Posts Tagged ‘ Story ’

உடைமை, ஒரு புதிய கெச்சாரா கேளிச்சித்திரம்

Aug 28, 2021
உடைமை, ஒரு புதிய கெச்சாரா கேளிச்சித்திரம்

கெச்சாரா ஃபோரஸ்ட் ரிட்ரீட்டில் காலை நேர மத்தியில் புனிதமானவர் திசெம் ரின்போச்சே எங்களில் சிலரை தனது அறைக்கு அழைத்தார். நாங்கள் அவருக்கு முன்னால் அமர்ந்தபோது, ரின்போச்சே தனது...

Read more »

Tags: , , , , , ,
Posted in Books & Poetry, Buddhas, Dharma & Practice, Downloads, தமிழ் | No Comments »

Possessed, a NEW Kechara Comic

May 14, 2020
Possessed, a NEW Kechara Comic

Possessed, the latest title from Kechara Comics, is a riveting tale of black magic as experienced by the Krishna family, set in the old tin mining capital of Ipoh in the state of Perak, Malaysia...

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Books & Poetry, Buddhas, Dharma & Practice, Downloads | 5 Comments »

Enlightened childhood paintings by Tsem Rinpoche

Jul 23, 2019
Enlightened childhood paintings by Tsem Rinpoche

As a young boy, His Eminence Tsem Rinpoche loved to draw and paint like any other child but unlike most kids, he was especially inspired to paint Buddha images. Whether it was in art class at school or at home during his free time, painting Buddha forms came very naturally to the young Rinpoche...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Autobiography, Behind The Scenes, Buddhas, Dharma & Practice | 6 Comments »

多杰雄登:关于我们的故事

Dec 11, 2017
多杰雄登:关于我们的故事

在尊贵的第廿五世詹杜固仁波切身处马来西亚的这些年来,无数海内外信众都曾向仁波切请示各种大大小小的事宜,请求仁波切的指引、协助或紧急帮忙,而这些请求至今从不间断。

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden, Videos, 中文 | 27 Comments »

Life of Buddha in stunning paintings

Mar 12, 2016
Life of Buddha in stunning paintings

(By Tsem Rinpoche) Dear friends around the world, I have presented here for all you stunning pictures of paintings depicting the life and activities of Lord Buddha. Each painting has a easy to remember description below it. You can also download these photos here to share with friends and loved ones. Just by seeing...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Downloads | 15 Comments »

Kyabje Pabongka Rinpoche’s Clairvoyance

Dec 14, 2015
Kyabje Pabongka Rinpoche’s Clairvoyance

(By Tsem Rinpoche) If you look at the influential lamas of today who are doing great works around the world, it would be safe to say all of them can count His Holiness Kyabje Pabongka Rinpoche as their direct teacher or lineage teacher. As a young monk Pabongka Rinpoche was not known to be...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, H.H. Kyabje Pabongka Rinpoche, H.H. Kyabje Trijang Rinpoche | 22 Comments »

My mom’s lifestyle was destructive to me

Nov 10, 2015
My mom’s lifestyle was destructive to me

  I grew up with two moms: here’s the uncomfortable truth that nobody wants to hear by Robert Oscar Lopez, Tue Aug 14, 2012 (thePublicDiscourse.com) – Between 1973 and 1990, when my beloved mother passed away, she and her female romantic partner raised me. They had separate houses but spent nearly all their weekends...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Current Affairs & News | 11 Comments »

I Want My Pain to Last… Forever

Nov 10, 2015
I Want My Pain to Last… Forever

I am inspired by how much we are all very absorbed with our relationships and the emotions which follow that dictate what we think is the “absolute truth”. Many times we end up all twisted and stuck. Personally, there is no absolute solution for the absolute pain we hold on to but I can...

Read more »

Tags: , ,
Posted in Guest Contributors | 22 Comments »

Have Your Prayers Worked?

Nov 7, 2015
Have Your Prayers Worked?

I have been a student of H.E. Tsem Rinpoche for almost 5 years and a practicing Tibetan Buddhist for about the same time. But this is not the first time I have regarded myself as a Buddhist. I was a ‘Buddhist’ when I was a child although in essence I was more of a...

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Guest Contributors | 15 Comments »

Losing a Handbag and Finding a Miracle

Nov 2, 2015
Losing a Handbag and Finding a Miracle

  On 31st October 2015, I lost my handbag and valuables at Kuala Lumpur International Airport (“KLIA”). Then, a stranger called and told me that my handbag has been found.  My name is Valentina Suhendra.  I am the founder and Chairwoman of Yayasan Kechara Indonesia (“YKI”).  I received the practice of Wisdom Buddha and...

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Current Affairs & News | 21 Comments »

52hz

Nov 2, 2015
52hz

For decades now, scientists at the NOAA have been tracking a mysterious whale song that sounds like the ghostly howls of a drowned tuba player. The sounds have been identified as belonging to a single whale, who sings at a frequency unlike any other whale in the world. Dubbed “52 Hertz” after the frequency...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Animals, Vegetarianism & Environment | 10 Comments »

I loved my horse

Jan 12, 2015
I loved my horse

My father didn’t tell my mother the truth when she became pregnant with me, she was a young girl around 18, idealistic, in love, but she never knew my father had another family, when he broke the news to her, the news broke her heart, it damaged her, it shamed her, it brought the...

Read more »

Tags: , ,
Posted in Me | 79 Comments »

The Buddha – The Story of Siddhartha

Jun 28, 2012
The Buddha – The Story of Siddhartha

(By Tsem Rinpoche) THIS IS A INTERESTING SHOW ON BUDDHA’S LIFE STORY. Adults would find it refreshing, and children would find it a nice way to learn. Please take do enjoy the learning. I have provided on my blog a wide variety of subjects to explore, read, learn, and think about. You literally have...

Read more »

Tags: , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Film, TV & Music, Videos | 40 Comments »

The Shadow On My Bed

Jan 18, 2012
The Shadow On My Bed

More and more people are sharing their paranormal experiences with us, and I thank Mr. Michael Moore for sharing with us a very kind and sincere story... can you guess what he saw...

Read more »

Tags: , , , , , , ,
Posted in Stories | 4 Comments »

I joined a cult…

Jul 12, 2011
I joined a cult…

When I first arrived in Gaden in 1987, I had very little money. I had no financial support. I needed only US$50 a month to buy basic needs, some foods and items. The monastery provides one bowl of rice and a large spoon of lentils once a day at the time and sometimes (1x...

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Me | 33 Comments »

Fat Monk

Jan 6, 2011
Fat Monk

(By Tsem Rinpoche) The story of the Fat Monk is interesting. It originated from China and is supposed to be the future Maitreya Buddha. The story goes that a young handsome man took the percepts and became a monk but because he is so handsome even being hairless and clean shaven he was still...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Etc, Inspiration & Worthy Words | 20 Comments »

Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 聊天室时间表

(除了每个月的第一个星期五)
SUNDAY
8 - 9PM (GMT +8)
4 - 5AM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR MAY / 五月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: https://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

Previous Live Videos

MORE VIDEOS

Shugdenpas Speaking Up Across The Globe

From Europe Shugden Association:


MORE VIDEOS

From Tibetan Public Talk:


MORE VIDEOS

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

Total views today
874
Total views up to date
23,958,486

Stay Updated

What Am I Writing Now

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche
The Promise
  These books will change your life
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

YOUR FEEDBACK

Live Visitors Counter
Page Views By Country
United States 6,149,143
Malaysia 4,659,130
India 2,150,460
Singapore 874,023
Nepal 862,543
United Kingdom 828,743
Bhutan 753,017
Canada 724,461
Australia 553,888
Philippines 485,011
Indonesia 415,699
Germany 327,428
France 294,758
Brazil 228,538
Vietnam 205,288
Thailand 202,349
Taiwan 195,255
Italy 160,177
Spain 147,584
Mongolia 141,862
Netherlands 140,840
Portugal 134,356
Turkey 125,251
United Arab Emirates 117,645
South Africa 113,695
Sri Lanka 111,617
Russia 108,154
Hong Kong 102,848
China 100,546
Romania 99,759
Mexico 90,859
New Zealand 85,735
Japan 83,595
Myanmar (Burma) 82,047
Switzerland 81,483
South Korea 70,119
Pakistan 70,112
Sweden 68,187
Cambodia 65,977
Total Pageviews: 23,958,559

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....