Posts Tagged ‘ wealth ’

கேச்சாரா ஃபோரெஸ்ட் ரீட்ரீட்டிற்கு கியான்ஸே சிலை வந்தடைந்துள்ளது

Feb 18, 2019
கேச்சாரா ஃபோரெஸ்ட் ரீட்ரீட்டிற்கு கியான்ஸே சிலை வந்தடைந்துள்ளது

(5-Foot Gyenze Statue Arrives in Kechara Forest Retreat) ரத்னா ஷுக்டேன் என்றழைக்கப்படும் கியான்ஸே, தர்மத்தின் பாதுகாவல‌ரான டோர்ஜே ஷுக்டேன் அவர்களின் மிக முக்கியமான ஐந்து அவதாரங்களில் ஒருவராவார்.

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Kechara - 13 Depts, தமிழ் | 4 Comments »

Powerhouse Pujas in December 2018. Don’t Miss Out!

Dec 13, 2018
Powerhouse Pujas in December 2018. Don’t Miss Out!

To end the year on a high note and kick off the new year with a bang, we'll be hosting several power-charged pujas throughout the month of December in Wisdom Hall, Kechara Forest Retreat.

Read more »

Tags: , , , , , ,
Posted in Kechara - 13 Depts | 7 Comments »

5尺金泽(财王)像驾临克切拉禅修林

Oct 3, 2018
5尺金泽(财王)像驾临克切拉禅修林

金泽, 或称大宝雄登,是佛教护法多杰雄登五部的其中一个化身。多杰雄登的此一化身以增益相示现。心诚的行者若供奉金泽,我们将召唤其加持,来增长我们内、外之财富,健康及福德资粮。

Read more »

Tags: , , , , , ,
Posted in Asia, Dorje Shugden, Kechara - 13 Depts, Malaysia, Travel, 中文 | 3 Comments »

வாழ்க்கையின் ஆழமான அர்த்தத்தை அறிய டோர்ஜே ஷுக்டேனுன்

Apr 17, 2018
வாழ்க்கையின் ஆழமான அர்த்தத்தை அறிய  டோர்ஜே ஷுக்டேனுன்

(Finding Deeper Meaning in Life with Dorje Shugden) மாநகரங்களில் வாழும் மக்கள் அவர்கள் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் அங்குள்ள பரபரப்பான வாழ்க்கைக்குப் பழக்கப்பட்டவர்களாகிறார்கள்.

Read more »

Tags: , , , , , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Guest Contributors, தமிழ் | No Comments »

Finding Deeper Meaning in Life with Dorje Shugden

Apr 17, 2018
Finding Deeper Meaning in Life with Dorje Shugden

For many, life is a constant pursuit of material possessions and tangible achievements. Yet, having achieved our goals and dreams, we may find there is a feeling of emptiness deep within our minds...

Read more »

Tags: , , , , , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Guest Contributors | 26 Comments »

Gods, Symbols and Creatures of Luck

Apr 11, 2018
Gods, Symbols and Creatures of Luck

The belief that luck is a potent factor in our daily lives transcends the barriers of geography, culture, race and religion; it is deeply embedded in our collective consciousness. Most of the symbols that we use to attract good fortune...

Read more »

Tags: , , , , , , , , , ,
Posted in Art, Architecture & Culture, Guest Contributors | 26 Comments »

Yangdup Wealth Puja 2017

Feb 23, 2017
Yangdup Wealth Puja 2017

(By Tsem Rinpoche and Admin) Wealth. Many seek it, covet it and live it. But what is wealth really? By common definition, wealth is an abundance of valuable possessions, resources or money and is sought after for many reasons. Some chase wealth to lead a comfortable life, some as a status symbol and to...

Read more »

Tags: , , , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden, Kechara - 13 Depts | 21 Comments »

Making Water Offerings to the Buddhas

Dec 2, 2013
Making Water Offerings to the Buddhas

(By Tsem Rinpoche) The practice of making water offerings to the Buddhas is to generate the merits for the success of our spiritual practice...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Videos | 35 Comments »

GFWP colouring contest

Jan 7, 2012
GFWP colouring contest

This morning at the Kechara Grand Festival of Wealth and Protection (GFWP), we had a colouring contest which started at 9.30 am. 30 people participated… both children and adults...

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Students & Friends | 6 Comments »

Grand Festival of Wealth and Protection 2012

Jan 7, 2012
Grand Festival of Wealth and Protection 2012

For the next two days, Kechara is holding the 2012 Grand Festival of Wealth and Protection (GFWP)! Last year’s Grand Setrap Puja was such a successful event, that for this year’s event it’s being held at the heart of Kuala Lumpur’s city center, at Chin Woo Stadium!...

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Bahasa Melayu, Current Affairs & News, Students & Friends | 12 Comments »

Kechara’s Grand Festival of Wealth & Protection 2012

Jan 3, 2012
Kechara’s Grand Festival of Wealth & Protection 2012

This is a special yearly event we are holding that attracts hundreds. Many Kecharians work very hard to organize this and there are many activities involved that would prove interesting for individuals and families. (I will post pictures of the event here later) But for now, please join us this year. You will learn...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Kechara - 13 Depts | 4 Comments »

Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 中文聊天室时间表

THURSDAY
10 - 11PM (GMT +8)
6 - 7AM (PST)
(除了每个月的第一个星期五)
SUNDAY
8 - 9PM (GMT +8)
4 - 5AM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR DECEMBER / 十二月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: https://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

Previous Live Videos

MORE VIDEOS

Shugdenpas Speaking Up Across The Globe

From Europe Shugden Association:


MORE VIDEOS

From Tibetan Public Talk:


MORE VIDEOS

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

Total views today
2,988
Total views up to date
19,227,397

Stay Updated

What Am I Writing Now

@tsemrinpoche on Instagram

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche
The Promise
  These books will change your life
  Tsem Rinpoche's Long Life Prayer by H.H. Trijang Choktrul Rinpoche
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Rinpoche's Medical Fund
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

YOUR FEEDBACK

Live Visitors Counter
Page Views By Country
United States 4,271,751
Malaysia 4,121,115
India 1,680,079
Nepal 788,434
Singapore 756,125
United Kingdom 674,128
Canada 585,298
Bhutan 562,574
Australia 451,118
Philippines 349,950
Indonesia 343,798
Germany 275,317
France 266,472
Brazil 189,025
Taiwan 176,549
Vietnam 175,707
Thailand 172,566
Italy 135,111
Mongolia 131,297
Spain 128,553
Portugal 126,905
Turkey 115,243
Netherlands 114,742
United Arab Emirates 100,424
Russia 93,914
Romania 87,666
Hong Kong 85,480
Sri Lanka 84,458
South Africa 78,122
Mexico 76,438
Myanmar (Burma) 72,902
New Zealand 70,122
Switzerland 66,162
Japan 64,767
South Korea 59,510
Cambodia 59,429
Bangladesh 54,137
Pakistan 53,562
China 48,574
Total Pageviews: 19,227,319

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....