Posts Tagged ‘ religion ’

டோர்ஜே ஷுக்டேன் அவர்களை எல்லா இடங்களுக்கும் கொண்டு செல்வோம்! (ஆங்கிலம், திபெத், சீனம், ஹிந்தி, தமிழ் மற்றும் நேபாளம்)

Apr 5, 2021
டோர்ஜே ஷுக்டேன் அவர்களை எல்லா இடங்களுக்கும் கொண்டு செல்வோம்! (ஆங்கிலம், திபெத், சீனம், ஹிந்தி, தமிழ் மற்றும் நேபாளம்)

டோர்ஜே ஷுக்டேன் அவர்களை பிரபலப்படுத்துவதில் எங்களுடன் இணைந்து கொள்ள வாருங்கள். டோர்ஜே ஷுக்டேன் அவர்களின் வழிபாட்டால் கிடைக்கும் நன்மைகளை உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்களுக்கு கொண்டு

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Downloads, தமிழ் | 13 Comments »

Thank You For The Positivity

Mar 29, 2021
Thank You For The Positivity

Since Rinpoche began speaking about the Dorje Shugden practice in public, there have been detractors and critics who have directed insults, vulgarities and violent remarks towards Rinpoche. Encouragingly however, there have also been many positive comments and messages of support for Rinpoche. We, as Rinpoche’s students, have collected them here, to give encouragement and...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Behind The Scenes, Dorje Shugden | 38 Comments »

把多杰雄登带到每个角落!(中文、英文、藏文 བོད་ཡིག、印度文 हिंदी、淡米尔文 தமிழ் 和尼泊尔文 नेपाली)

Mar 22, 2021
把多杰雄登带到每个角落!(中文、英文、藏文 བོད་ཡིག、印度文 हिंदी、淡米尔文 தமிழ் 和尼泊尔文 नेपाली)

欢迎大家一同加入我们推广多杰雄登的行列,将多杰雄登修持的益处带到世界的每个角落,让人们跟文殊菩萨化身的证悟护法神结缘。

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Downloads, 中文 | 11 Comments »

They want to kill me

Jan 25, 2021
They want to kill me

  Dear friends, This has become truly serious. It’s one thing when people constantly bash you and slander you for your religious beliefs, but another when they actually say your life will end this year because of your religious beliefs. They said clearly I will die this year. What is amazing is others stand by...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Dorje Shugden | 412 Comments »

Dalai Lama blesses Setrap Chapel in Gaden Monastery

Jan 11, 2021
Dalai Lama blesses Setrap Chapel in Gaden Monastery

(By Tsem Rinpoche) Dharma protector practice is widely believed to be a subsidiary practice of Tibetan Buddhism that has become wildly popular both within lay and monastic circles. Hence, every Tibetan institution has their own Dharma protector to safeguard the organisation and its interests. This is also seen within the great monastic establishments of...

Read more »

Tags: , , , , , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden, Great Lamas & Masters | 60 Comments »

Why Hide and Attack A Monk?

Dec 28, 2020
Why Hide and Attack A Monk?

Dear friends, Throughout my years of teaching Dharma, I have met many students and thousands of people coming with many expectations… not only in Malaysia, in many countries and also online. We hear this student or person is not happy with this and left or said this or that often. But rarely do teachers speak...

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Students & Friends | 147 Comments »

༄༅།།འཛམ་གླིང་གང་སར་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བརྒྱུད་མི་ཉམས་སྲོལ་འཛིན་བྱེད་དགོས༏ (དབྱིན་ཡིག ། English བོད་ཡིག ། Tibetan རྒྱ་ཡིག ། Chinese ཧིན་ཡིག ། Hindi ཏ་མིལ་ཡིག ། Tamil དང་བལ་ཡིག ། Nepali)

Dec 21, 2020
༄༅།།འཛམ་གླིང་གང་སར་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བརྒྱུད་མི་ཉམས་སྲོལ་འཛིན་བྱེད་དགོས༏ (དབྱིན་ཡིག ། English བོད་ཡིག ། Tibetan རྒྱ་ཡིག ། Chinese ཧིན་ཡིག ། Hindi ཏ་མིལ་ཡིག ། Tamil དང་བལ་ཡིག ། Nepali)

༄༅།།ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བརྒྱུད་མི་ཉམས་སྲོལ་འཛིན་བྱེད་ནས་གོང་སྤེལ་དུ་གཏོང་ཕྱིར་ང་ཚོ་དང་འབྲེལ་ཞུགས་གནང་བར་ཕེབས་ཤོག །རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བརྒྱུད་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་ཕན་ཡོན་འདི་འཛམ་གླིང་གང་སར་གོང་སྤེལ་དུ་གཏོང་ནས། འགྲོ་ཀུན་ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལས་ལྷག་པ་མེད་པའི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དེ་ཉིད་དང་གཉེར་དུ་གཏད་བར་བྱའོ།།

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Downloads, བོད་ཡིག | 12 Comments »

दोर्जे शुग्देन सबै ठाँउमा फैलाउ। (अंग्रेजी English, तिब्बती བོད་ཡིག, चिनियाँ 中文, हिन्दी, तामील தமிழ் र नेपाली)

Dec 14, 2020
दोर्जे शुग्देन सबै ठाँउमा फैलाउ। (अंग्रेजी English, तिब्बती བོད་ཡིག, चिनियाँ 中文, हिन्दी, तामील தமிழ் र नेपाली)

आउनुहोस! दोर्जे शुग्देनको प्रचार गर्ने कार्यमा सहभागीभई हामीलाई साथ दिनुहोस् । यसरी विश्व भर मा रहेका मानिसहरूले दोर्जे शुग्देनका पुजा-पाठ बाट हुने लाभहरू उठाऊन सकुन

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Downloads, नेपाली | 10 Comments »

दोर्जी शुगदेनको सभी जगह ले आओ। (हिन्दी, अंग्रजी English, तिबेटीयन བོད་ཡིག, चाइनीस 中文, तामील தமிழ், और नेपाली)

Dec 7, 2020
दोर्जी शुगदेनको सभी जगह ले आओ। (हिन्दी, अंग्रजी English, तिबेटीयन བོད་ཡིག, चाइनीस 中文, तामील தமிழ், और नेपाली)

आइये दोर्जी शुगदेन भगवानका अभ्यास स्थापित करनेके लिए हमारे साथ शरिफ होकर उनके अभ्यासको दुनियाके कोने कोने तक प्रसारित कीजीए और जो लोगोको ज्ञानी बुद्धा मंजू़श्रीेेकी जानकारी प्राप्त न भी हो उन्हे भी हमारे साथ जुडिये। यदि आप विद्यार्थी हो, व्यवसाय,गृहिणी, किसान, वैज्ञानिक, और दाक्तर हो, हमारे जीवनमें मन और आघ्यात्मिक विकासके लिए दोर्जी...

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Downloads | 9 Comments »

Geshe Yonten Gyatso shares his memories about Tsem Rinpoche as a special child

Nov 16, 2020
Geshe Yonten Gyatso shares his memories about Tsem Rinpoche as a special child

Over the years Kechara students have gone to H.E. Tsem Rinpoche’s home and headquarters Gaden Shartse Monastery, and various other places around the world where they have met many of Rinpoche’s friends, peers and lamas. Each time, they have given us a beautiful sharing about Rinpoche and his qualities that Rinpoche would not talk...

Read more »

Tags: , , , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Great Lamas & Masters | 15 Comments »

Geshe Jangchup Dorje shares so accurately about Tsem Rinpoche

Nov 9, 2020
Geshe Jangchup Dorje shares so accurately about Tsem Rinpoche

Over the years Kechara students have gone to H.E. Tsem Rinpoche’s home and headquarters Gaden Shartse Monastery, and various other places around the world where they have met many of Rinpoche’s friends, peers and lamas. Each time, they have given us a beautiful sharing about Rinpoche and his qualities that Rinpoche would not talk...

Read more »

Tags: , , , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Great Lamas & Masters | 13 Comments »

Gen Gelong (ex-Gekul / Disciplinarian) shares beautifully about Tsem Rinpoche

Nov 2, 2020
Gen Gelong (ex-Gekul / Disciplinarian) shares beautifully about Tsem Rinpoche

Over the years Kechara students have gone to H.E. Tsem Rinpoche’s home and headquarters Gaden Shartse Monastery, and various other places around the world where they have met many of Rinpoche’s friends, peers and lamas. Each time, they have given us a beautiful sharing about Rinpoche and his qualities that Rinpoche would not talk...

Read more »

Tags: , , , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Great Lamas & Masters | 12 Comments »

Geshe Yeshe of Jangtse Monastery speaks about his conclusions on Tsem Rinpoche

Oct 26, 2020
Geshe Yeshe of Jangtse Monastery speaks about his conclusions on Tsem Rinpoche

Over the years Kechara students have gone to H.E. Tsem Rinpoche’s home and headquarters Gaden Shartse Monastery, and various other places around the world where they have met many of Rinpoche’s friends, peers and lamas. Each time, they have given us a beautiful sharing about Rinpoche and his qualities that Rinpoche would not talk...

Read more »

Tags: , , , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Great Lamas & Masters | 12 Comments »

Ani Lobsang Drolma shares about Tsem Rinpoche’s teen years in Los Angeles

Oct 19, 2020
Ani Lobsang Drolma shares about Tsem Rinpoche’s teen years in Los Angeles

Over the years Kechara students have gone to H.E. Tsem Rinpoche’s home and headquarters Gaden Shartse Monastery, and various other places around the world where they have met many of Rinpoche’s friends, peers and lamas. Each time, they have given us a beautiful sharing about Rinpoche and his qualities that Rinpoche would not talk...

Read more »

Tags: , , , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Great Lamas & Masters | 12 Comments »

Anila Thubten Chonyid shares about Tsem Rinpoche’s difficult childhood

Oct 12, 2020
Anila Thubten Chonyid shares about Tsem Rinpoche’s difficult childhood

Over the years Kechara students have gone to H.E. Tsem Rinpoche’s home and headquarters Gaden Shartse Monastery, and various other places around the world where they have met many of Rinpoche’s friends, peers and lamas. Each time, they have given us a beautiful sharing about Rinpoche and his qualities that Rinpoche would not talk...

Read more »

Tags: , , , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Great Lamas & Masters | 13 Comments »

Geshe Tenzing Dakpa concluded Tsem Rinpoche was a tulku as a child

Oct 5, 2020
Geshe Tenzing Dakpa concluded Tsem Rinpoche was a tulku as a child

Over the years Kechara students have gone to H.E. Tsem Rinpoche’s home and headquarters Gaden Shartse Monastery, and various other places around the world where they have met many of Rinpoche’s friends, peers and lamas. Each time, they have given us a beautiful sharing about Rinpoche and his qualities that Rinpoche would not talk...

Read more »

Tags: , , , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Great Lamas & Masters | 14 Comments »

Geshe Lobsang Wangchuk shares beautifully about Tsem Rinpoche

Sep 28, 2020
Geshe Lobsang Wangchuk shares beautifully about Tsem Rinpoche

Over the years Kechara students have gone to H.E. Tsem Rinpoche’s home and headquarters Gaden Shartse Monastery, and various other places around the world where they have met many of Rinpoche’s friends, peers and lamas. Each time, they have given us a beautiful sharing about Rinpoche and his qualities that Rinpoche would not talk...

Read more »

Tags: , , , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Great Lamas & Masters | 13 Comments »

Geshe Lobsang Phuntsok speaks so eloquently about Tsem Rinpoche

Sep 21, 2020
Geshe Lobsang Phuntsok speaks so eloquently about Tsem Rinpoche

Over the years Kechara students have gone to H.E. Tsem Rinpoche’s home and headquarters Gaden Shartse Monastery, and various other places around the world where they have met many of Rinpoche’s friends, peers and lamas. Each time, they have given us a beautiful sharing about Rinpoche and his qualities that Rinpoche would not talk...

Read more »

Tags: , , , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Great Lamas & Masters | 16 Comments »

十世班禅著作集

Aug 24, 2020
十世班禅著作集

致世界各地的朋友们: 很高兴能在这里为大家呈现另一珍贵文献——至尊十世班禅大师的著作集(桑本)。

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Downloads, 中文 | 11 Comments »

Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 聊天室时间表

(除了每个月的第一个星期五)
SUNDAY
8 - 9PM (GMT +8)
4 - 5AM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR JUNE / 六月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: https://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

Previous Live Videos

MORE VIDEOS

Shugdenpas Speaking Up Across The Globe

From Europe Shugden Association:


MORE VIDEOS

From Tibetan Public Talk:


MORE VIDEOS

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

Total views today
4,066
Total views up to date
22,457,700

Stay Updated

What Am I Writing Now

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche
The Promise
  These books will change your life
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

YOUR FEEDBACK

Live Visitors Counter
Page Views By Country
United States 5,739,444
Malaysia 4,469,020
India 1,946,198
Nepal 832,444
Singapore 824,998
United Kingdom 772,514
Bhutan 680,350
Canada 667,531
Australia 510,062
Philippines 424,767
Indonesia 396,428
Germany 308,844
France 284,414
Brazil 216,542
Vietnam 192,853
Thailand 190,312
Taiwan 189,125
Italy 151,380
Spain 141,437
Mongolia 138,266
Portugal 132,179
Netherlands 131,555
Turkey 122,465
United Arab Emirates 114,697
Russia 103,121
Sri Lanka 101,454
South Africa 96,133
Romania 95,435
Hong Kong 95,424
Mexico 86,084
China 81,286
New Zealand 79,043
Myanmar (Burma) 78,954
Japan 77,154
Switzerland 76,288
South Korea 66,030
Cambodia 63,208
Pakistan 61,740
Bangladesh 58,261
Total Pageviews: 22,457,706

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....