Posts Tagged ‘ comic ’

வெளிச்சத்தை நோக்கி

Sep 5, 2021
வெளிச்சத்தை நோக்கி

கெச்சாரா கேளிச்சித்திரங்களின் சமீபத்திய வெளியீடான வெளிச்சத்தை நோக்கி, மலேசியாவில். நான்கு தலைமுறைகளாக உள்ள சீன குடியேறிகளை உட்படுத்திய ஒரு காவியக் கதை ஆகும். அப்போது மலாயா...

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Books & Poetry, Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden, தமிழ் | No Comments »

உடைமை, ஒரு புதிய கெச்சாரா கேளிச்சித்திரம்

Aug 28, 2021
உடைமை, ஒரு புதிய கெச்சாரா கேளிச்சித்திரம்

கெச்சாரா ஃபோரஸ்ட் ரிட்ரீட்டில் காலை நேர மத்தியில் புனிதமானவர் திசெம் ரின்போச்சே எங்களில் சிலரை தனது அறைக்கு அழைத்தார். நாங்கள் அவருக்கு முன்னால் அமர்ந்தபோது, ரின்போச்சே தனது...

Read more »

Tags: , , , , , ,
Posted in Books & Poetry, Buddhas, Dharma & Practice, Downloads, தமிழ் | No Comments »

வரலாற்றின் மிகச் சாதுரிய தப்பித்தல்!

Aug 21, 2021
வரலாற்றின் மிகச் சாதுரிய தப்பித்தல்!

இப்போது முதன் முறையாக கேளிச்சித்திர வடிவத்தில், பரிசுத்தமானவர் தலாய் லாமா எவ்வாறு காப்பாற்றப்பட்டார், ஏன் இந்தக் கதை “வரலாற்றில் மிக அருமையான தப்பிக்கும் கதைகளில் ஒன்று” என்று...

Read more »

Tags: , , , , , , , ,
Posted in Books & Poetry, Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden, Downloads, தமிழ் | No Comments »

Possessed, a NEW Kechara Comic

May 14, 2020
Possessed, a NEW Kechara Comic

Possessed, the latest title from Kechara Comics, is a riveting tale of black magic as experienced by the Krishna family, set in the old tin mining capital of Ipoh in the state of Perak, Malaysia...

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Books & Poetry, Buddhas, Dharma & Practice, Downloads | 5 Comments »

Into the Light

May 13, 2020
Into the Light

'Into The Light' is an epic tale spanning four generations of Chinese immigrants in Malaysia. Set in George Town, Penang, this tale traces the rags to riches story of the Tan family...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Books & Poetry, Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden | 3 Comments »

கருணா தேர்ந்தெடுத்த வழி

Mar 2, 2020
கருணா தேர்ந்தெடுத்த வழி

கேலிச்சித்திரத்தைப் பிடிக்காதவர்கள் உண்டா? கேலிச்சித்திரம் பவ வகையில் சிறப்பாக கதைச் சொல்வதற்குச் சிறந்த வழி.

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Books & Poetry, Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden, Downloads, தமிழ் | No Comments »

The Greatest Escape in History!

Oct 18, 2019
The Greatest Escape in History!

Now in comic form for the first time, read the true story of how His Holiness the Dalai Lama was saved and why this story has been called “one of the most fantastic escapes in history.”

Read more »

Tags: , , , , , , ,
Posted in Books & Poetry, Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden, Downloads | 15 Comments »

करुणाले बाटो भेट्टाउँछिन्

Jul 15, 2019
करुणाले बाटो भेट्टाउँछिन्

(Karuna Finds A Way) कमिकहरू कसलाई मन पर्दैन र? कमिकहरू धेरै तरिकाले गजब हुन्छन् – यी एक कथा भन्ने गजबका तरिका हुन्, यी कलात्मक अभिव्यक्तिका सुन्दर रुप हुन्, र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, कमिकहरूले गजबको मनोरञ्जन दिलाउँछन्!

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Books & Poetry, Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden, Downloads, नेपाली | 1 Comment »

Karuna Finds A Way

Jul 15, 2019
Karuna Finds A Way

The first title published by Kechara Comics is Karuna Finds A Way. It tells the tale of high-school sweethearts Karuna and Adam who had what some would call the dream life. Everything was going great for them until one day...

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Books & Poetry, Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden, Downloads | 7 Comments »

Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 聊天室时间表

(除了每个月的第一个星期五)
SUNDAY
8 - 9PM (GMT +8)
4 - 5AM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR OCTOBER / 十月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: https://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

Previous Live Videos

MORE VIDEOS

Shugdenpas Speaking Up Across The Globe

From Europe Shugden Association:


MORE VIDEOS

From Tibetan Public Talk:


MORE VIDEOS

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

Total views today
3,381
Total views up to date
23,130,037

Stay Updated

What Am I Writing Now

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche
The Promise
  These books will change your life
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

YOUR FEEDBACK

Live Visitors Counter
Page Views By Country
United States 5,971,628
Malaysia 4,545,111
India 2,021,674
Singapore 847,679
Nepal 843,659
United Kingdom 793,044
Bhutan 711,026
Canada 688,200
Australia 528,039
Philippines 446,854
Indonesia 403,757
Germany 317,384
France 288,821
Brazil 221,848
Vietnam 197,755
Thailand 195,637
Taiwan 192,286
Italy 154,688
Spain 144,070
Mongolia 139,594
Netherlands 135,267
Portugal 133,218
Turkey 123,539
United Arab Emirates 115,909
Sri Lanka 105,693
Russia 105,321
South Africa 103,326
Hong Kong 98,774
Romania 97,123
China 96,543
Mexico 88,041
New Zealand 81,742
Japan 80,144
Myanmar (Burma) 79,987
Switzerland 78,452
South Korea 67,705
Pakistan 64,706
Cambodia 64,203
Sweden 61,829
Total Pageviews: 23,130,021

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....