Posts Tagged ‘ Kuan Yin ’

குவான் யின் நாள்

Apr 13, 2017
குவான் யின் நாள்

சென்ரெட்ஸிக் (திபெத்தில்) அல்லது குவான் யின், புத்த மதத்தில் எடுத்த அனைத்து அவதாரங்களையும் எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். எனது சிறுப்பிராயத்தில், நான் கருணை வேண்டி தியானம் இருந்ததோடு, நிறைய மந்திரங்களை ஓதுவேன். சென்ரெட்ஸிக், நான் வணங்கி வழிபட்ட புத்தர்களில் ஒருவர் என்பதை என்னால் ஒருமனதுடன் கூற முடியும். நான் மலேசியாவிற்கு வருவதற்கு முன்பு, எனக்கு சீன வடிவம் கொண்ட குவான் யின் மீது எப்பொழுதும் ஓர் ஈர்ப்பு இருந்தது. நான் அமெரிக்காவில் வசித்த பொழுது, குவான்...

Read more »

Tags: , , , , , , ,
Posted in Malaysia, தமிழ் | No Comments »

Kuan Yin of Macau city!

May 29, 2013
Kuan Yin of Macau city!

What a beautiful article you must read and share. I read also after Kuan Yin was installed, Macau’s economy improved. Fantastic. Buddha images are known to improve and protect a region. I have heard of this many times. Tsem Rinpoche     Kuan Yin of Macau The Kuan Yin statue in Macau at the...

Read more »

Tags: , , , , , ,
Posted in Art, Architecture & Culture, China, China 中国, Travel | 37 Comments »

7 FEET-1000-armed Avalokiteshvara arrived!!

Sep 22, 2012
7 FEET-1000-armed Avalokiteshvara arrived!!

(By Tsem Rinpoche) A few days ago, a few students and I went to Viva Home for a shopping trip. I was browsing around a few Oriental shops and came across a few nice items… In one of the shops, they had this beautiful 1000-arm Avaloketishvara (also known as Kuan Yin or Chenrezig) statue....

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice | 49 Comments »

Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 中文聊天室时间表

(除了每个月的第一个星期五)
SUNDAY
8 - 9PM (GMT +8)
4 - 5AM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR JANUARY / 一月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: https://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

Previous Live Videos

MORE VIDEOS

Shugdenpas Speaking Up Across The Globe

From Europe Shugden Association:


MORE VIDEOS

From Tibetan Public Talk:


MORE VIDEOS

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

Total views today
1,457
Total views up to date
21,659,760

Stay Updated

What Am I Writing Now

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche
The Promise
  These books will change your life
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

YOUR FEEDBACK

Live Visitors Counter
Page Views By Country
United States 5,421,542
Malaysia 4,380,014
India 1,869,477
Nepal 820,462
Singapore 804,576
United Kingdom 746,449
Bhutan 647,228
Canada 642,842
Australia 494,015
Philippines 406,836
Indonesia 389,197
Germany 297,112
France 278,718
Brazil 209,254
Vietnam 187,461
Taiwan 185,109
Thailand 185,082
Italy 146,777
Spain 137,324
Mongolia 135,904
Portugal 130,668
Netherlands 126,480
Turkey 120,606
United Arab Emirates 112,545
Russia 100,103
Sri Lanka 96,710
Romania 92,246
Hong Kong 92,037
South Africa 90,441
Mexico 83,448
Myanmar (Burma) 78,190
New Zealand 76,463
Japan 73,083
Switzerland 73,020
China 72,713
South Korea 64,007
Cambodia 62,079
Pakistan 59,693
Bangladesh 57,099
Total Pageviews: 21,659,775

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....