Posts Tagged ‘ dorje shugden ’

கேச்சாரா ஃபோரெஸ்ட் ரீட்ரீட்டிற்கு கியான்ஸே சிலை வந்தடைந்துள்ளது

Feb 18, 2019
கேச்சாரா ஃபோரெஸ்ட் ரீட்ரீட்டிற்கு கியான்ஸே சிலை வந்தடைந்துள்ளது

(5-Foot Gyenze Statue Arrives in Kechara Forest Retreat) ரத்னா ஷுக்டேன் என்றழைக்கப்படும் கியான்ஸே, தர்மத்தின் பாதுகாவல‌ரான டோர்ஜே ஷுக்டேன் அவர்களின் மிக முக்கியமான ஐந்து அவதாரங்களில் ஒருவராவார்.

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Kechara - 13 Depts, தமிழ் | No Comments »

དཔེ་རིས་དེར་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས།

Feb 11, 2019
དཔེ་རིས་དེར་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས།

(Powerful Qualities of Dorje Shugden in Memes) འཛམ་གླིང་གང་སར་བཞུགས་པའི་གྲོགས་པོ་རྣམས་པ་ཚོ། ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ནི་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཞིག་ཡིན།

Read more »

Tags: , , , , , , , ,
Posted in Dorje Shugden, བོད་ཡིག | 25 Comments »

केचारा फरेस्ट रिट्रीटमा आफ्नो कर्म कसरी शुद्धिकरण गर्ने

Feb 5, 2019
केचारा फरेस्ट रिट्रीटमा आफ्नो कर्म कसरी शुद्धिकरण गर्ने

(How to Purify Your Karma in Kechara Forest Retreat) मेरा विद्यार्थीहरुमध्ये एक, केन्ट कोक, मुटुको रोगका कारण अस्वस्थ छन् ।

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, नेपाली | No Comments »

Aghori

Feb 4, 2019
Aghori

(By Tsem Rinpoche) Dear friends, I came across something very interesting. There are many methods to the divine, or finding God or connecting to a sacred heaven since the beginning of time. As trends change, so do worship. The Hindu faith has over 1.2 billion adherents in the world and it is over 5,000...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Dorje Shugden | 71 Comments »

Choijin Lama: The State Oracle of Mongolia

Jan 30, 2019
Photograph of Choijin Lama Luvsankhaidav

(By Tsem Rinpoche and Seow Choong Liang)   Buddhism in Mongolia The First Wave According to the Origins of Dharma in the Hor Regions by the great Mongolian scholar Lobsang Tamdrin, Buddhism was brought to the Hor Region (northern Kham, Tibet) during the Mongol Yuan Dynasty in three waves. The first wave was during...

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden | 3 Comments »

A Wish-fulfilling Shrine

Jan 28, 2019
A Wish-fulfilling Shrine

阅读中文文章,点击这里:https://www.tsemrinpoche.com/?p=185278 The Kechara Buddhist Organisation’s Puja (prayers and rituals) House was established to perform a wide range of authentic prayers and rituals for the sick, dying, deceased and those who are going through tremendous obstacles; or even simply wishing to invoke the powers of the Buddhas for their wellbeing or success. Amongst the many pujas that are available at our Puja House, the Dorje Shugden and Medicine Buddha pujas are the most popular due to their effectiveness in removing obstacles, healin...

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden | 7 Comments »

Ten Counterproductive Behaviors of Well-Intentioned People

Jan 21, 2019
Ten Counterproductive Behaviors of Well-Intentioned People

(By Tsem Rinpoche and Sarah) The Dorje Shugden controversy is still at large, and if anyone has even known me for a minute, they would know I am a Buddhist practitioner, oppressed due to my choice of religion. Being a part of a discriminated and oppressed group is never pleasant. Many of us have...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Dorje Shugden, Guest Contributors, Inspiration & Worthy Words | 21 Comments »

Biography: The 4th Tagphu Pemavajra Jampel Tenpai Ngodrub

Dec 31, 2018
Biography: The 4th Tagphu Pemavajra Jampel Tenpai Ngodrub

It would not be far-fetched to say that most influential Gelug lamas of today would consider H.H. Kyabje Pabongka Rinpoche as their direct teacher, or as their lineage teacher through his heart son H.H. Kyabje Trijang Rinpoche. However, in present times, few are aware of Pabongka Rinpoche’s teacher, His Holiness the 4th Tagphu Pemavajra...

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Guest Contributors, H.H. Kyabje Pabongka Rinpoche | 31 Comments »

Grand Puja at Malacca’s Dorje Shugden Chapel! | 马六甲多杰雄登“财王庙”的多杰雄登大法会!

Dec 20, 2018
Grand Puja at Malacca’s Dorje Shugden Chapel! | 马六甲多杰雄登“财王庙”的多杰雄登大法会!

(译文请往下看) Dear friends around the world, On November 24, 2018, a grand Dorje Shugden puja was conducted at Malacca’s Dorje Shugden Chapel to commemorate the chapel’s 3rd anniversary. Three years ago, some of my devoted students heard that I had the wish of having a chapel to Dorje Shugden in Malacca. I have visited Malacca many times and some of my oldest students live there. They made my wish come true on October 10, 2015. These students, wanting others to benefit from the practice of Dorje Shugden just like they had, found the place, had it re...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Dorje Shugden, Study Groups | 9 Comments »

Nechung – The Retiring Devil of Tibet

Dec 3, 2018
Nechung – The Retiring Devil of Tibet

(By Tsem Rinpoche and Pastor Adeline) Dear friends around the world, I am honoured to have been given the privilege of presenting my research on Nechung with all of you, here on His Eminence the 25th Tsem Rinpoche’s blog. Nechung has been a Tibetan Buddhist Dharma protector for the past 1,300 years, keeping his...

Read more »

Tags: , , , , , , , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden, Guest Contributors | 90 Comments »

བོད་པའི་བླ་མས་ནོར་འཁྲུལ་བྱས་སྲིད་དམ།

Dec 1, 2018
བོད་པའི་བླ་མས་ནོར་འཁྲུལ་བྱས་སྲིད་དམ།

(Can Tibetan Lamas Make Mistakes?) ཤུགས་ལྡན་གྱི་རྙོག་དྲ་ནི་ཡིད་སྐྱོ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། གནས་སྟངས་འདི་མཇུག་མ་སྒྲིལ་བར་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། ང་རང་༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་འདོད་མེད།

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Dorje Shugden, བོད་ཡིག | 2 Comments »

Dorje Shugden’s Dice Divination

Nov 30, 2018
Dorje Shugden’s Dice Divination

Dear friends, One of the ways the Buddhas and enlightened beings help us is by giving us prophecies and divinations. If we trust the Buddhas and follow their advice given through divinations, then we will be able to avoid disasters or change our approach to certain aspects of our lives or important undertakings to...

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden | 10 Comments »

རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་དང་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ལོག་བཤད་བྱེད་ཡོད་པ་དེ་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཕྱོགས་བསྡུས།

Nov 30, 2018
རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་དང་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ལོག་བཤད་བྱེད་ཡོད་པ་དེ་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཕྱོགས་བསྡུས།

(Videos Redressing the Misinformation About Dorje Shugden and the Tibetan Situation) བོད་མིའི་སྒྲིགས་འཛུགས་ཡང་ན་རྡ་སར་གནས་པའི་བོད་གཞུང་དེས། དེ་ཚོ་སོ་སོའི་དམངས་གཙོའི་བཅའ་ཁྲིམས་ལམ་ལུགས་དང་འགལ་ནས།

Read more »

Tags: , ,
Posted in Dorje Shugden, Videos, བོད་ཡིག | 4 Comments »

The Vinaya Holder Duldzin Drakpa Gyaltsen

Nov 19, 2018
The Vinaya Holder Duldzin Drakpa Gyaltsen

Duldzin Drakpa Gyaltsen is perhaps one of the more notable previous lives of Dorje Shugden. In this incarnation, he is said to have made the promise to arise as a Dharma Protector to protect the precious teachings of his teacher Lama Tsongkhapa, thus laying the foundation for Dorje Shugden to manifest later, in another...

Read more »

Tags: , , , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Great Lamas & Masters | 13 Comments »

United Colors of Spirituality

Nov 5, 2018
United Colors of Spirituality

(By Tsem Rinpoche and Li Kheng) One morning, I received a teaching from my Guru, His Eminence the 25th Tsem Rinpoche on “Why we want to become Vajrayogini” by Venerable Geshe Kelsang Gyatso. After watching the profound teaching that was delivered in an extremely easy to understand manner, the first thought that came into...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Dorje Shugden, Guest Contributors | 57 Comments »

ཁྱེད་རང་གི་སེམས་ཀྱི་ས་ཞིང་།

Nov 3, 2018
ཁྱེད་རང་གི་སེམས་ཀྱི་ས་ཞིང་།

(The Farm of Your Mind) ཀེ་ཅ་རའི་ཆོས་ཚོགས་སུ་སྐུ་ཕྲེང་ཉེར་ལྔ་པ་༸སྐྱབས་རྗེ་ཚེམས་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུ་བླ་མ་དང་། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ལྟ་བུ་ཆོས་སྐྱོང་བཞུགས་ཡོད་པ་ནི་བསོད་ནམས་ཅི་ལ་མིན།

Read more »

Tags: , ,
Posted in Dorje Shugden, བོད་ཡིག | 6 Comments »

Gyenze Chapel 金泽财王庙

Oct 29, 2018
Gyenze Chapel 金泽财王庙

(詹杜固仁波切撰写)马来西亚彭亨州文冬的暹猛路除了有个闻名的情人瀑布,还有一座 “有求必应”、香火鼎盛的金泽财王庙,是当地不可错过的旅游胜地。

Read more »

Tags: , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden, Students & Friends, 中文 | 29 Comments »

Zasep Rinpoche Speaks Plainly About Dorje Shugden

Oct 25, 2018
Zasep Rinpoche Speaks Plainly About Dorje Shugden

In the world of Tibetan Buddhism, His Eminence Zasep Tulku Rinpoche is a name that is esteemed amongst practitioners of the Gelug tradition all over the world. From a grand childhood enthroned as a Tulku at an early age, to his epic flight out of Tibet, followed by a mission to benefit the spiritual...

Read more »

Tags: , , , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Great Lamas & Masters | 43 Comments »

ཕྱོགས་བསྡོམས་བྱ་ཆེད་དུ།

Oct 25, 2018
ཕྱོགས་བསྡོམས་བྱ་ཆེད་དུ།

(To Sum It Up) ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་བཀག་འགོག་བྱས་པ་རེད། ༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་རང་ཉིད་ཡིན་ནའང་ལོ་སུམ་ཅུ་ལྷག་གི་རིང་ལ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱས་པ་རེད།

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Dorje Shugden, བོད་ཡིག | 34 Comments »

Exciting Dorje Shugden Store in Petaling Street- Malaysia! | 位于马来西亚吉隆坡茨厂街的多杰雄登佛教文物店

Oct 25, 2018
Exciting Dorje Shugden Store in Petaling Street- Malaysia! | 位于马来西亚吉隆坡茨厂街的多杰雄登佛教文物店

(译文请往下看) Malaysia has a very brisk and thriving tourist industry and one of the main attractions in the country is Petaling Street. It’s a famous night street-market in the capital city Kuala Lumpur, and an iconic must-see for all tourists. There are hundreds of outdoor stalls under a covered road so that come rain or shine, tourists can come here to look for cheap clothes, electronics, enjoy local Malaysian food, etc. Today on October 24, 2018 a group of my students surprised me with an offering of a Dorje Shugden store. They sent all the pict...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Dorje Shugden, Kechara - 13 Depts | 56 Comments »

Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 中文聊天室时间表

THURSDAY
10 - 11PM (GMT +8)
5 - 6AM (PST)
(除了每个月的第一个星期五)
SATURDAY
11AM - 12PM (GMT +8)
FRIDAY 7 - 8PM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR FEB / 二月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: https://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

Previous Live Videos

MORE VIDEOS

Shugdenpas Speaking Up Across The Globe

From Europe Shugden Association:


MORE VIDEOS

From Tibetan Public Talk:


MORE VIDEOS

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

Stay Updated

What Am I Writing Now

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche
The Promise
  These books will change your life
  Tsem Rinpoche's Long Life Prayer by H.H. Trijang Choktrul Rinpoche
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Rinpoche's Medical Fund
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

YOUR FEEDBACK

Live Visitors Counter
Page Views By Country
Malaysia 3,766,849
United States 2,890,401
India 1,421,385
Nepal 692,791
Singapore 684,153
United Kingdom 537,806
Bhutan 498,609
Canada 488,363
Australia 414,285
Philippines 300,308
Indonesia 200,167
Germany 172,086
France 151,141
Taiwan 150,803
Thailand 139,937
Brazil 135,127
Vietnam 131,301
Mongolia 126,421
Portugal 122,772
Italy 115,136
Spain 105,487
Netherlands 97,986
Romania 76,372
Turkey 75,323
Hong Kong 72,266
Sri Lanka 71,254
South Africa 68,514
Russia 66,238
New Zealand 65,051
Switzerland 61,148
Mexico 60,744
United Arab Emirates 58,467
Myanmar (Burma) 56,339
Cambodia 49,487
Japan 49,283
Bangladesh 44,297
Egypt 42,521
South Korea 42,375
Ireland 40,863
Total Pageviews: 15,416,083

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....