Posts Tagged ‘ book ’

வெளிச்சத்தை நோக்கி

Sep 5, 2021
வெளிச்சத்தை நோக்கி

கெச்சாரா கேளிச்சித்திரங்களின் சமீபத்திய வெளியீடான வெளிச்சத்தை நோக்கி, மலேசியாவில். நான்கு தலைமுறைகளாக உள்ள சீன குடியேறிகளை உட்படுத்திய ஒரு காவியக் கதை ஆகும். அப்போது மலாயா...

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Books & Poetry, Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden, தமிழ் | No Comments »

உடைமை, ஒரு புதிய கெச்சாரா கேளிச்சித்திரம்

Aug 28, 2021
உடைமை, ஒரு புதிய கெச்சாரா கேளிச்சித்திரம்

கெச்சாரா ஃபோரஸ்ட் ரிட்ரீட்டில் காலை நேர மத்தியில் புனிதமானவர் திசெம் ரின்போச்சே எங்களில் சிலரை தனது அறைக்கு அழைத்தார். நாங்கள் அவருக்கு முன்னால் அமர்ந்தபோது, ரின்போச்சே தனது...

Read more »

Tags: , , , , , ,
Posted in Books & Poetry, Buddhas, Dharma & Practice, Downloads, தமிழ் | No Comments »

Devoting Yourself to a Guru Who Has Passed On

May 2, 2021
Devoting Yourself to a Guru Who Has Passed On

The most important thing of all is to keep the memory of our guru alive through our Dharma practice, learning and the continuous contemplation of the teacher’s activities and qualities.

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Guest Contributors | 7 Comments »

Possessed, a NEW Kechara Comic

May 14, 2020
Possessed, a NEW Kechara Comic

Possessed, the latest title from Kechara Comics, is a riveting tale of black magic as experienced by the Krishna family, set in the old tin mining capital of Ipoh in the state of Perak, Malaysia...

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Books & Poetry, Buddhas, Dharma & Practice, Downloads | 5 Comments »

Into the Light

May 13, 2020
Into the Light

'Into The Light' is an epic tale spanning four generations of Chinese immigrants in Malaysia. Set in George Town, Penang, this tale traces the rags to riches story of the Tan family...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Books & Poetry, Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden | 3 Comments »

H.E. Tsem Rinpoche’s Bio Team in America

Apr 19, 2018
H.E. Tsem Rinpoche’s Bio Team in America

(Written by a member of the Bio team)   Day 1: New Jersey What an amazing day. It’s been non-stop since the moment I woke up. Our first stop was to Rinpoche’s old house in Howell, New Jersey. I recognised it immediately from the old photos we had seen of Rinpoche’s home. I felt...

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Students & Friends | 1 Comment »

D.T. Suzuki: Introducing Zen Buddhism to the West

Feb 14, 2018
D.T. Suzuki: Introducing Zen Buddhism to the West

(By Tsem Rinpoche) Professor Daisetsu Teitaro Suzuki (18 October 1870 – 22 July 1966) was a prolific Japanese writer known for his translations of important Zen (Chan) and Shin (Jodo Shinshu or ‘Pure Land’) Buddhist texts. His work was instrumental in igniting widespread interest in Buddhism in the West, and was a significant catalyst...

Read more »

Tags: , , , , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Celebrities & People, Inspiration & Worthy Words | 9 Comments »

दोर्जे शुग्देनका उदाहरणीय कथाहरु र सजीव उपन्यास

Dec 17, 2017
DS-Comic-Nepali-001a

(Dorje Shugden Illustrated Story and Graphic Novel) आजको आगमनको लागि धेरै धन्यवाद । मसँग तपाईंहरु सबैको लागि एकदमै विशिष्ट उपहार छ ।

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Downloads, नेपाली | 12 Comments »

Time To Wake Up | 醉生梦醒

May 11, 2014
Time To Wake Up | 醉生梦醒

About two weeks ago, Pastor Loh Seng Piow (my student and personal attendant) offered to me a few Chinese books that was published by Kechara Media & Publications.

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, 中文 | 6 Comments »

Gifts from Gustav

Sep 1, 2013
Gifts from Gustav

There are many people who have connected with me through my blog, YouTube videos, Kechara website, Twitter, Facebook and other online platforms. I have never met many of my online friends before, and yet I receive letters saying that they themselves or their family/friends have benefited and learnt from my teachings posted online...

Read more »

Tags: , , , , , ,
Posted in Letters, Cards & Gifts | 18 Comments »

Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 聊天室时间表

(除了每个月的第一个星期五)
SUNDAY
8 - 9PM (GMT +8)
4 - 5AM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR MAY / 五月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: https://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

Previous Live Videos

MORE VIDEOS

Shugdenpas Speaking Up Across The Globe

From Europe Shugden Association:


MORE VIDEOS

From Tibetan Public Talk:


MORE VIDEOS

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

Total views today
1,388
Total views up to date
23,983,991

Stay Updated

What Am I Writing Now

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche
The Promise
  These books will change your life
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

YOUR FEEDBACK

Live Visitors Counter
Page Views By Country
United States 6,154,546
Malaysia 4,662,765
India 2,155,202
Singapore 874,740
Nepal 862,940
United Kingdom 829,810
Bhutan 754,224
Canada 725,344
Australia 554,558
Philippines 486,080
Indonesia 416,002
Germany 327,733
France 294,947
Brazil 228,830
Vietnam 205,523
Thailand 202,549
Taiwan 195,378
Italy 160,434
Spain 147,692
Mongolia 141,906
Netherlands 141,023
Portugal 134,384
Turkey 125,303
United Arab Emirates 117,713
South Africa 114,039
Sri Lanka 111,820
Russia 108,222
Hong Kong 102,937
China 100,596
Romania 99,834
Mexico 90,933
New Zealand 85,856
Japan 83,737
Myanmar (Burma) 82,097
Switzerland 81,533
Pakistan 70,280
South Korea 70,177
Sweden 68,376
Cambodia 66,030
Total Pageviews: 23,983,914

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....