Posts Tagged ‘ wisdom ’

நல்ல நட்புக்கு ஏற்றவர்

May 17, 2021
நல்ல நட்புக்கு ஏற்றவர்

(A good friend to have) எனது குருவின் மறைவு என்னை மிகுந்த பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கியது. சென்ற 30 வருடங்களாக புத்தரின் போதனைகளின் மூலம் நல்ல ஞானம் பெற்று நான் செல்லும் வழி எது என்று அறிந்து ஆறுதல் அடைந்தேன்.

Read more »

Posted in Dorje Shugden, தமிழ் | No Comments »

A good friend to have

May 10, 2021
A good friend to have

Dear friends, After my guru’s passing which affected me deeply, for the last 30 years I’ve found solace, direction, wisdom and solutions within the teachings of Lord Buddha. This has been my real refuge and continue to be and will always be. I trust Lord Buddha’s teachings completely amidst all the chaos in my...

Read more »

Posted in Dorje Shugden | 84 Comments »

நல்ல நட்புக்கு ஏற்றவர்

Aug 9, 2020
நல்ல நட்புக்கு ஏற்றவர்

அன்பு நண்பர்களே, எனது குருவின் மறைவு என்னை மிகுந்த பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கியது. சென்ற 30 வருடங்களாக

Read more »

Posted in Dorje Shugden, தமிழ் | No Comments »

Choijin Lama: The State Oracle of Mongolia

Jan 30, 2019
Photograph of Choijin Lama Luvsankhaidav

(By Tsem Rinpoche and Seow Choong Liang)   Buddhism in Mongolia The First Wave According to the Origins of Dharma in the Hor Regions by the great Mongolian scholar Lobsang Tamdrin, Buddhism was brought to the Hor Region (northern Kham, Tibet) during the Mongol Yuan Dynasty in three waves. The first wave was during...

Read more »

Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden | 14 Comments »

Ucheyma: The Severed Head Goddess Vajra Yogini

Nov 25, 2018
Ucheyma: The Severed Head Goddess Vajra Yogini

Ucheyma's awe-inspiring depiction as a self-decapitating goddess has inspired generations of practitioners since the introduction of tantric practice in ancient India. Her practice had migrated north to Tibet...

Read more »

Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Vajra Yogini | 14 Comments »

Dream Manjushri

Jul 31, 2018
Dream Manjushri

Years ago in Gaden Monastery I had a very vivid dream of a person giving me a painting of a Manjushri. This Manjushri was golden-orange in color, one face and two arms...

Read more »

Posted in Letters, Cards & Gifts, Students & Friends | 95 Comments »

शुभ मंगोलियन साइतहरू

Dec 17, 2017
शुभ मंगोलियन साइतहरू

(Auspicious Mongolian Omen) हामीसँग तपाईंको लागि अर्को रोचक छोटो पोष्ट छ। तपाईंहरूलाई थाहा नै छ हामीसँग शहरमा १३ ओटा विभाग भएको केचरा छ।

Read more »

Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden, नेपाली | 12 Comments »

तिम्रो मस्तिष्कको भूमि

Dec 17, 2017
तिम्रो मस्तिष्कको भूमि

(The Farm of Your Mind) माननीय श्री २५ छेम रिन्पोछे हाम्रो अध्यात्मका सल्लाहकार र दोर्जे शुग्देन हाम्रो धर्मको रक्षक भइदिनुभएकोमा केचरा धेरै भाग्यमानी छ। यति महान् र श्रेष्ठ गुरूसँग यस जीवनमा हाम्रो भेट हुन पाउनु भनेको हामी कति भाग्यमानी छौं भनी बुझेर हामीले सकेसम्म हाम्रा गुरूसँग राम्रो सम्बन्ध र राम्रो समय कायम राख्ने प्रयास...

Read more »

Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden, नेपाली | 13 Comments »

Pilgrimage to Mount Wutai

Oct 16, 2016
Pilgrimage to Mount Wutai

Mount Wutai, better known as Wutaishan or Five Peaked Mountain, is a sacred Buddhist mountain located in Shanxi Province, China. Mount Wutai is identified by its five flat-topped peaks which are strongly believed to be the earthly abodes of Lord Manjushri, the Buddha of Wisdom. Each peak is inhabited by a different form of Manjushri. On the south peak resides the white form of Manjushri called Jvanasattva(智慧文殊菩萨). On the peak itself, there is a temple called Puji Temple (普济寺) where they house the Jvanasattva statue. On the West Peak there is Fa...

Read more »

Posted in China, China 中国, Guest Contributors, Students & Friends, Travel | 38 Comments »

All About Manjushri | 关于文殊菩萨

Dec 6, 2015
All About Manjushri | 关于文殊菩萨

(译文请往下阅读) (By Tsem Rinpoche) Thank you so much Pastor Shin, Beatrix, Pastor David, Abby, Pastor Lanse, Pastor Jean Ai and a few others for working these few days on getting the Manjushri post out. Thank you for having it translated into Chinese so many more can practice this sacred Manjushri. I know all of you have put in a lot of effort and late nights. Manjushri is very special to our Gelugpa lineage as he is in all lineages and traditions. It is the main Yidam of Lama Tsongkhapa and Manjushri confers all types of mental perfections to help u...

Read more »

Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Prayers and Sadhanas, 中文 | 29 Comments »

The Praise to Mañjuśrī: Glorious Wisdom’s Excellent Qualities

May 21, 2015
The Praise to Mañjuśrī: Glorious Wisdom’s Excellent Qualities

(By Tsem Rinpoche) The Praise to Mañjuśrī  ༄༅། །དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པ། ། The Praise to Mañjuśrī: Glorious Wisdom’s Excellent Qualities རྒྱ་གར་སྐད་དུ། །ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་གུ་ཎ་བྷ་དྲ་ནཱ་མསྟུ་སྟི། ། In the language of India: śrī jñāna guṇa bhadra nāma stuti བོད་སྐད་དུ། །དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པ། ། In the language of Tibet: dpal ye shes yon tan bzang po zhes bya ba’i bstod pa Begin Praise བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། chomden dé jampé yang la chaktsal lo Homage to the Lord Mañjughoṣa! གང་གི་བློ་གྲོས་...

Read more »

Posted in Buddhas, Dharma & Practice | 9 Comments »

White Manjushri Daily Practice

Apr 16, 2015
White Manjushri Daily Practice

Oct 29, 2012 (By Tsem Rinpoche) I decided to give a White Manjushri practice to one of my students, Moh Mei, who joined the Ladrang a while ago. White Manjushri and all practices of Manjushri (or emanations of Manjushri) are very powerful for helping us to clear our delusions and ignorance, and helping us to...

Read more »

Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Prayers and Sadhanas | 52 Comments »

1,000-armed Manjushri!!!

Jan 11, 2014
1,000-armed Manjushri!!!

(By Tsem Rinpoche) A few days ago, one of my students Bryan, sent me a very interesting image of a 1000-arm Manjushri!!! I have never seen this form of Manjushri before, and instantly fell in love with it!! I quickly got JJ and Bryan to help me find more information on this beautiful form...

Read more »

Posted in Buddhas, Dharma & Practice | 26 Comments »

Fantastic Poem by Wendy Loh

Aug 18, 2013
Fantastic Poem by Wendy Loh

        Dear Wendy, Thank you for sharing your talents and inspirations. I appreciate it very much. I want to share with the world your poem. Tsem Rinpoche     Dear Rinpoche, After reading the tweets this morning, I was inspired to write the following poem. Thank you. With folded hands,Wendy  ...

Read more »

Posted in Inspiration & Worthy Words | 36 Comments »

Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 聊天室时间表

(除了每个月的第一个星期五)
SUNDAY
8 - 9PM (GMT +8)
4 - 5AM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR JUNE / 六月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: https://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

Previous Live Videos

MORE VIDEOS

Shugdenpas Speaking Up Across The Globe

From Europe Shugden Association:


MORE VIDEOS

From Tibetan Public Talk:


MORE VIDEOS

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

Total views today
1,818
Total views up to date
25,650,938

What Am I Writing Now

@tsemrinpoche on Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed. New posts will not be retrieved for at least 5 minutes.

There may be an issue with the Instagram access token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche
The Promise
  These books will change your life
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

YOUR FEEDBACK

Live Visitors Counter
Page Views By Country
United States 6,479,032
Malaysia 4,866,149
India 2,462,130
Singapore 920,072
Nepal 902,488
United Kingdom 901,743
Bhutan 837,765
Canada 786,235
Australia 606,555
Philippines 551,978
Indonesia 443,501
Germany 364,592
France 308,848
Brazil 245,091
Vietnam 221,077
Thailand 214,545
Taiwan 203,977
Italy 172,070
Spain 158,151
Netherlands 153,855
Mongolia 146,001
Portugal 136,941
South Africa 135,818
Türkiye 129,785
Sri Lanka 126,208
United Arab Emirates 120,793
Japan 116,186
Russia 113,387
Hong Kong 111,749
China 105,817
Romania 103,645
Mexico 95,937
New Zealand 92,696
Myanmar (Burma) 87,873
Switzerland 87,068
Pakistan 81,698
Sweden 76,348
South Korea 73,741
Cambodia 70,006
Total Pageviews: 25,650,844

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....