Posts Tagged ‘ religion ’

மலேஷியா பாரம்பரிய ஆடைகள்

May 5, 2017
மலேஷியா பாரம்பரிய ஆடைகள்

மலேஷியா பல்வேறு கலாச்சாரங்களின் மற்றும் வரலாற்றை ஒரு அழகான நாடு. பல்வேறு இன பின்னணியில் இருந்து மக்கள் தங்கள் கலாச்சாரத்தையே பிரதிபலிக்கும் என்று பாரம்பரிய உடையை தனித்துவமான செட் வேண்டும். நான் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள மலேஷியா உள்ள மாறுபட்ட மற்றும் அழகான ஆடைகளை இருக்க முடியும் எப்படி விரும்பினார். இங்கே தங்கள் துடிப்பான கலாச்சார பாரம்பரியத்தை காட்ட என்று மலேசியர்கள் அணியும் மிகவும் பொதுவான இன உடைகளில் சில. திசெம் ரின்போச்சே    ...

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Malaysia, தமிழ் | No Comments »

குவான் யின் நாள்

Apr 13, 2017
குவான் யின் நாள்

சென்ரெட்ஸிக் (திபெத்தில்) அல்லது குவான் யின், புத்த மதத்தில் எடுத்த அனைத்து அவதாரங்களையும் எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். எனது சிறுப்பிராயத்தில், நான் கருணை வேண்டி தியானம் இருந்ததோடு, நிறைய மந்திரங்களை ஓதுவேன். சென்ரெட்ஸிக், நான் வணங்கி வழிபட்ட புத்தர்களில் ஒருவர் என்பதை என்னால் ஒருமனதுடன் கூற முடியும். நான் மலேசியாவிற்கு வருவதற்கு முன்பு, எனக்கு சீன வடிவம் கொண்ட குவான் யின் மீது எப்பொழுதும் ஓர் ஈர்ப்பு இருந்தது. நான் அமெரிக்காவில் வசித்த பொழுது, குவான்...

Read more »

Tags: , , , , , , ,
Posted in Malaysia, தமிழ் | No Comments »

Hari Guan Yin

Mar 10, 2017
Hari Guan Yin

Saya telah lama mengagumi Chenrezig (dalam bahasa Tibet) atau Guan Yin, dalam semua bentuk manifestasinya di dalam Buddhisma, disebabkan oleh apa yang diwakilinya. Semasa saya masih muda, saya banyak bermeditasi tentang belas kasihan dan membaca banyak mantra-mantra, dan boleh saya katakan bahawa Chenrezig merupakan salah satu Buddha yang saya sentiasa doakan dan sembah. Saya...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Bahasa Melayu, Malaysia | 2 Comments »

Hari Wesak di Malaysia

Feb 20, 2017
Hari Wesak di Malaysia

Saya amat bertuah dapat tinggal di Malaysia dan berbangga memanggilnya kampung halaman saya. Malaysia membolehkan saya untuk menjadi diri saya, meneruskan minat saya dan bertemu dengan insan-insan yang baik. Bertahun yang dahulu, salah seorang guru dan pelindung saya, Kyabje Lati Rinpoche dari biara Gaden Shartse, meminta untuk saya berada di sini. Pada waktu itu...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Bahasa Melayu, Malaysia | 1 Comment »

The Devil

Feb 20, 2017
The Devil

Introduction “Hell is empty and all the devils are here.” – William Shakespeare A Brief History of the Devil The Devil, which is the universal symbol of all things wicked, heinous, corrupt and destructive is ever present in the awareness of the people of all cultures today. So common is the knowledge of the...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Art, Architecture & Culture, Guest Contributors, Science & Mysteries | 26 Comments »

Buddhist Pastors Around The World

Feb 8, 2017
Buddhist Pastors Around The World

(By Tsem Rinpoche) Buddhism is a religion that stresses compassion towards everyone and this is clearly evident with the growth of the world-wide trend of Buddhist pastors, ministers and chaplains. Practitioners are becoming more and more aware that they can help others by training in pastoral care and fulfilling the roles of a pastor...

Read more »

Tags: , , , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Inspiration & Worthy Words | 21 Comments »

Carving Out a Karmic Path

Dec 21, 2016
Carving Out a Karmic Path

Dear friends around the world, I was presented this extremely inspirational and beautiful article about an intelligent and spiritual individual by the name of Venerable Lobzang Dorje, a very educated black Buddhist monk who lives in Indianapolis, Indiana and has opened a Tibetan Buddhist center in order to benefit the black community at large...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Current Affairs & News | 14 Comments »

Thaipusam – The Festival of Lord Murugan

Nov 16, 2016
Thaipusam – The Festival of Lord Murugan

Malaysia is a country that truly embraces diversity, creating a wonderful tapestry of cultures, races and religions living together in harmony. An example of this is the festival of Thaipusam among the Hindu Indian (Tamil) communities. This festival is celebrated with a lot of energy, ceremony and religious devotion. While celebrated all over the...

Read more »

Tags: , , , , , ,
Posted in Asia, Current Affairs & News, Malaysia, Travel | 22 Comments »

In the presence of Manjushri | 恩师甘露法雨

Oct 6, 2016
In the presence of Manjushri | 恩师甘露法雨

(中文分享请往下看) On July 21, 2016, 16 of us came together to engage in a retreat on the sacred practice of Manjushri. It was a four-day retreat in between work and assignments. By the end of the retreat we had each recited 100,000 mantras. Collectively we accumulated 1.6 million mantras altogether. During the retreat, our Guru, His Eminence the 25th Tsem Rinpoche shared a message with us on the state of the mind and the benefit of Manjushri’s practice. “Outer obstacles (financial, sickness, fear, disasters, etc.) arise from our own actions. Actions a...

Read more »

Tags: , , , , , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Guest Contributors, Students & Friends, 中文 | 31 Comments »

Vows: The Roots of All Attainments

Oct 6, 2016
Vows: The Roots of All Attainments

(By Tsem Rinpoche and Pastor Adeline) Dear friends, It is with great humility that I have been given the opportunity to present to you this research on vows on His Eminence the 25th Tsem Rinpoche’s sacred space. In Buddhism, the practice of upholding vows is one of the Three Principle forms of Buddhist training...

Read more »

Tags: , , , , , , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Guest Contributors, Students & Friends | 27 Comments »

Is Religion Dying Out in America?

Sep 3, 2016
Is Religion Dying Out in America?

Dear friends, In the past, believing in God was almost a cultural trend in America and other Western countries; it was just what most people did. But as society becomes increasingly modernised, people are less inclined to lean in this direction. With the tremendous amount of information and knowledge that is freely available today,...

Read more »

Tags: , ,
Posted in Current Affairs & News | 20 Comments »

Some of the people destroying peace in Bangladesh

Aug 13, 2016
Some of the people destroying peace in Bangladesh

Issues of religious discrimination have been going on for hundreds of years, it must stop now. This discrimination has brought nothing but pain and sorrow and so each person should be given religious freedom to adopt whichever religion they wish to. Some people in Bangladesh do not understand that violence is not the way...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Current Affairs & News | 18 Comments »

Spirituality Without Religion?

Jun 29, 2016
Spirituality Without Religion?

The minds of the present generation of individuals are slowly but surely wandering away from religious practice. Unlike before, few have any respect for religion, and for this I do not blame the Individuals themselves. People are right in asserting their dislike for religion to a certain extent. So many wars have been fought, so many...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Guest Contributors | 31 Comments »

Tajikistan’s Battle Against Beards to ‘Fight Radicalisation’

May 25, 2016
Tajikistan’s Battle Against Beards to ‘Fight Radicalisation’

Dear friends, Violation of religious freedom and human rights is a growing issue because as our society is moving forward and becoming more advanced, we naturally ask more questions. When there are questions, there is conflict and disagreement, and from there arises discrimination. Especially in this era in which an internet connection is so...

Read more »

Tags: , ,
Posted in Current Affairs & News | 8 Comments »

The Crown Prince of Johor Urges Muslims To Respect Other Beliefs

Feb 10, 2016
The Crown Prince of Johor Urges Muslims To Respect Other Beliefs

I have lived in Malaysia for more than 20 years, and one thing that I have always admired about this country is the diversity, harmony and respect that most Malaysians give to each other. As a Dorje Shugden practitioner who has encountered many adversities because of my choice of spirituality, this mutual acceptance of...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Current Affairs & News | 18 Comments »

Buddhism, the Second Largest Religion in the World?

Dec 21, 2015
Buddhism, the Second Largest Religion in the World?

Reincarnation forms the basis of Buddhism. It is the pillar of belief which gives rise to the cause-and-effect way of living, or karma. Karma explains the differences and disparities, the good and the bad within the community, city, country... even between universes and dimensions. Karma explains it all, perfectly, clearly and concisely...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Current Affairs & News | 21 Comments »

Russian leadership supports Buddhism

Nov 22, 2015
Russian leadership supports Buddhism

Dear Friends, I want to summarize somewhat how I feel about this article by a comment left by Mr. Nicholas Yu. I find it apt: “Russia is the largest country in the world, covering more than one-eighth of the Earth’s inhabited land area. Russia is also the world’s ninth most populous country with nearly 144 million people...

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Current Affairs & News | 33 Comments »

India Downplays Dalai Lama Remarks On ‘Intolerance’

Nov 22, 2015
India Downplays Dalai Lama Remarks On ‘Intolerance’

Dear friends, I was sent this article from a friend from the BBC News and it was surprising. In this article it seems that there are factions of the Indian government displeased with some recent comments. Does anyone know anything more about this? Tsem Rinpoche   “I think the article was referring to a statement the...

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Current Affairs & News | 13 Comments »

Jesus Christ and Gautama Buddha, Similarities and Differences

Oct 25, 2015
Jesus Christ and Gautama Buddha, Similarities and Differences

(By Tsem Rinpoche) Dear friends, I found this on the net and found it very interesting. I have shared it here as the person did interesting research. Please do visit their blog site to see their further writings. I have left the link at the end of this post. Thank you. May there be...

Read more »

Tags: , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice | 21 Comments »

Plum Village

Oct 19, 2015
Plum Village

Dear friends, This is a spiritual teacher I admire and respect. This is a retreat centre I am in awe of that this great master conceptualized and created for the benefit of so many. I hope many will travel there, join and become a part of their community. I rejoice in all their dharma...

Read more »

Tags: , ,
Posted in Art, Architecture & Culture, Asia, Travel | 14 Comments »

Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 聊天室时间表

(除了每个月的第一个星期五)
SUNDAY
8 - 9PM (GMT +8)
4 - 5AM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR DECEMBER / 十二月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: https://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

Previous Live Videos

MORE VIDEOS

Shugdenpas Speaking Up Across The Globe

From Europe Shugden Association:


MORE VIDEOS

From Tibetan Public Talk:


MORE VIDEOS

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

Total views today
1,192
Total views up to date
23,273,510

Stay Updated

What Am I Writing Now

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche
The Promise
  These books will change your life
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

YOUR FEEDBACK

Live Visitors Counter
Page Views By Country
United States 6,003,563
Malaysia 4,564,591
India 2,041,563
Singapore 851,922
Nepal 846,807
United Kingdom 798,770
Bhutan 719,091
Canada 693,925
Australia 532,183
Philippines 453,772
Indonesia 405,640
Germany 319,375
France 289,715
Brazil 223,518
Vietnam 198,725
Thailand 197,049
Taiwan 192,738
Italy 155,601
Spain 144,641
Mongolia 140,252
Netherlands 136,096
Portugal 133,423
Turkey 123,718
United Arab Emirates 116,145
Sri Lanka 106,820
Russia 106,130
South Africa 105,060
Hong Kong 99,468
China 98,352
Romania 97,654
Mexico 88,454
New Zealand 82,348
Japan 80,851
Myanmar (Burma) 80,396
Switzerland 78,972
South Korea 68,111
Pakistan 65,710
Cambodia 64,409
Sweden 62,915
Total Pageviews: 23,273,423

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....