushri

Dream Manjushri

Jul 31, 2018 | Views: 3,203

Years ago in Gaden Monastery I had a very vivid dream of a person giving me a painting of a Manjushri. This Manjushri was golden-orange in color, one face...

Read more »
The Sakya Lineage & Dorje Shugden

The Sakya Lineage & Dorje Shugden

Jul 30, 2018 | Views: 20,638

(By Tsem Rinpoche and Pastor David) Dear friends, It is a well-known fact that Dorje Shugden has a long history of association and practice within the Sakya School of...

Read more »
Videos Redressing the Misinformation About Dorje Shugden and the Tibetan Situation

Videos Redressing the Misinformation About Dorje Shugden and the Tibetan Situation

Jul 27, 2018 | Views: 127,103

As the Tibetan leadership prepares to celebrate the 58th Anniversary of Tibetan Democracy Day, my students felt that it is an important time to address issues that continue to...

Read more »
The Sacred Vajrayogini of Ratsag Monastery

The Sacred Vajrayogini of Ratsag Monastery

Jul 27, 2018 | Views: 18,185

(by Tsem Rinpoche and Pastor David Lai)   The Founding of Ratsag Monastery According to an inscription, Ra Bende Yonten Gyalpo founded Ratsag Monastery in the Yab Valley of...

Read more »
The Guangxi Community in Bentong

The Guangxi Community in Bentong

Jul 26, 2018 | Views: 777

Bentong is one of the few towns in Malaysia which has a majority of Guangxi Chinese within the Chinese community. Around 75% of the Chinese population in Bentong...

Read more »
Paramahansa Yogananda: The Father of Yoga in the West

Paramahansa Yogananda: The Father of Yoga in the West

Jul 26, 2018 | Views: 1,131

Paramahansa Yogananda was an Indian saint and yogi who introduced the ancient teachings of Kriya Yoga to the world...

Read more »
Shirdi Sai Baba: The Wise Indian Saint

Shirdi Sai Baba: The Wise Indian Saint

Jul 26, 2018 | Views: 4,147

Sai Baba of Shirdi is an Indian saint who practised both Hinduism and Islam. He dedicated his life to ascetic practice and to spreading the message of love...

Read more »
This so-called ‘Rinpoche’ wants to send Tsem Rinpoche to hell

This so-called ‘Rinpoche’ wants to send Tsem Rinpoche to hell

Jul 25, 2018 | Views: 1,483

(By Pastor Niral Patel and Beatrix Ooi) For over 400 years, the practice of Dorje Shugden has been propagated within all four major traditions of Tibetan Buddhism. Originating in...

Read more »
Spectacular Dorje Shugden Mural in Kathmandu, Nepal!

Spectacular Dorje Shugden Mural in Kathmandu, Nepal!

Jul 24, 2018 | Views: 18,097

I am very excited to present to you our first Dorje Shugden mural in Kathmandu, Nepal! Located on Charkhal Road in Dilli Bazaar, the mural can be found midway...

Read more »
The current form of Naro Kacho Vajra Yogini appeared to the Indian Mahasiddha Naropa after he meditated intensely on her practice inside a cave. He beheld her glorious form in a vision. This unique form became known as Naropa’s Vajra Yogini or Naro Kacho, as it had never existed before. Later, in Tibet, His Holiness Kyabje Pabongka Rinpoche also had visions of Vajra Yogini. His vision differed slightly from the vision of her that Naropa beheld. In the original Naro Kacho form, Vajra Yogini looks towards her pure land named Kechara. However in Kyabje Pabongka Rinpoche’s vision, she looked straight at him, symbolic of the deity empowering him to bestow her practice to many people in order to benefit them. The practice of Vajra Yogini belongs to the Highest Yoga Tantra classification that leads to tremendous inner transformation and can even grant enlightenment within just one lifetime. Click on image to enlarge.

H.H. Kyabje Pabongka Rinpoche’s Sacred Vajra Yogini

Jul 24, 2018 | Views: 1,437

The current form of Naro Kachö Vajra Yogini appeared to the Mahasiddha Naropa after he meditated in a cave and focused on her sadhana, her rituals and her special...

Read more »

Must Watch

Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 中文聊天室时间表

THURSDAY
10 - 11PM (GMT +8)
6 - 7AM (PST)
(除了每个月的第一个星期五)
SUNDAY
8 - 9PM (GMT +8)
4 - 5AM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR JANUARY/ 一月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

KECHARA FOREST RETREAT PROGRESS UPDATES

Here is the latest news and pictorial updates, as it happens, of our upcoming forest retreat project.

The Kechara Forest Retreat is a unique holistic retreat centre focused on the total wellness of body, mind and spirit. This is a place where families and individuals will find peace, nourishment and inspiration in a natural forest environment. At Kechara Forest Retreat, we are committed to give back to society through instilling the next generation with universal positive values such as kindness and compassion.

For more information, please read here (english), here (chinese), or the official site: retreat.kechara.com.

Noticeboard

Name: Email:
For:  
Mail will not be published
 • Samfoonheei
  Thursday, Jan 23. 2020 08:31 PM
  Rejoice to those able to witness such an auspicious trance in Wisdom Hall at Kechara Forest Retreat, Bentong . A privilege for many fortunate ones, to witness to our Dharma Protector Dorje Shugden and Karcho Marpo, via the Panglung oracle in full trance, which is very rare. The very first time opened to public and is a tremendous blessing and great merits for all. Panglung Kuten (oracle) was the most famous oracle of Kache Marpo and Dorje Shugden before 1959 in Tibet. Tibet has an ancient and popular tradition of oracles which involves Dharma Protector to descend into a human oracle. Panglung kuten is a very well-known oracle of over 7 great Dharma protectors, who are able to enter him, take full control of his body and speech. Many people from Tibet, Nepal , India and over the world came to seek accurate prophecies, advise and healing from this well- known oracle. For me been able to watch the video is a blessing and pictures tells me a thousand words as I only came to know Kechara in 2016.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/dorje-shugden/700-meet-a-buddha.html
 • Samfoonheei
  Thursday, Jan 23. 2020 08:15 PM
  Many Dharma practitioners rely on Dharma protectors when they seek protection . Dharma protectors play various roles in different aspects of Buddhism . The practice of Dharma protectors has evolved through a long history in India and Tibet. In all traditions of Tibetan Buddhism history, various forceful spirits were tamed by great figures like Guru Rinpoche to become protectors of Buddhism. The purpose of this Dharma Protector practice is to remove obstacles and gather all favourable conditions for their spiritual practice. Within the Nyingma tradition they have Rahula as one of Dharma protectors, Ekajati as the main protector of the Dzogchen teachings while Dorje Shugden is Gelupa Dharma protector and there so many others dharma protectors been practice. Each of the wrathful forms of each protectors varies , depicting their believed willingness to defend and guard practitioners from dangers and enemies. Dharma protectors has benefited countless of sentient beings , granting protection wisdom, material needs and so forth.
  Thank you Rinpoche and Pastor Niral for this knowledgeable post.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/dharma-protectors-of-tibetan-buddhism.html
 • Samfoonheei
  Thursday, Jan 23. 2020 08:12 PM
  Begtse Chen is one of the main protectors of the Geluk School of Tibetan Buddhism and especially revered in Mongolia. The origin of Begtse Chen can be traced to a pre-Buddhist deity in 16th century . Begtse Chen is the main protector associated with the Hayagriva cycle of Tantric Deity meditation practice.
  In Tibetan Buddhism Begtse is believed to have originated in India. The practice entered Tibet with Nyen Lotsawa in the 11th century. As a protector deity that does battle with the forces of evil and the wicked and guards the righteous and faithful . His terrifying, monstrous face it appearance serves only to frighten demons and dark spirits away and serves as a beacon of justice as well as a guardian of wisdom to all who see and revere him. Their wrathful forms depicting their believed willingness to defend and guard everyone from dangers and enemies. Interesting read to understand better of this Dharma Protector.
  Thank you for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/the-dharma-protector-begtse-chen.html
 • S.Prathap
  Thursday, Jan 23. 2020 04:33 PM
  This story is very inspiring.Plants are very important nowadays as we, humans, require oxygen to live. The confidence level in the man has influenced him to change the barren land to a place filled with thousand of various plants.
  Youngsters should take this man as a role model not only for planting trees but for the confidence in him. Not only confidence, but even loaded of courage in him.Thank you very much for the good and inspiring article.

  https://bit.ly/2TOHbmZ


 • S.Prathap
  Wednesday, Jan 22. 2020 04:38 PM
  As we can see in the video these people can help others through these powers , such abilities can also be developed through reciting mantras consistently on a daily basis.It is really interesting of to understand the existing of psychic, which may come from birth or by disaster like lightning.
  Always fascinated by people who have psychic powers. Wonder how it feels like to be able to know and see things the way they do. Personally I don’t know anyone with this ability.Thank you very much for this interesting and educational article.

  https://bit.ly/37jKFBR


 • Samfoonheei
  Monday, Jan 20. 2020 04:09 PM
  Thank you Pastor David for sharing all the wonderful encounters of shopping with Rinpoche. As we know Rinpoche rarely goes shopping for himself but as gifts for various students. Reading this post simply have me thinking, one must be observant to develop knowledge, and to apply what we read from the Lamrim topics into our lives. Being observant of our surroundings and practicing situational awareness at all times.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/one-minute-story/tales-with-my-lama-the-shopping-experience-with-rinpoche
 • Samfoonheei
  Monday, Jan 20. 2020 04:08 PM
  nteresting ….in Tibetan culture wild mushrooms spotted is a symbol of good luck. At Kechara Forest Retreat ,H.E. Tsem Rinpoche’s private garden, mushrooms been spotted which is considered a good omen something good or arrival of good news , very auspicious symbol. Associated with nature and the beauty of the forest, having mushrooms popping up on one garden is rare and is very auspicious in Tibetan Buddhism, which will represent the Dharma will flourish in the near future. It’s indeed an auspicious sign.
  Thank you for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/one-minute-story/an-auspicious-omen-in-kechara-forest-retreat
 • Samfoonheei
  Monday, Jan 20. 2020 04:02 PM
  Religion should not come into politics as it is not one religion among other. These two should not mixed together or the results would be catastrophic To these days religion and politics seem to be all mixed up. It is happening to the present day where the Tibetan Leadership is against the Dorje Shugden practice. Its far too long the Dorje Shugden controversy been going on which is unnecessary and illogical causing sufferings, disharmony , discrimination and so forth among practitioners and non-practitioners. The Tibetan people should be given religious freedom to practise how and what they want. The Dalai Lama who promotes peace and harmony should do more to help those affected by the ban and not specking against them causing confusion. Hopefully the previous advice against Dorje Shugden should be retracted for the sake of a peace and harmony. It would be wonderful if Dalai Lama could have discussion with the Chinese leadership to solve the present problems once for all. China is a great and powerful nation, it would be good to have a good closer relationship . May Dalai Lama live long and back to his homeland Tibet soon. And may Dalai Lama lift the ban against Dorje Shugden .
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/dorje-shugden/dalai-lama-china-shugden.html
 • Samfoonheei
  Sunday, Jan 19. 2020 09:16 PM
  Tsem Rinpoche was one definitely a modern Lama ,it was Rinpoche that we have online knowledge , learning and practicing Dharma. Being one of the first lamas to recognise the benefits of using the Internet to spread dharma teachings for free. We are very fortunate to have met Rinpoche , whereby we are able to learn, practice Dharma teachings. I myself got to know Rinpoche through his blog . Since I stumbled across Rinpoche blog, there is no stopping for me. I have visited it daily and to increase my Buddhism knowledge . Its amazing each day I learn something new , really interest and inspiring.
  Rinpoche had set the blog to preserve the teachings as taught by his many Gurus. Rinpoche was truly a modern Lama yet maintaining all traditional commitments, guru devotion, daily practices and so forth.
  Thank you Rinpoche with folded hands and Pastor Jean Ai for sharing this wonderful post.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/one-minute-story/growing-up-with-rinpoche-the-traditional-modern-lama
 • Samfoonheei
  Sunday, Jan 19. 2020 09:14 PM
  Helmut Gassner, known as Venerable Gelong Jampa Lungtog is a senior Buddhist monk from Austria. He was an electrical engineer before, and became interested in Buddhism after meeting Venerable Geshe Rabten Rinpoche. Throughout his lifetime, he has translated for many high lamas, including His Holiness the Dalai Lama, and is a strong advocate for the practice of Dorje Shugden. Helmut Gassner were annoyed and upset by the ban of Dorje Shugden by Dalai Lama ,as he knew that the practice of Dorje Shugden is an integral part of the Gaden Tradition. He bravely spoke about it in his speech at the Friedrich-Naumann-Foundation in Germany. Its wonderful of him to tell the truth with his experience and knowledge. May more people dare to speck up about the truth.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/translator-ven-helmut-gassner-on-dalai-lama-and-dorje-shugden.html
 • Samfoonheei
  Saturday, Jan 18. 2020 02:42 PM
  Great teachings and inspirational for us to ponder, thank you Rinpoche. Each words and sentence tell us a thousand words. Great things never come from comfort zones, is the result of hard work and hustle over time that one is successful. We ourselves got to put in action as no one else is going to do it for us. Sometimes later becomes never. We have to use each day as an opportunity to improve, to be better and to transform our mind. It might sound like a lot of work but with determination and hard work nothing is impossible in life.
  Thanks again with folded hands.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/inspiration-worthy-words/if-you-are.html
 • Samfoonheei
  Saturday, Jan 18. 2020 02:39 PM
  Interesting biography of Gendun Gyatso the second Dalai Lama. Gendun Gyatso previous Incarnations was Gendun Drub the First Dalai Lama b.1391 – d.1474. He was born an extraordinary child, able to speak in song of his previous life and expressing the wish to return to his monastery, Tashilhunpo. Even before he finished his studies , incredibly he could give teachings and give initiations. He was a renowned scholar and composer of mystical poetry, who travelled widely to extend Gelugpa influence. He was remembered as one who built the monastery Chokhor Gyel Metok Tang and involving an extremely important decision of Lhamo Latso. Lhamo Latso is a sacred lake located in southern Tibet where senior Tibetan monks go for visions to assist in the discovery of reincarnations. It is one of the most significant pilgrimage destinations in Tibetan Buddhism as to this day. He left a legacy with many volumes of verse, composition, and practice instructions.
  Thank you Rinpoche for this sharing .

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/the-second-dalai-lama-gendun-gyatso.html
 • Samfoonheei
  Saturday, Jan 18. 2020 02:38 PM
  Master Cheng Yen is a Taiwanese Buddhist nun, most known for her work as a teacher and philanthropist. She is the founder of the Buddhist Compassion Relief Tzu Chi Foundation, a non-governmental organization.
  She is involved in various charitable works such as international disaster relief, environmental protection and preservation, community volunteering, health donations and so forth. She is an extraordinary Buddhist nun who has devoted whole her life to helping others,and was recognized internationally with numerous awards to date. Master Cheng Yen continues this noble path of teaching the Buddha Dharma, skillfully revealing how this ancient wisdom is as relevant today, as ever. And, she is a truly inspirational force when it comes to helping us realize that we should put compassion in action by alleviating the suffering of others. She is also known as Mother Teresa of the East to many.
  Thank you Rinpoche for this inspiring post.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/mother-teresa-of-the-east.html
 • Samfoonheei
  Friday, Jan 17. 2020 05:58 PM
  Thank you Rinpoche for the sharing . FEARLESS is getting back up and fighting for what we want over and over again without giving up. Successful people have no fear of failure they stay open to all possibilities of the outcomes. We embrace change, even change that appears negative by thinking positive. Being fearless is more about who we are, rather than what we do. Fearless people are great, they are full of life, good energy, passion and self-belief. We must try as we never know if we do not try. Keep trying as the success rate is higher than we thought.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/inspiration-worthy-words/thoughts.html
 • Samfoonheei
  Friday, Jan 17. 2020 05:54 PM
  Happiness is not made by what we own, it is what we share and giving generously and sincerely. A simple gift by June Tang tells all. Given sincerely from her heart on her birthday to Rinpoche . It’s all done without money, that’s very true and that’s what I consider true generosity for sure. Giving what she could. She give all and yet she feel as if it costs her nothing. But to Rinpoche its mean a lot of sincerity We seek to give with an open, pure heart, with no attachment to what we are .
  Quoted… no true spiritual life is possible without a generous heart. Generosity allies itself with an inner feeling of abundance—the feeling that we have enough to share.
  Thank you Rinpoche for this sharing .

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/study-groups/its-all-done-without-money.html

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: https://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

Previous Live Videos

MORE VIDEOS

Shugdenpas Speaking Up Across The Globe

From Europe Shugden Association:


MORE VIDEOS

From Tibetan Public Talk:


MORE VIDEOS

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

Total views today
3,092
Total views up to date
20,098,528

Stay Updated

What Am I Writing Now

@tsemrinpoche on Instagram

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche

Photos On The Go

Click on the images to view the bigger version. And scroll down and click on "View All Photos" to view more images.
108 candles and sang (incense) offered at our Wish-Fulfilling Grotto, invoking Dorje Shugden\'s blessings for friends, sponsors and supporters, wonderful!
18 hours ago
108 candles and sang (incense) offered at our Wish-Fulfilling Grotto, invoking Dorje Shugden's blessings for friends, sponsors and supporters, wonderful!
Dharmapalas are not exclusive to Tibetan culture and their practice is widespread throughout the Buddhist world - https://www.tsemrinpoche.com/?p=193645
18 hours ago
Dharmapalas are not exclusive to Tibetan culture and their practice is widespread throughout the Buddhist world - https://www.tsemrinpoche.com/?p=193645
One of our adorable Kechara Forest Retreat\'s doggies, Tara, happy and safe, and enjoying herself in front of Wisdom Hall which has been decorated for Chinese New Year
7 days ago
One of our adorable Kechara Forest Retreat's doggies, Tara, happy and safe, and enjoying herself in front of Wisdom Hall which has been decorated for Chinese New Year
Fragrant organic Thai basil harvested from our very own Kechara Forest Retreat farm!
7 days ago
Fragrant organic Thai basil harvested from our very own Kechara Forest Retreat farm!
On behalf of our Puja House team, Pastor Tat Ming receives food and drinks from Rinpoche. Rinpoche wanted to make sure the hardworking Puja House team are always taken care of.
1 week ago
On behalf of our Puja House team, Pastor Tat Ming receives food and drinks from Rinpoche. Rinpoche wanted to make sure the hardworking Puja House team are always taken care of.
By the time I heard about Luang Phor Thong, he was already very old, in his late 80s. When I heard about him, I immediately wanted to go and pay my respects to him. - http://bit.ly/LuangPhorThong
2 weeks ago
By the time I heard about Luang Phor Thong, he was already very old, in his late 80s. When I heard about him, I immediately wanted to go and pay my respects to him. - http://bit.ly/LuangPhorThong
It\'s very nice to see volunteers helping maintain holy sites in Kechara Forest Retreat, it\'s very good for them. Cleaning Buddha statues is a very powerful and effective way of purifying body karma.
2 weeks ago
It's very nice to see volunteers helping maintain holy sites in Kechara Forest Retreat, it's very good for them. Cleaning Buddha statues is a very powerful and effective way of purifying body karma.
Kechara Forest Retreat is preparing for the upcoming Chinese New Year celebrations. This is our holy Vajra Yogini stupa which is now surrounded by beautiful lanterns organised by our students.
2 weeks ago
Kechara Forest Retreat is preparing for the upcoming Chinese New Year celebrations. This is our holy Vajra Yogini stupa which is now surrounded by beautiful lanterns organised by our students.
One of the most recent harvests from our Kechara Forest Retreat land. It was grown free of chemicals and pesticides, wonderful!
2 weeks ago
One of the most recent harvests from our Kechara Forest Retreat land. It was grown free of chemicals and pesticides, wonderful!
Third picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal.
Height: 33ft (10m)
6 months ago
Third picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal. Height: 33ft (10m)
Second picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal.
Height: 33ft (10m)
6 months ago
Second picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal. Height: 33ft (10m)
First picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal.
Height: 33ft (10m)
6 months ago
First picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal. Height: 33ft (10m)
The first title published by Kechara Comics is Karuna Finds A Way. It tells the tale of high-school sweethearts Karuna and Adam who had what some would call the dream life. Everything was going great for them until one day when reality came knocking on their door. Caught in a surprise swindle, this loving family who never harmed anyone found themselves out of luck and down on their fortune. Determined to save her family, Karuna goes all out to find a solution. See what she does- https://bit.ly/2LSKuWo
6 months ago
The first title published by Kechara Comics is Karuna Finds A Way. It tells the tale of high-school sweethearts Karuna and Adam who had what some would call the dream life. Everything was going great for them until one day when reality came knocking on their door. Caught in a surprise swindle, this loving family who never harmed anyone found themselves out of luck and down on their fortune. Determined to save her family, Karuna goes all out to find a solution. See what she does- https://bit.ly/2LSKuWo
Very powerful story! Tibetan Resistance group Chushi Gangdruk reveals how Dalai Lama escaped in 1959- https://bit.ly/2S9VMGX
7 months ago
Very powerful story! Tibetan Resistance group Chushi Gangdruk reveals how Dalai Lama escaped in 1959- https://bit.ly/2S9VMGX
At Kechara Forest Retreat land we have nice fresh spinach growing free of chemicals and pesticides. Yes!
7 months ago
At Kechara Forest Retreat land we have nice fresh spinach growing free of chemicals and pesticides. Yes!
See beautiful pictures of Manjushri Guest House here- https://bit.ly/2WGo0ti
7 months ago
See beautiful pictures of Manjushri Guest House here- https://bit.ly/2WGo0ti
Beginner’s Introduction to Dorje Shugden~Very good overview https://bit.ly/2QQNfYv
7 months ago
Beginner’s Introduction to Dorje Shugden~Very good overview https://bit.ly/2QQNfYv
Fresh eggplants grown on Kechara Forest Retreat\'s land here in Malaysia
8 months ago
Fresh eggplants grown on Kechara Forest Retreat's land here in Malaysia
Most Venerable Uppalavanna – The Chief Female Disciple of Buddha Shakyamuni - She exhibited many supernatural abilities gained from meditation and proved to the world females and males are equal in spirituality- https://bit.ly/31d9Rat
8 months ago
Most Venerable Uppalavanna – The Chief Female Disciple of Buddha Shakyamuni - She exhibited many supernatural abilities gained from meditation and proved to the world females and males are equal in spirituality- https://bit.ly/31d9Rat
Thailand’s ‘Renegade’ Yet Powerful Buddhist Nuns~ https://bit.ly/2Z1C02m
8 months ago
Thailand’s ‘Renegade’ Yet Powerful Buddhist Nuns~ https://bit.ly/2Z1C02m
Mahapajapati Gotami – the first Buddhist nun ordained by Lord Buddha- https://bit.ly/2IjD8ru
8 months ago
Mahapajapati Gotami – the first Buddhist nun ordained by Lord Buddha- https://bit.ly/2IjD8ru
The Largest Buddha Shakyamuni in Russia | 俄罗斯最大的释迦牟尼佛画像- https://bit.ly/2Wpclni
8 months ago
The Largest Buddha Shakyamuni in Russia | 俄罗斯最大的释迦牟尼佛画像- https://bit.ly/2Wpclni
Sacred Vajra Yogini
8 months ago
Sacred Vajra Yogini
Dorje Shugden works & archives - a labour of commitment - https://bit.ly/30Tp2p8
8 months ago
Dorje Shugden works & archives - a labour of commitment - https://bit.ly/30Tp2p8
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha.
8 months ago
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha.
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha. She was his step-mother and aunt. Buddha\'s mother had passed away at his birth so he was raised by Gotami.
8 months ago
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha. She was his step-mother and aunt. Buddha's mother had passed away at his birth so he was raised by Gotami.
Another nun disciple of Lord Buddha\'s. She had achieved great spiritual abilities and high attainments. She would be a proper object of refuge. This image of the eminent bhikkhuni (nun) disciple of the Buddha, Uppalavanna Theri.
8 months ago
Another nun disciple of Lord Buddha's. She had achieved great spiritual abilities and high attainments. She would be a proper object of refuge. This image of the eminent bhikkhuni (nun) disciple of the Buddha, Uppalavanna Theri.
Wandering Ascetic Painting by Nirdesha Munasinghe
8 months ago
Wandering Ascetic Painting by Nirdesha Munasinghe
High Sri Lankan monks visit Kechara to bless our land, temple, Buddha and Dorje Shugden images. They were very kind-see pictures- https://bit.ly/2HQie2M
8 months ago
High Sri Lankan monks visit Kechara to bless our land, temple, Buddha and Dorje Shugden images. They were very kind-see pictures- https://bit.ly/2HQie2M
This is pretty amazing!

First Sri Lankan Buddhist temple opened in Dubai!!!
8 months ago
This is pretty amazing! First Sri Lankan Buddhist temple opened in Dubai!!!
My Dharma boy (left) and Oser girl loves to laze around on the veranda in the mornings. They enjoy all the trees, grass and relaxing under the hot sun. Sunbathing is a favorite daily activity. I care about these two doggies of mine very much and I enjoy seeing them happy. They are with me always. Tsem Rinpoche

Always be kind to animals and eat vegetarian- https://bit.ly/2Psp8h2
8 months ago
My Dharma boy (left) and Oser girl loves to laze around on the veranda in the mornings. They enjoy all the trees, grass and relaxing under the hot sun. Sunbathing is a favorite daily activity. I care about these two doggies of mine very much and I enjoy seeing them happy. They are with me always. Tsem Rinpoche Always be kind to animals and eat vegetarian- https://bit.ly/2Psp8h2
After you left me Mumu, I was alone. I have no family or kin. You were my family. I can\'t stop thinking of you and I can\'t forget you. My bond and connection with you is so strong. I wish you were by my side. Tsem Rinpoche
8 months ago
After you left me Mumu, I was alone. I have no family or kin. You were my family. I can't stop thinking of you and I can't forget you. My bond and connection with you is so strong. I wish you were by my side. Tsem Rinpoche
This story is a life-changer. Learn about the incredible Forest Man of India | 印度“森林之子”- https://bit.ly/2Eh4vRS
8 months ago
This story is a life-changer. Learn about the incredible Forest Man of India | 印度“森林之子”- https://bit.ly/2Eh4vRS
Part 2-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
8 months ago
Part 2-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
Part 1-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
8 months ago
Part 1-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
The great Protector Manjushri Dorje Shugden depicted in the beautiful Mongolian style. To download a high resolution file: https://bit.ly/2Nt3FHz
8 months ago
The great Protector Manjushri Dorje Shugden depicted in the beautiful Mongolian style. To download a high resolution file: https://bit.ly/2Nt3FHz
The Mystical land of Shambhala is finally ready for everyone to feast their eyes and be blessed. A beautiful post with information, art work, history, spirituality and a beautiful book composed by His Holiness the 6th Panchen Rinpoche. ~ https://bit.ly/309MHBi
9 months ago
The Mystical land of Shambhala is finally ready for everyone to feast their eyes and be blessed. A beautiful post with information, art work, history, spirituality and a beautiful book composed by His Holiness the 6th Panchen Rinpoche. ~ https://bit.ly/309MHBi
Beautiful pictures of the huge Buddha in Longkou Nanshan- https://bit.ly/2LsBxVb
9 months ago
Beautiful pictures of the huge Buddha in Longkou Nanshan- https://bit.ly/2LsBxVb
The reason-Very interesting thought- https://bit.ly/2V7VT5r
9 months ago
The reason-Very interesting thought- https://bit.ly/2V7VT5r
NEW Bigfoot cafe in Malaysia! Food is delicious!- https://bit.ly/2VxdGau
9 months ago
NEW Bigfoot cafe in Malaysia! Food is delicious!- https://bit.ly/2VxdGau
DON\'T MISS THIS!~How brave Bonnie survived by living with a herd of deer~ https://bit.ly/2Lre2eY
9 months ago
DON'T MISS THIS!~How brave Bonnie survived by living with a herd of deer~ https://bit.ly/2Lre2eY
Global Superpower China Will Cut Meat Consumption by 50%! Very interesting, find out more- https://bit.ly/2V1sJFh
9 months ago
Global Superpower China Will Cut Meat Consumption by 50%! Very interesting, find out more- https://bit.ly/2V1sJFh
You can download this beautiful Egyptian style Dorje Shugden Free- https://bit.ly/2Nt3FHz
9 months ago
You can download this beautiful Egyptian style Dorje Shugden Free- https://bit.ly/2Nt3FHz
Beautiful high file for print of Lord Manjushri. May you be blessed- https://bit.ly/2V8mwZe
9 months ago
Beautiful high file for print of Lord Manjushri. May you be blessed- https://bit.ly/2V8mwZe
Mongolian (Oymiakon) Shaman in Siberia, Russia. That is his real outfit he wears. Very unique. TR
9 months ago
Mongolian (Oymiakon) Shaman in Siberia, Russia. That is his real outfit he wears. Very unique. TR
Find one of the most beautiful temples in the world in Nara, Japan. It is the 1,267 year old Todai-ji temple that houses a 15 meter Buddha Vairocana statue who is a cosmic and timeless Buddha. Emperor Shomu who sponsored this beautiful temple eventually abdicated and ordained as a Buddhist monk. Very interesting history and story. One of the places everyone should visit- https://bit.ly/2VgsHhK
9 months ago
Find one of the most beautiful temples in the world in Nara, Japan. It is the 1,267 year old Todai-ji temple that houses a 15 meter Buddha Vairocana statue who is a cosmic and timeless Buddha. Emperor Shomu who sponsored this beautiful temple eventually abdicated and ordained as a Buddhist monk. Very interesting history and story. One of the places everyone should visit- https://bit.ly/2VgsHhK
Manjusri Kumara (bodhisattva of wisdom), India, Pala dynesty, 9th century, stone, Honolulu Academy of Arts
9 months ago
Manjusri Kumara (bodhisattva of wisdom), India, Pala dynesty, 9th century, stone, Honolulu Academy of Arts
Silver Manjusri figure from Ngemplak Semongan (Indonesia). Apparently during the Shailendra Dynasty, Mahayana Buddhism was very strong in Indonesia. This Dynasty promoted Mahayana Buddhism and Manjushri was a principal Buddha of worship.
9 months ago
Silver Manjusri figure from Ngemplak Semongan (Indonesia). Apparently during the Shailendra Dynasty, Mahayana Buddhism was very strong in Indonesia. This Dynasty promoted Mahayana Buddhism and Manjushri was a principal Buddha of worship.
Click on "View All Photos" above to view more images

Videos On The Go

Please click on the images to watch video
 • Pig puts his toys away
  2 weeks ago
  Pig puts his toys away
  Animals are so intelligent. They can feel happiness, joy, pain, sorrow, just like humans. Always show kindness to them. Always show kindness to everyone.
 • Always be kind to animals-They deserve to live just like us.
  6 months ago
  Always be kind to animals-They deserve to live just like us.
  Whales and dolphins playing with each other in the Pacific sea. Nature is truly incredible!
 • Bodha stupa July 2019-
  6 months ago
  Bodha stupa July 2019-
  Rainy period
 • Cute Tara girl having a snack. She is one of Kechara Forest Retreat’s resident doggies.
  7 months ago
  Cute Tara girl having a snack. She is one of Kechara Forest Retreat’s resident doggies.
 • Your Next Meal!
  8 months ago
  Your Next Meal!
  Yummy? Tasty? Behind the scenes of the meat on your plates. Meat is a killing industry.
 • This is Daw
  8 months ago
  This is Daw
  This is what they do to get meat on tables, and to produce belts and jackets. Think twice before your next purchase.
 • Don’t Take My Mummy Away!
  8 months ago
  Don’t Take My Mummy Away!
  Look at the poor baby chasing after the mother. Why do we do that to them? It's time to seriously think about our choices in life and how they affect others. Be kind. Don't break up families.
 • They do this every day!
  8 months ago
  They do this every day!
  This is how they are being treated every day of their lives. Please do something to stop the brutality. Listen to their cries for help!
 • What happened at Fair Oaks Farm?
  8 months ago
  What happened at Fair Oaks Farm?
  The largest undercover dairy investigation of all time. See what they found out at Fair Oaks Farm.
 • She’s going to spend her whole life here without being able to move correctly. Like a machine. They are the slaves of the people and are viewed as a product. It’s immoral. Billions of terrestrial animals die annually. Billions. You can’t even imagine it. And all that because people don’t want to give up meat, even though there are so many alternatives. ~ Gabriel Azimov
  8 months ago
  She’s going to spend her whole life here without being able to move correctly. Like a machine. They are the slaves of the people and are viewed as a product. It’s immoral. Billions of terrestrial animals die annually. Billions. You can’t even imagine it. And all that because people don’t want to give up meat, even though there are so many alternatives. ~ Gabriel Azimov
 • Our Malaysian Prime Minister Dr. Mahathir speaks so well, logically and regarding our country’s collaboration with China for growth. It is refreshing to listen to Dr. Mahathir’s thoughts. He said our country can look to China for many more things such as technology and so on. Tsem Rinpoche
  9 months ago
  Our Malaysian Prime Minister Dr. Mahathir speaks so well, logically and regarding our country’s collaboration with China for growth. It is refreshing to listen to Dr. Mahathir’s thoughts. He said our country can look to China for many more things such as technology and so on. Tsem Rinpoche
 • This is the first time His Holiness Dalai Lama mentions he had some very serious illness. Very worrying. This video is captured April 2019.
  9 months ago
  This is the first time His Holiness Dalai Lama mentions he had some very serious illness. Very worrying. This video is captured April 2019.
 • Beautiful Monastery in Hong Kong
  9 months ago
  Beautiful Monastery in Hong Kong
 • This dog thanks his hero in such a touching way. Tsem Rinpoche
  9 months ago
  This dog thanks his hero in such a touching way. Tsem Rinpoche
 • Join Tsem Rinpoche in prayer for H.H. Dalai Lama’s long life~ https://www.youtube.com/watch?v=gYy7JcveikU&feature=youtu.be
  10 months ago
  Join Tsem Rinpoche in prayer for H.H. Dalai Lama’s long life~ https://www.youtube.com/watch?v=gYy7JcveikU&feature=youtu.be
 • These people going on pilgrimage to a holy mountain and prostrating out of devotion and for pilgrimage in Tibet. Such determination for spiritual practice. Tsem Rinpoche
  10 months ago
  These people going on pilgrimage to a holy mountain and prostrating out of devotion and for pilgrimage in Tibet. Such determination for spiritual practice. Tsem Rinpoche
 • Beautiful new casing in Kechara for Vajra Yogini. Tsem Rinpoche
  10 months ago
  Beautiful new casing in Kechara for Vajra Yogini. Tsem Rinpoche
 • Get ready to laugh real hard. This is Kechara’s version of “Whatever Happened to Baby Jane!” We have some real talents in this video clip.
  10 months ago
  Get ready to laugh real hard. This is Kechara’s version of “Whatever Happened to Baby Jane!” We have some real talents in this video clip.
 • Recitation of Dorje Dermo‘s mantra or the Dharani of Glorious Vajra Claws. This powerful mantra is meant to destroy all obstacles that come in our way. Beneficial to play this mantra in our environments.
  10 months ago
  Recitation of Dorje Dermo‘s mantra or the Dharani of Glorious Vajra Claws. This powerful mantra is meant to destroy all obstacles that come in our way. Beneficial to play this mantra in our environments.
 • Beautiful
  10 months ago
  Beautiful
  Beautiful sacred Severed Head Vajra Yogini from Tsem Rinpoche's personal shrine.
 • My little monster cute babies Dharma and Oser. Take a look and get a cute attack for the day! Tsem Rinpoche
  10 months ago
  My little monster cute babies Dharma and Oser. Take a look and get a cute attack for the day! Tsem Rinpoche
 • Plse watch this short video and see how all sentient beings are capable of tenderness and love. We should never hurt animals nor should we eat them. Tsem Rinpoche
  11 months ago
  Plse watch this short video and see how all sentient beings are capable of tenderness and love. We should never hurt animals nor should we eat them. Tsem Rinpoche
 • Cruelty of some people have no limits and it’s heartbreaking. Being kind cost nothing. Tsem Rinpoche
  11 months ago
  Cruelty of some people have no limits and it’s heartbreaking. Being kind cost nothing. Tsem Rinpoche
 • SUPER ADORABLE and must see
  1 years ago
  SUPER ADORABLE and must see
  Tsem Rinpoche's dog Oser girl enjoying her snack in her play pen.
 • Cute!
  1 years ago
  Cute!
  Oser girl loves the balcony so much. - https://www.youtube.com/watch?v=RTcoWpKJm2c
 • Uncle Wong
  1 years ago
  Uncle Wong
  We were told by Uncle Wong he is very faithful toward Dorje Shugden. Dorje Shugden has extended help to him on several occasions and now Uncle Wong comes daily to make incense offerings to Dorje Shugden. He is grateful towards the help he was given.
 • Tsem Rinpoche’s Schnauzer Dharma boy fights Robot sphere from Arkonide!
  1 years ago
  Tsem Rinpoche’s Schnauzer Dharma boy fights Robot sphere from Arkonide!
 • Cute baby owl found and rescued
  1 years ago
  Cute baby owl found and rescued
  We rescued a lost baby owl in Kechara Forest Retreat.
 • Nice cups from Kechara!!
  1 years ago
  Nice cups from Kechara!!
  Dorje Shugden people's lives matter!
 • Enjoy a peaceful morning at Kechara Forest Retreat
  1 years ago
  Enjoy a peaceful morning at Kechara Forest Retreat
  Chirping birds and other forest animals create a joyful melody at the Vajrayogini stupa in Kechara Forest Retreat (Bentong, Malaysia).
 • This topic is so hot in many circles right now.
  2 yearss ago
  This topic is so hot in many circles right now.
  This video is thought-provoking and very interesting. Watch! Thanks so much to our friends at LIVEKINDLY.
 • Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
  2 yearss ago
  Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
 • BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
  2 yearss ago
  BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
 • Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
  2 yearss ago
  Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
 • Do psychic mediums have messages from beyond?
  2 yearss ago
  Do psychic mediums have messages from beyond?
 • Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
  2 yearss ago
  Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
 • This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  2 yearss ago
  This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  she received “one last visit from an old friend” 💔💔
 • Bigfoot sighted again and made it to the news.
  2 yearss ago
  Bigfoot sighted again and made it to the news.
 • Casper is such a cute and adorable. I like him.
  2 yearss ago
  Casper is such a cute and adorable. I like him.
 • Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
  2 yearss ago
  Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
 • Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
  2 yearss ago
  Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
 • Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
  2 yearss ago
  Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
 • What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  2 yearss ago
  What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  Sick animals are more profitable... farms calculate how close to death they can keep animals without killing them. That's the business model. How quickly they can be made to grow, how tightly they can be packed, how much or how little can they eat, how sick they can get without dying... We live in a world in which it's conventional to treat an animal like a block of wood. ~ Jonathan Safran Foer
 • This video went viral and it's a must watch!!
  2 yearss ago
  This video went viral and it's a must watch!!
 • SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  2 yearss ago
  SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  This happens daily in slaughterhouse so you can get your pork and Bak ku teh. Stop eating meat.

ASK A PASTOR


Ask the Pastors

A section for you to clarify your Dharma questions with Kechara’s esteemed pastors.

Just post your name and your question below and one of our pastors will provide you with an answer.

Scroll down and click on "View All Questions" to view archived questions.

View All Questions

CHAT PICTURES

Throwback KSDS Graduation - All kids were so excited with to perform. Lin Mun KSDS
7 days ago
Throwback KSDS Graduation - All kids were so excited with to perform. Lin Mun KSDS
Throwback WOAH camp 2016 - DIY soap. So interesting. Lin Mun KSDS
7 days ago
Throwback WOAH camp 2016 - DIY soap. So interesting. Lin Mun KSDS
Children learning the method to make water offering to Buddha. Lin Mun KSDS
7 days ago
Children learning the method to make water offering to Buddha. Lin Mun KSDS
Monthly animal liberation in Kechara House. KSDS have opportunity to participate in the meritorious activity every mth. Lin Mun KSDS
7 days ago
Monthly animal liberation in Kechara House. KSDS have opportunity to participate in the meritorious activity every mth. Lin Mun KSDS
Throwback Kids camp 2019 - Wonderful volunteers. Lin Mun KSDS
7 days ago
Throwback Kids camp 2019 - Wonderful volunteers. Lin Mun KSDS
Throwback Kids camp 2019 - The nature of KFR is expressed on this drawing. Lin Mun KSDS
7 days ago
Throwback Kids camp 2019 - The nature of KFR is expressed on this drawing. Lin Mun KSDS
Special thanks to Hue, one of our dedicated members in Kechara Penang Study Group. Thanks for helping out during our bird liberation. ~Jacinta
1 week ago
Special thanks to Hue, one of our dedicated members in Kechara Penang Study Group. Thanks for helping out during our bird liberation. ~Jacinta
Animal Liberation is one of the great ways to show empathy, kindness and compassion to kids. Start them early! ~Jacinta, Kechara Penang Study Group
1 week ago
Animal Liberation is one of the great ways to show empathy, kindness and compassion to kids. Start them early! ~Jacinta, Kechara Penang Study Group
The merits from life liberation are varied and boundless ~Jacinta, Kechara Penang Study Group
1 week ago
The merits from life liberation are varied and boundless ~Jacinta, Kechara Penang Study Group
It is essential for us to properly 'Taking Refuge' before we start any event. “Taking refuge” is where one seeks guidance and to turns to the Triple Gem for liberation and salvation from suffering. We hope these birds will be liberated from sufferings soon. ~Jacinta
1 week ago
It is essential for us to properly 'Taking Refuge' before we start any event. “Taking refuge” is where one seeks guidance and to turns to the Triple Gem for liberation and salvation from suffering. We hope these birds will be liberated from sufferings soon. ~Jacinta
Recitation of Medicine Buddha mantras during Bird Liberation by Kechara Penang Study Group ~Jacinta
1 week ago
Recitation of Medicine Buddha mantras during Bird Liberation by Kechara Penang Study Group ~Jacinta
Paying homage to Lama Tsongkhapa, Dorje Shugden and The Three Jewels by Ms. Leow. So Kin Hoe (KISG)
2 weeks ago
Paying homage to Lama Tsongkhapa, Dorje Shugden and The Three Jewels by Ms. Leow. So Kin Hoe (KISG)
Mr. Lim offered Serkym to Dorje Shugden on behalf of KISG. So Kin Hoe (KISG)
2 weeks ago
Mr. Lim offered Serkym to Dorje Shugden on behalf of KISG. So Kin Hoe (KISG)
Ms. Leow offered lights & incense to Lama Tsongkhapa, Dorje Shugden and all Buddhas prior to the puja. So Kin Hoe (KISG)
2 weeks ago
Ms. Leow offered lights & incense to Lama Tsongkhapa, Dorje Shugden and all Buddhas prior to the puja. So Kin Hoe (KISG)
Kechara Ipoh Study Group has carried out weekly Dorje Shugden puja in Ipoh. So Kin Hoe (KISG)
2 weeks ago
Kechara Ipoh Study Group has carried out weekly Dorje Shugden puja in Ipoh. So Kin Hoe (KISG)
KISG started our 2020 first weekend with Mother Tara prayer recitations in Ipoh. So Kin Hoe (KISG)
3 weeks ago
KISG started our 2020 first weekend with Mother Tara prayer recitations in Ipoh. So Kin Hoe (KISG)
Kids camp 2019 - Exciting stack up game. The kids enjoyed it very much. Lin Mun KSDS
1 month ago
Kids camp 2019 - Exciting stack up game. The kids enjoyed it very much. Lin Mun KSDS
Kids camp 2019 - Super delicious fried rice and decorated with heart. Lin Mun KSDS
1 month ago
Kids camp 2019 - Super delicious fried rice and decorated with heart. Lin Mun KSDS
Kids camp 2019 - Beautiful farm in Kechara Forest Retreat. Lin Mun KSDS
1 month ago
Kids camp 2019 - Beautiful farm in Kechara Forest Retreat. Lin Mun KSDS
Kids camp 2019 - Completion of puzzle game. Look at their happy faces. Lin Mun KSDS
1 month ago
Kids camp 2019 - Completion of puzzle game. Look at their happy faces. Lin Mun KSDS
KISG carried out weekly Dorje Shugden puja in Ipoh on Tuesday's evening. So Kin Hoe (KISG)
1 month ago
KISG carried out weekly Dorje Shugden puja in Ipoh on Tuesday's evening. So Kin Hoe (KISG)
Long beans from our Kechara Farm 2019 harvested for our community here in Kechara Forest Retreat.
1 month ago
Long beans from our Kechara Farm 2019 harvested for our community here in Kechara Forest Retreat.
Bountiful harvest from our Kechara Farm 2019 for our community. Here are some long beans, four-angled beans, bitter gourds and karelas!
1 month ago
Bountiful harvest from our Kechara Farm 2019 for our community. Here are some long beans, four-angled beans, bitter gourds and karelas!
Bountiful harvest from our Kechara Farm 2019 for our community. This is Malabar spinach which is a herbal healer.
1 month ago
Bountiful harvest from our Kechara Farm 2019 for our community. This is Malabar spinach which is a herbal healer.
Bountiful harvest from our Kechara Farm 2019 for our community. This is Kangkung or water spinach.
1 month ago
Bountiful harvest from our Kechara Farm 2019 for our community. This is Kangkung or water spinach.
The Promise
  These books will change your life
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Rinpoche's Medical Fund
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

Archives

YOUR FEEDBACK

Live Visitors Counter
Page Views By Country
United States 4,958,480
Malaysia 4,146,934
India 1,698,556
Nepal 791,637
Singapore 769,275
United Kingdom 688,013
Canada 593,671
Bhutan 570,559
Australia 456,603
Philippines 361,479
Indonesia 345,944
Germany 278,878
France 267,541
Brazil 191,399
Taiwan 177,180
Vietnam 177,154
Thailand 173,794
Italy 136,264
Mongolia 131,648
Spain 129,421
Portugal 127,281
Netherlands 116,620
Turkey 115,665
United Arab Emirates 107,235
Russia 94,443
Romania 88,119
Hong Kong 86,202
Sri Lanka 85,608
South Africa 79,375
Mexico 77,351
Myanmar (Burma) 73,451
New Zealand 70,826
Switzerland 66,818
Japan 65,674
Cambodia 60,110
South Korea 59,863
Bangladesh 54,480
Pakistan 54,411
China 51,623
Total Pageviews: 20,098,622

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....